Bài giảng Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX (tiếp)

- Về lịch sử có những chuyển biến sâu sắc ở Châu Âu.

 - Về nghệ thuật có những biến động về chính trị, kinh tế, xã hội tác động đến tâm lý con người.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 24/10/2015 | Lượt xem: 2426 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
HAN HOAN CHAO DONGV: TRAN KIM NGAN1Mỹ Thuật Hiện Đại Phương TâyNhận xét bài củ Giới Thiệu Bài Mới. Câu hỏi thảo luận. Trình bày thảo luận.Củng cốTrò chơi. GV: TRAN KIM NGAN2Nhận Xét Bài1Bố Cục Trong Tranh2Màu Sắc Tranh 3Hình vẽGV: TRAN KIM NGAN3Trả Lời BẠN HÃY ĐOÁN TÊN TÁC GIẢ CỦA CÁC TRANH SAU :PICASSOMONETVANGOGHGV: TRAN KIM NGAN4HIỆN ĐẠI PHƯƠNG TÂYtừ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XXSơ lược về mĩ thuật GV: TRAN KIM NGAN5GIỚI THIỆUGV: TRAN KIM NGAN6CÂU HỎI THẢO LUẬNTÌNH HÌNH THẾ GIỚI TỪ CUỐI TK XIX ĐẾN DẦU TK XX CÓ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM GÌ? VỀ MT CÓ NHỮNG TRƯỜNG PHÁI NÀO?TRƯỜNG PHÁI HỘI HOẠ ẤN TƯỢNG CÓ ĐẶC ĐIỂM GÌ? NÊU TÊN MỘT SỐ TÁC GIẢ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU.TRƯỜNG PHÁI HỘI DẢ THÚ CÓ ĐẶC ĐIỂM GÌ? NÊU TÊN MỘT SỐ TÁC GIẢ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU.TRƯỜNG PHÁI HỘI HOẠ LẬP THỂ CÓ ĐẶC ĐIỂM GÌ? NÊU TÊN MỘT SỐ TÁC GIẢ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU.GV: TRAN KIM NGAN7MONETVANGOGHPICASSOMATISSEGV: TRAN KIM NGAN8 TÌNH HÌNH THẾ GIỚI TỪ CUỐI TK XIX ĐẾN DẦU TK XX CÓ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM GÌ? VỀ MT CÓ NHỮNG TRƯỜNG PHÁI NÀO?TRẢ LỜI:- Về lịch sử có những chuyển biến sâu sắc ở Châu Âu. - Về nghệ thuật có những biến động về chính trị, kinh tế, xã hội tác động đến tâm lý con người. GV: TRAN KIM NGAN9TRƯỜNG PHÁI HỘI HOẠ ẤN TƯỢNG CÓ ĐẶC ĐIỂM GÌ? NÊU TÊN MỘT SỐ TÁC GIẢ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU.TRẢ LỜI:Bắt đầu phá vỡ những qui tắc mang tính cứng nhắc, tôn trọng sự tự do, sáng tạo của người hoạ sĩ. Chú trọng vào không gian , ánh sáng, màu sắc 	Các hoạ sĩ tiêu biểu: 	Monet (1840-1926),	Pissaro (1830-1903), 	Degas (1834-1917) .GV: TRAN KIM NGAN10TRƯỜNG PHÁI HỘI HOẠ ẤN TƯỢNG GV: TRAN KIM NGAN11Trong tranh không diễn tả khối, không vờn sáng tối mà có những mảng màu nguyên sắc gay gắc, những đường viền mạnh bạo, dứt khoát. 	Các hoạ sĩ : 	Matisse (1869-1954), 	Vlaminck (1876-1958), 	Van Dongen (1877-1968) TRƯỜNG PHÁI HỘI DÃ THÚ CÓ ĐẶC ĐIỂM GÌ ? 	NÊU TÊN MỘT SỐ TÁC GIẢ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU.Trả lời:GV: TRAN KIM NGAN12TRƯỜNG PHÁI HỘI DÃ THÚGV: TRAN KIM NGAN13	TRƯỜNG PHÁI HỘI HOẠ LẬP THỂ CÓ ĐẶC ĐIỂM GÌ ? NÊU TÊN MỘT SỐ TÁC GIẢ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU.Di tìm cách diễn tả mới, không lệ thuộc vào đối tượng miêu tả, tập trung phân tích bằng những đường kỉ hà, những hình khối lập phương. 	Các hoạ sĩ : 	G.Bracque (1882-1963), 	Picasso (1880-1973) Trả Lời:GV: TRAN KIM NGAN14LẬP THỂGV: TRAN KIM NGAN15III. Đặc điểm chung của  các trường phái hội hoạCác hoạ sĩ trẻ luôn là những người tìm tòi sáng tạo ra những trào lưu nghệ thuật mới khác với lối vẽ kinh điển của lớp hoạ sĩ đi trước. Các trường phái hội hoạ Aán tượng, Dã thú, Lập thể đã có những đóng góp tích cực cho phát triểm mĩ thuật hiện đại. GV: TRAN KIM NGAN16MATISSEVANGOGHPICASSOMONETNHÂN VẬT SAU ĐÂY LÀ AI?GV: TRAN KIM NGAN17MONET THUỘC HOẠ SĨ TRƯỜNG PHÁI NÀO?VANGOGH THUỘC HOẠ SĨ TRƯỜNG PHÁI NÀO?PICASSO THUỘC HOẠ SĨ TRƯỜNG PHÁI NÀO?MATISSE THUỘC HOẠ SĨ TRƯỜNG PHÁI NÀO?HỘI HOẠ ẤN TƯỢNG LẬP THỂ VÀ DÃ THÚHỘI HOẠ ẤN TƯỢNGTRƯỜNG PHÁI DÃ THÚGV: TRAN KIM NGAN18Dặn dò Học bài và xem lại các tranh trong SGK. Sưu tầm thêm tài liệu và bài viết, tranh ảnh có liên quan.Đọc trước bài 21 : ĐỀ TÀI LAO ĐỘNG. Chuẩn bị theo phân môn.GV: TRAN KIM NGAN19Thank You !GV: TRAN KIM NGAN20

File đính kèm:

  • pptBAI_20.ppt
Bài giảng liên quan