Bài giảng Tiếng Anh - Hello everyone

How many + noun (danh từ) +do+ you+ have?

= How many+ noun(số nhiều)+ are there?

Ex: How many pets do you have?

= How many pets are there?

Answer:

I have + số đếm+ noun (số nhiều)

= There are + số đếm.

EX: I have two dog

= There are two

 

ppt17 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 11/10/2016 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiếng Anh - Hello everyone, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Hello everyoneEnglishKiểm tra bài cũVocabulary:Pet (n) : Shop (n):Have (v): Do (v): Cat (n) : Dog (n): Fish (n): Bird (n): Chicken (n) : Kiểm tra bài cũPet (n) : vật nuôi trong nhà, vật cưng.Shop (n): cửa hàngHave (v): có Do (v): làm Cat (n) : mèoDog (n): ChóFish (n): cáBird (n): chimChicken (n) : gàLook, listen and repeat:Li Li : Oh , there are many pets in this shop.Do you have pets?Mai: Yes. I have a cat. What about you?Li Li : I have dogMonday, march 29tth,2010Unit 11: OUR PETS.Section A.Lesson 2: A4 ,A5 , A6.4. Listen and check:CatDogBirdFishMaiLi LiNamAlan4. Listen and check:CatDogBirdFishMaiLi LiNamAlan5. Say it rightCat	Ten	PetHas	Table	Yes6. Let’s writeA: How many .. do you have? B: I have.Grammar:How many + noun (danh từ) +do+ you+ have?= How many+ noun(số nhiều)+ are there?Ex: How many pets do you have?= How many pets are there?Answer:I have + số đếm+ noun (số nhiều)= There are + số đếm.EX: I have two dog= There are two7. Read aloud:Look! Look! Look!There’s a birdIn the tree.I like bird.Bird like me.One, two, three.*Vocabulary:Tree: câyLike: thíchRead aloud:Look! Look! Look!There’s a birdIn the tree.I like bird.Bird like me.One, two, three.GameHow many birds in the pictures?Look:Answer:There are three.Goodluck 

File đính kèm:

  • pptUnit_11_Section_BLop_3.ppt
Bài giảng liên quan