Bài giảng Quốc phòng 12 - Bài 8: Công tác phòng không nhân dân - Nguyễn Phước Sang

I/ Sự hình thành và phát triển của công tác phòng không nhân dân:

 1/ Khái niệm chung về phòng không nhân dân:

 2/ Sự hình thành và phát triển của công tác phòng không nhân dân:

 a) Âm mưu của địch tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc (1964-1972):

 - Tiến hành các cuộc tiến công hỏa lực liên tục dài ngày bằng bom đạn của máy bay và pháo hạm.

 - Mục đích là phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng, làm lung lay quyết tâm đánh Mỹ của nhân dân ta, ngăn chặn sự chi viện cho miền Nam.

 

ppt21 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 10/10/2015 | Lượt xem: 7730 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Quốc phòng 12 - Bài 8: Công tác phòng không nhân dân - Nguyễn Phước Sang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔVỀ DỰ GIỜ LỚP 12A5Giáo viên thực hiện:*Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Đâu là địa hình, địa vật che khuất? a. Bờ ruộng b. Gốc cây c. Cánh cửa d. Mô đất Câu 2: Địa hình, địa vật che khuất có thể chống đỡ được đạn bắn thẳng của địch. a. Đúng b. Sai* MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Hiểu được khái niệm, đặc điểm, yêu cầu và những nội dung cơ bản của công tác phòng không nhân dân. - Thấy rõ trách nhiệm của công dân đối với công tác phòng không nhân dân. BÀI 8: CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN BÀI 8: CÔNG TÁC PHÒNG  KHÔNG NHÂN DÂNI/ Sự hình thành và phát triển của công tác phòng không nhân dân: 1/ Khái niệm chung về phòng không nhân dân: - Công tác phòng không nhân dân là tổng hợp các biện pháp và hoạt động của quần chúng nhân nhằm đối phó với các cuộc tiến công hỏa lực bằng đường không của địch. - Phòng không nhân dân do chủ yếu đông đảo quần chúng nhân dân tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng và điều hành thống nhất tập trung của Nhà nước. - Được tổ chức chu đáo, luyện tập, diễn tập thuần thục. - Mục đích của công tác phòng không nhân dân: bảo đảm an toàn cho nhân dân, bảo đảm lực lượng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu quan trọng của đất nước, giảm thiệt hại về người và tài sản do tiến công bằng đường không của địch gây ra, giữ vững sản xuất đời sống, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cây phòng không 12.7mm của Nga sản xuất. Một dây đạn có 50 viên, cứ 5 hoặc 3 viên thì có 1 viên đạn lửa dẫn đường bắn đêm. Đạn 12.7 xuyên phá có thể xuyên thép 15mm ở cự ly 500mm. Súng khá nặng, khoảng 137 kg cả súng lẫn giá đỡ. Một số loại có trang bị tấm chắn, bánh xe để di chuyển cho cơ động. Biên chế tổ 3 người.Bộ đội pháo cao xạ B63 bắn đạn thật tại tường bắn TB.1.Mục tiêu bị tiêu diệt tại diễn tập bắn năm 2009.Nạp đạn pháo cao xạHướng dẫn sử dụng pháo cao xạ V-47 37mm. BÀI 8: CÔNG TÁC PHÒNG  KHÔNG NHÂN DÂNI/ Sự hình thành và phát triển của công tác phòng không nhân dân: 1/ Khái niệm chung về phòng không nhân dân: 2/ Sự hình thành và phát triển của công tác phòng không nhân dân: a) Âm mưu của địch tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc (1964-1972): - Tiến hành các cuộc tiến công hỏa lực liên tục dài ngày bằng bom đạn của máy bay và pháo hạm. - Mục đích là phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng, làm lung lay quyết tâm đánh Mỹ của nhân dân ta, ngăn chặn sự chi viện cho miền Nam.BÀI 8: CÔNG TÁC PHÒNG  KHÔNG NHÂN DÂNI/ Sự hình thành và phát triển của công tác phòng không nhân dân: 1/ Khái niệm chung về phòng không nhân dân: 2/ Sự hình thành và phát triển của công tác phòng không nhân dân: a) Âm mưu của địch tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc (1964-1972): b) Những chủ trương, biện pháp tiến hành công tác phòng không nhân dân của ta trong thời kì chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ: *Những chủ trương: - Ngày 20/ 5/ 1963, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng ra chỉ thị đầu tiên về công tác phòng không nhân dân. - Ngày 25/ 7/ 1963, Chính phủ ra Nghị định số 112/CP về tổ chức công tác phòng không nhân dân. - Tháng 1/ 1964. Bộ Tổng tham mưu tổ chức hội nghị phòng không nhân dân. - Tháng 6/ 1964, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng ra chỉ thị là tăng cường sẵn sàng chiến đầu chống lại mọi âm mưu khiêu khích, phá hoại miền Bắc. *Biện pháp: - Chủ động sơ tán, phòng tránh bảo toàn và giữ vững, phát triển tiềm lực đất nước. -Kiên quyết đánh trả, tiêu diệt lực lượng tiến công bằng đường không của địch. BÀI 8: CÔNG TÁC PHÒNG  KHÔNG NHÂN DÂNI/ Sự hình thành và phát triển của công tác phòng không nhân dân: 1/ Khái niệm chung về phòng không nhân dân: 2/ Sự hình thành và phát triển của công tác phòng không nhân dân: a) Âm mưu của địch tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc (1964-1972): b) Những chủ trương, biện pháp tiến hành công tác phòng không nhân dân của ta trong thời kì chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ: c) Yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân trong tình hình mới: - Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra) với vũ khí công nghệ cao hơn. - Thời gian diễn ra ngắn hơn, khốc liệt hơn, tàn phá hơn. - Ngày 1/ 7/ 2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2002/NĐ-CP về công tác phòng không thay thế Nghị định số 112/CP ngày 25/ 7/ 1963. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng không trong tình hình mới. Do đó công tác phòng không là một nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng.BÀI 8: CÔNG TÁC PHÒNG  KHÔNG NHÂN DÂN TÊN LỬA ĐƯỢC PHÓNG TỪ MẶT ĐẤTBÀI 8: CÔNG TÁC PHÒNG  KHÔNG NHÂN DÂNTÊN LỬA ĐƯỢC PHÓNG TỪ TÀU NGẦMTÊN LỬA SA-3 Goa Tên lửa hành trình có mang đầu đạn hạt nhân Câu 1: Công tác phòng không nhân dân chủ yếu do ai tiến hành và dưới sự lãnh đạo của ai? Câu 2: Để tiến hành công tác phòng không nhân dân trong Thời kì chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ.Đảng và Nhà nước đã đưa ra những biện pháp nào? Câu 3: Mục đích của công tác phòng không nhân dân là gì? GIỜ HỌC KẾT THÚC – CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ

File đính kèm:

  • pptbai_8_Cong_tac_phong_khong_20150617_053107.ppt
Bài giảng liên quan