Bài giảng Tiếng Anh - Hello everybody

Li Li : Oh , there are many pets in this shop.

Do you have pets?

Mai: Yes. I have a cat. What about you?

Li Li : I have dog

 

ppt33 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 11/10/2016 | Lượt xem: 232 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiếng Anh - Hello everybody, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Hello everybodyEnglishKiểm tra bài cũHow ‘s the weather today?Đáp án:It is rainy/sunny/windy/cloudy.How many clouds are there?54321678910Đáp ánThere are ten.Sunday, March 28th, 2010Unit 11: OUR PETS.Section A.Lesson 1: A1 ,A2 , A3.Game:How many the animals in the pictures?How many the animals in the pictures?There are three animals in the pictureHôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về động vật nuôi ở trong nhà1. Look, listen and repeat:Li Li : Oh , there are many pets in this shop.Do you have pets?Mai: Yes. I have a cat. What about you?Li Li : I have dogLi Li : Oh , there are many pets in this shop.Do you have pets?Mai: Yes. I have a cat. What about you?Li Li : I have dogMột số cấu trúc quan trọngLi Li : Oh , there are many pets in this shop.Do you have pets?Mai: Yes. I have a cat. What about you?Li Li : I have dogVocabulary:Pet (n) : vật nuôi trong nhà, vật cưng.Shop (n): cửa hàngHave (v): có Do (v): làm Cat (n) : mèoDog (n): ChóFish (n): cáBird (n): chimChicken (n) : gàGrammar:What about you: còn bạn thì sao?I have :Tôi cóDo / does + S + Have + noun : có Câu hỏi yes noEx: Do you have a pencil:Yes I have a pencilNo I don’t have a pencilI/ you/we/they và danh ntừ số nhiều+ doShe/ he/ it và danh từ số ít + doesLook, listen and repeat:Li Li : Oh , there are many pets in this shop.Do you have pets?Mai: Yes. I have a cat. What about you?Li Li : I have dog2. Look and say.I have a dog I have a cat I have a birdI have a fish I have a chicken 3. Let’s talk:A: Do you..B: Yes. I have a . What about you?A: I have a...........Game:Nhìn tranh và hảy cho biết có mấy con vật và đó là những con gì?StaringHết giờ:There are four.I have a fishI have a birdI have a dogI have a cat Dặn dò, bài tậpvề nhà học thuộc bài, làm bai tập 2,3 trong SGKBài 1,2,3 trong SBTGood luck

File đính kèm:

  • pptUnit_11_Lop_3.ppt
Bài giảng liên quan