Bài giảng Sinh học - Tiết 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang

Dựa vào sơ đồ trên và những thông tin mục 1 SGK trang 75. Em hãy cho biết:

 Có những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp?

 

ppt18 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 05/10/2016 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Sinh học - Tiết 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Quang hợp là gì? Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp. Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí oxi. KIỂM TRA BÀI CŨ:ánh sáng Chất diệp lụcNước +Khí cacbonicTinh bột +Khí oxi ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP, Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP1. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp?Tiết 26 Bài 22:SƠ ĐỒ CỦA QUÁ TRÌNH QUANG HỢPánh sáng Chất diệp lụcNước +Khí cacbonicTinh bột +Khí oxi Dựa vào sơ đồ trên và những thông tin mục 1 SGK trang 75. Em hãy cho biết:	Có những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp?Tại sao những cây trồng gần nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp thường còi cọc hoặc chết?CO2CO2CO2CO2CO2CO2CO2Giải thích : 1. Tại sao trong trồng trọt muốn thu hoạch cao thì không nên trồng cây với mật độ quá dày? 2. Tại sao nhiều loại cây cảnh trồng ở chậu trong nhà mà vẫn xanh tốt? Hãy tìm ví dụ. 3. Tại sao muốn cây sinh trưởng tốt cần phải chống nóng, chống rét cho cây?THẢO LUẬN Tại sao trong trồng trọt muốn thu hoạch cao thì không nên trồng cây với mật độ quá dày? Khi đó cây mọc chen chúc sẽ bị thiếu ánh sáng, thiếu không khí và nhiệt độ tăng cao.2. Tại sao nhiều loại cây cảnh trồng ở chậu trong nhà mà vẫn xanh tốt? Hãy tìm ví dụ. Đó là những cây ưa bóng, nên trồng ở trong nhà ánh sáng yếu vẫn đủ cho cây quang hợp.3.Tại sao muốn cây sinh trưởng tốt cần phải chống nóng, chống rét cho cây? Vì nhiệt độ cao hay thấp đều gây khó khăn cho quang hợp.  Các loài cây khác nhau đòi hỏi các điều kiện đó không giống nhau.Như vậy có phải loài cây nào cũng chịu mức độ ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài giống nhau không?1.Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp?2. Quang hợp của cây xanh có ý nghĩa gì? Do cây xanh quang hợp lấy vào khí cacbonic nên hàm lượng khí này không tăng.a.Khí oxi do quang hợp nhả ra cần cho sự hô hấp của những sinh vật nào?b.Hô hấp của sinh vật và nhiều hoạt động sống của con người đều thải ra khí cacbonic vào không khí, nhưng vì sao tỉ lệ chất khí này trong không khí không tăng? Động vật, thực vật và con người.1.Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp?2. Quang hợp của cây xanh có ý nghĩa gì?c. Chúng ta phải làm gì để điều hòa hàm lượng khí cacbonic, khí oxi trong không khí? Trồng nhiều cây xanhd. Các chất hữu cơ do quang hợp của cây xanh chế tạo ra đã được những sinh vật nào sử dụng? Lương thực, thực phẩm, gỗ, củi, sợi vải, thuốc men, nguyên liệu cho công nghiệp, trang tríe. Hãy kể những sản phẩm mà chất hữu cơ do cây xanh quang hợp đã cung cấp cho đời sống con người?Các chất hữu cơ và khí oxi do quang hợp của cây xanh tạo ra cần cho sự sống của hầu hết sinh vật trên Trái Đất kể cả con người.Vậy chúng ta phải làm gì để tham gia bảo vệ và phát triển cây xanh ở địa phương mình?2. Quang hợp của cây xanh có ý nghĩa gì?Chọn câu trả lời đúng nhất 1. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp? Ánh sáng, khí cacbonic, nước.Ánh sáng, nhiệt độ.Nhiệt độ, nước, khí cacbonic. Ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbonic, nhiệt độ.2. Vì sao cần trồng cây theo đúng thời vụ?Đáp ứng được nhu cầu về ánh sáng cho cây quang hợp.Đáp ứng được nhu cầu về nhiệt độ cho cây quang hợp.Cây được phát triển trong điều kiện thời tiết phù hợp sẽ thỏa mãn được những đòi hỏi về các điều kiện bên ngoài, giúp cho sự quang hợp của cây.cả a và b.Chọn câu trả lời đúng nhất: 3. Không có cây xanh thì không có sự sống của sinh vật hiện nay trên Trái Đất, điều đó có đúng không? Vì sao? Chọn câu trả lời đúng nhất: Điều đó đúng, vì mọi sinh vật trên Trái Đất hô hấp đều cần oxi do cây xanh thải ra trong quang hợp. b. Điều đó đúng, vì mọi sinh vật trên Trái Đất đều phải sống nhờ vào chất hữu cơ do cây xanh quang hợp chế tạo ra. c. Điều đó đúng, vì con người và hầu hết các loài sinh vật trên Trái Đất đều phải sống nhờ vào chất hữu cơ và khí oxi do cây xanh quang hợp tạo ra. d. Điều đó không đúng, vì không phải tất cả mọi sinh vật đều phải sống nhờ vào cây xanh. - Học thuộc bài. - Xem lại bài quang hợp. Xem trước bài: Cây có hô hấp không? Làm thí nghiệm 1, 2 mang đến lớp. 

File đính kèm:

  • pptsinh6.ppt
Bài giảng liên quan