Bài giảng Tiếng Anh lớp 6 - Unit 4: Big or small ? Period 22nd: Lesson 3 ( C1,2)

Điền dạng đúng của động từ “tobe” vào chỗ trống.

 S1: a) Which grade you in ?

 - I . in grade 6.

 S2: b) Which class Thu in ?

 - She in class 6A.

 S3: c) Viết các số thứ tự từ 1 đến 5:

 1st- first

 2nd- second

 3rd- third

 4th- fourth

 5th - fifth

 

ppt7 trang | Chia sẻ: haiha89 | Ngày: 22/10/2015 | Lượt xem: 1825 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiếng Anh lớp 6 - Unit 4: Big or small ? Period 22nd: Lesson 3 ( C1,2), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ:* Điền dạng đúng của động từ “tobe” vào chỗ trống. S1: a)	Which grade  you in ?	- I .. in grade 6. S2: b)	Which class  Thu in ?	- She  in class 6A. S3: c) Viết các số thứ tự từ 1 đến 5:	1st- first	2nd- second	3rd- third	4th- fourth	5th - fifthareamisisUnit 4: Big or small ?Period 22nd: Lesson 3 ( C1,2)I- New words:- ( to ) get up:- ( to ) get dressed: - ( to ) brush (my) teeth:- ( to ) wash (my) face:- ( to ) have breakfast: - ( to ) go to school:- ( to ) feed the chicken:- ( to ) sweep the floor:thức dậymặc quần áođánh răngrửa mặtăn sángđi họcchăn gàquét nhàMatching:ăn sángđi họcchăn gàquét nhàthức dậymặc quần áođánh răngrửa mặt( to ) get up( to ) get dressed:( to ) brush (my) teeth:( to ) wash (my) face:( to ) have breakfast:( to ) go to school:( to ) feed the chicken:( to ) sweep the floor:II- Grammar:* Eg:	Thu: What do you do every morning ?	 they	Phong: I have breakfast. They Form ( c/t ): Use ( cách dùng ): Thì hiện tại đơn của động từ thường.	Thì hiện tại đơn dùng để diễn đạt những hành động thường làm theo thói quen ở hiện tại.	 S + V( nt ) + O( I / We / You / They / students + V(nt) + O )III- Practice:Eg: get up	A: What do you do every morning ?	B: I get up S + V( nt ) + O( I / We / You / They / students + V(nt) + O )IV- Homework:- Học thuộc lòng từ mới.- Học thuộc lòng công thức và cách dùng thì hiện tại đơn.- Làm BT số 1 ( trang 41 - Sách BT )- Viết 5 câu về những gì em hay làm vào buổi sáng.

File đính kèm:

  • pptAnh 6 - Tiết 22.ppt
Bài giảng liên quan