Bài giảng Sinh học - Tin học - Bài 5: Ngôn ngữ lập trình

Ưu điểm:

Là ngôn ngữ duy nhất máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện, cho phép khai thác triệt để và tối ưu khả năng của máy.

Nhược điểm:

Ngôn ngữ phức tạp, phụ thuộc nhiều vào phần cứng, chương trình viết mất nhiều công sức, cồng kềnh và khó hiệu chỉnh.

 

ppt4 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 04/10/2016 | Lượt xem: 471 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Sinh học - Tin học - Bài 5: Ngôn ngữ lập trình, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
B5. Ngôn ngữ lập trình Làm thế nào để máy tính hiểu và trực tiếp thực hiện được thuật toán? Cần diễn tả thuật toán bằng một ngôn ngữ mà máy tính hiểu và thực hiện được. Ngôn ngữ đó gọi là ngôn ngữ lập trình. Có ba loại ngôn ngữ lập trình:A. Ngôn ngữ máy 	Ưu điểm: Là ngôn ngữ duy nhất máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện, cho phép khai thác triệt để và tối ưu khả năng của máy. Nhược điểm: Ngôn ngữ phức tạp, phụ thuộc nhiều vào phần cứng, chương trình viết mất nhiều công sức, cồng kềnh và khó hiệu chỉnh. Vì vậy ngôn ngữ này không thích hợp với số đông người lập trình.B. Hợp ngữ 	Ưu điểm: Là ngôn ngữ kết hợp ngôn ngữ máy với ngôn ngữ tự nhiên của con người (thường là tiếng Anh) để thể hiện các lệnh.Nhược điểm: Còn phức tạp.  Vì vậy ngôn ngữ này chỉ thích hợp với các nhà lập trình chuyên nghiệp.Để chương trình viết bằng hợp ngữ thực hiện được trên máy tính, nó cần được dịch ra ngôn ngữ máy bằng chương trình hợp dịch.C. Ngôn ngữ bậc cao 	Ưu điểm: Là ngôn ngữ ít phụ thuộc vào loại máy, chương trình viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nâng cấp.Một số ngôn ngữ bậc cao:Turbo Pascal, Visual Basic, Java, Delphi, C++... Vì vậy ngôn ngữ này thích hợp với phần đông người lập trình.

File đính kèm:

  • pptNGON_NGU_LAP_TRINH.ppt