Bài giảng Tiếng Anh - Hello everyone

Kiểm tra bài cũ:

*Vocabulary:

-Mother:

-father: .

-brother:

-excuse me: .

 

 

ppt17 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 11/10/2016 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiếng Anh - Hello everyone, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Hello everyoneEnglishWednesday, december 31 st,2009Kiểm tra bài cũ:*Vocabulary:-Mother:-father:..-brother:-excuse me:..-Mother: mẹ, má-father: bố, cha-brother: anh trai-excuse me: xin lổiWednesday, december 31 st,2009*Grammar:Who is that?That is myWednesday, december 31 st,2009*Grammar:Who is that?That is my motherUnit 7: FAMILY MEMBERSSection B.Listen and repeat.Lili: Who is that?Mai: That is my.	His name is HungLili: And who is that?Mai: That is my 	Her name is Lan*Vocabulary:Her: của cô ấy.His: của anh ấy 1. Listen and repeat.Lili: Who is that?Mai: That is my father	His name is HungLili: And who is that?Mai: That is my mother	Her name is Lan2. Let ‘s talk.What is his name?His name is .What is her name?Her name is.3. Listen and number.A_B_C_3. Listen and number.A_ 2B_ 1C_ 3Let’s playShe is my He is my..She is my He is my..She is my motherHe is my fatherShe is my sisterHe is my brother*Remember:S + name + tobe + tên của người đóEx: Her name is Lan.What + tobe + S + name?Ex: What is her name?Her name is Nga.Thư giảnGood bye!Bài tập về nhà: Bài 1, 2, 3,4,5,6 sách bài tập.

File đính kèm:

  • pptUnit_7Lop_3.ppt
Bài giảng liên quan