Bài giảng Tỉ khối của chất khí (tiết 4)

1.Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

Trong đó:

dA/B : tỉ khối của khí A đối với khí B

MA : khối lượng mol của khí A

MB : khối lượng mol của khí B

Nếu dA/B = a > 1: khí A nặng hơn khí B a lần

Nếu dA/B = b < 1: khí A nhẹ hơn khí B b lần

Có những khí sau: N2, O2, Cl2 .Hãy cho biết: những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần?

 

ppt14 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 31/03/2016 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tỉ khối của chất khí (tiết 4), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
GV THỰC HIỆNTHÁNG 11 NĂM 2009TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍBÀI GIẢNGKính chào quý thầy cô giáo và các em học sinhGV THỰC HIỆNTHÁNG 11 NĂM 2009H2CO2Hình 1Hình 21.Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?BÀI TẬP Tính khối lượng của 22,4 lít khí oxi và 22,4 lít khí hiđro (ở đktc)nO2=22,4/22,4=1molmO2=1x32=32gnH2=22,4/22,4=1molmH2=1.2=2g 1: khí A nặng hơn khí B a lầnNếu dA/B = b 1: khí A nặng hơn khí B a lầnNếu dA/B = b 1: khí A nặng hơn khí B a lầnNếu dA/B = b 1: khí A nặng hơn khí B a lầnNếu dA/B = b < 1: khí A nhẹ hơn khí B b lần1.Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?dA/B =MAMB2.Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ?dA/kk =MA29Công thức1 mol không khí chứa 0,8 mol N2 và 0,2 mol O2Khối lượng 1 mol không khí :Trong đó:dA/kk : tỉ khối của khí A đối với không khí MA : khối lượng mol của khí A29 : khối lượng “mol không khí ”MKK = ( 28.0,8 ) + ( 32. 0,2) = 28,8 ≂ 29 gamGiải thích: MKK ≂ 29 gamMA = dA/KK . 29CO2 KKVí dụ: Khí CO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?dCO2/kk =MCO229= 4429~ 1,521.Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?dA/B =MAMB2.Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ?dA/kk =MA29Khí CO2 nặng hơn KK 1,52 lầnBÀI TẬP 1b .SGK Có những khí sau: N2, O2,Cl2. Hãy cho biết: những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần?BÀI TẬP 2b .SGK dA/O2 MA 2,207 1,172 ??64341.Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?dA/B =MAMB2.Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ?dA/kk =MA29Bài tập1:Cho tỉ khối của khí A đối với khí B là 2,125 và tỉ khối của khí B đối với khí oxi là 0,5.Khối lượng mol của khí A là:luyÖn tËp - cñng cèa 33b 34,5c 68d 341.Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?dA/B =MAMB2.Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ?dA/kk =MA29saisaisaiđúngKhí ABài tập2. Để điều chế khí A, người ta lắp dụng cụ như hình vẽChất lỏngKhí A được thu trong thí nghiệm trên có thể là khí nào trong số các khí sau,thì cách thu được cho là đúng? a) Khí O2c) Khí H2b) Khí CO21.Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?dA/B =MAMB2.Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ?dA/kk =MA29+ Đọc mục: Em có biết + Học bài.+ Làm các bài tập ở sách bài tập+ Soạn bài mới 1.Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?dA/B =MAMB2.Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ?dA/kk =MA29HƯỚNG DẪN VỀ NHÀChúc quýthầycôsứcChúc các emchăm ngoanhọc Hợp chất A có tỉ khối so với khí hiđro là 17. Hãy cho biết 5,6 lít khí A (đktc) có khối lượng là bao nhiêu gam?Biểu thức tính khối lượng?m = n x M (g)Từ dữ kiện đề bài ta có thể tính được đại lượng nào?

File đính kèm:

  • pptBai_20Ti_Khoi.ppt
Bài giảng liên quan