Bài giảng Thiết kế bài giảng tin học 7

Nhóm nhận phiếu học tập

Mở bảng tính:Bảng điểm lớp em

Mở hộp thoạI page setup, quan sát ,ghi nhận,và thay đổI các thông số trên trang margins

Xem và điều chỉnh ngắt trang

Thảo luận và trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập

 

 

 

 

ppt12 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 602 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Thiết kế bài giảng tin học 7, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Thiết Kế Bài giảng Tin Học 7I- Mục tiêu Biết kiểm tra trang tính trước khi inBiết thiết đặt lề và hướng giấy cho trang inBiết điều chỉnh các dấu ngắt trang phù hợp vớI yêu cầu inII- Chuẩn bị phương tiện và đồ dùng dạy học1.Chuẩn bị của GV: -Phòng máy, projector, máy in và cài đặt trình điều khiển máy in -Tệp bảng tính:Bang diem lop em (thêm đủ 45 HS), thử trước rồI sao chép tệp này vào tất cả các máy -Phân nhóm học tập, phiếu học tập 2.Chuẩn bị của HS:	 - SGK - Đọc trước bài 7/SGK (lí thuyết và thực hành) III. Những lưu ý sư phạmĐánh giá thực hành nhóm qua phiếu học tập và ghi điểmHS thực hành đúng nội dung như SGKTiết 1 thực hành bài tập số 1 và 2 ,tiết 2 thực hành bài tập 3 Cho mỗI nhóm in một lần IV. Hoạt động dạy và họcHoạt động 1: Kiểm tra trang tính trước khi inMục tiêu: HS biết kiểm tra trang tính trước khi inCách tiến hành: HS tự đọc SGK, thực hành BT1 và trả lờI câu hỏi trong phiếu học tậpGV phát phiếu học tập cho mỗi nhóm và yêu cầu HS tự đọc SGK và thực hành theo BT1 GV quan sát HS thực hànhNhóm nhận phiếu học tập Mở bảng tính:Bang diem lop emSử dụng công cụ print preview để xem trang tính trước khi inSử dụng các nút next và previous để xem các trang inHĐ CỦA THẦYHĐ CỦA TRÒHS tìm hiểu chức năng của các nút lệnh khác HS sử dụng nút lệnh page break preview để xem các dấu ngắt trangHS thảo luận và trả lời các câu hỏi trong phếu học tậpHĐ CỦA THẦYHĐ CỦA TRÒHoạt động 2: Thiết đặt lề trang in, hướng giấy in và điều chỉnh các dấu ngắt trang Mục tiêu: HS biết hiết lập lề, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang 	Cách tiến hành: HS tự đọc SGK, thực hành BT2 và trả lờI các câu hỏi trong phiếu học tập.GV yêu cầu HS tự đọc SGK và thực hành theo BT2 Gv quan sát HS thực hànhNhóm nhận phiếu học tập Mở bảng tính:Bảng điểm lớp emMở hộp thoạI page setup, quan sát ,ghi nhận,và thay đổI các thông số trên trang marginsXem và điều chỉnh ngắt trang Thảo luận và trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập HĐ CỦA THẦYHĐ CỦA TRÒHoạt động 3: Tổng kết và chấm điểm Mục tiêu: Sửa chữa ,rút kinh nghiệm bài thực hành và tạo hứng thú học tậpCách tiến hành: GV thu bài làm, phát lạI cho các nhóm HS chấm điểm chéo nhau qua kết quả và thang điểm chiếu trên màn hình( phát giấy kết quả và thang điểm).HĐ CỦA THẦYHĐ CỦA TRÒGV thu phiếu học tập, phát lại cho các nhóm HS GV chiếu kết quả và thang điểm trên màn hình(hoặc phát giấy kết quả và thang điểm cho từng nhóm).GV yêu cầu các nhóm chấm điểm chéo nhauGV nhận xét tiết thực hành và tuyên dương các nhóm có điểm cao HS quan sát kết quả phiếu học tập,thang điểm HS chấm điểmHoạt động 4: Định dạng , trình bày và in trang tínhMục tiêu: ôn lại các kiến thức định dạng văn bản đã họcCách tiến hành: HS tự đọc BT3/SGK, mở bảng tính: So theo doi the luc và thực hành theo hướng dẫn BT3 SGK/69HĐ CỦA THẦYHĐ CỦA TRÒGV yêu cầu HS mở bảng tính và thực hành định dạng như hình 81/SGKGV quan sát HS thực hànhHS tự đọc SGK ,mở bảng tính và thực hành định dạng như hình 81HS xem trước các trang in,kiểm tra các dấu ngắt trang,thiết đặt lề và hướng in nằm ngang Hoạt động 6: Định dạng , trình bày và in trang tínhMục tiêu: ôn lại các kiến thức đã học và in trang tínhCách tiến hành: HS tự đọc BT3/SGK, mở bảng tính: So theo doi the luc và thực hành theo hướng dẫn SGK.HĐ CỦA THẦYHĐ CỦA TRÒGV yêu cầu HS mở bảng tính và thực hành định dạng như hình 81/SGKGV quan sát HS thực hànhGV yêu cầu mỗi nhóm in kết quả lầnHS tự đọc SGK ,mở bảng tính và thực hành định dạng như hình 81 HS xem trước các trang in, kiểm tra các dấu ngắt trang,thiết đặt lề và hướng in nằm ngangNhóm HS lưu bảng tính và tiến hành in kết quả ra giấyBài Tập về nhà :Đọc trước bài 8/SGKNêu cách và vẽ đường biên cho các ô tính Phiếu Học Tập Câu hỏi bài tập1Câu1: Trên thanh công cụ print preview có các nút lệnh nào?(2đ)Câu 2: Nêu các chức năng của các nút lệnh trên?(2đ)Câu 3: Sau khi sử dụng nút lệnh page break preview để xem cac dấu ngắt trang.Ta thấy tự động phân trang hợp lí chưa?Nếu chưa hãy nêu cách khắc phục?(1đ)Câu hỏi bài tập2Câu1: Nêu hai cách mở hộp thoại page setup?(2đ)Câu 2:Quan sát và ghi nhận các thông số ngầm định trong các ôTop,Bottom,Left,Right trên trang Margins của hộp thoạI page setup?(1đ)Câu 3: Muốn chọn hướng giấy in nằm ngang ta đánh dấu chọn trong ô nào trong trang page ?(1đ)Câu 4: Hướng giấy in mặc định là hướng đứng hay hướng nằm ngang?(1đ)

File đính kèm:

  • pptThiet_Ke_Bai_giang_Tin_Hoc_7.ppt