Bài giảng Sắp xếp 3 đối tượng theo quy tắc 1-1-1 và 2-1-1 theo chu kì lặp lại - Vũ Thị Lệ

Bé nào sắp xếp theo quy tắc 1-1-1

Bé nào sắp xếp theo quy tắc 2-1-1

 

ppt14 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 13/04/2015 | Lượt xem: 9603 | Lượt tải: 22download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Sắp xếp 3 đối tượng theo quy tắc 1-1-1 và 2-1-1 theo chu kì lặp lại - Vũ Thị Lệ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN YÊN MÔ TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỊNH BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SẮP XẾP 3 ĐỐI TƯỢNG THEO QUY TẮC 1-1-1 VÀ 2-1-1 THEO CHU KÌ LẶP LẠI. LỨA TUỔI: MẪU GIÁO LỚN GIÁO VIÊN: VŨ THỊ LỆ NĂM HỌC 2013-2014 Cách 1: Sắp xếp theo quy tắc 1-1-1 Cách 2: Sắp xếp theo quy tắc 2-1-1 Bé nào sắp xếp theo quy tắc 1-1-1 Bé nào sắp xếp theo quy tắc 2-1-1 

File đính kèm:

  • ppttoan 5 tuoi.ppt
Bài giảng liên quan