Bài giảng Tiếng Anh 3 Unit ten: At the circus - Lesson 1: A1, 2, 3 (page 94)

2. Look, listen and repeat

- Model sentences:

 I like monkeys.

 I don’t like monkeys.

 

 

 

 

ppt9 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 16/08/2018 | Lượt xem: 222 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiếng Anh 3 Unit ten: At the circus - Lesson 1: A1, 2, 3 (page 94), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Warmly welcome to our classChi Dao Primary SchoolTeacher: Pham Thi MaiWarm upThursday, March 4th 2010Lesson 1: A1, 2, 3 (page 94)Unit ten: At the circus1. Vocabs:a monkey : a bear :a circus :a tiger :an elephant:con khỉ con gÊu con hæcon voi r¹p xiÕc Thursday, March 4th 2010Lesson 1: A1, 2, 3 (page 94)Unit ten: At the circusa tigera circusa monkeyan elephanta beara tigera monkey2. Look, listen and repeatLi Li: I like monkeys.Linda: Me too. What about you?Nam: Well, I don’t like monkeys. I like bears.2. Look, listen and repeat Model sentences:	I like monkeys. I don’t like monkeys.Form: I like _______. I don’t like _______.a monkeymonkeysa bearbearsThursday, March 4th 2010Lesson 1: A1, 2, 3 (page 94)Unit ten: At the circus3. Look and sayI like ____ I don’t like _____Thursday, March 4th 2010Lesson 1: A1, 2, 3 (page 94)Unit ten: At the circus3. Let’s talk.I like ____I don’t like ___Thanks for your attendance

File đính kèm:

  • pptUnit_ten_lesson_1_level_4.ppt