Bài giảng Tiếng Anh - Unit 1: Let's learn some more

This These

That Those

 Form:

 Are these cats? Yes, they are.

 No, they aren’t

 Are those cats ?

 Are not = aren’t

 

ppt12 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 13/10/2016 | Lượt xem: 194 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiếng Anh - Unit 1: Let's learn some more, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
chúc mừng thầy cô giáo đến dự giờGiáo Viên : Nguyễn Văn TrụKiểm tra bài cũNhìn các tranh bên đặt câu hỏi trả lời bằng ‘Yes, it is.’Nhìn các tranh bên đặt câu hỏi trả lời bằng ‘No, it isn’t’.Wednesday, October 13th 2010UNIT 1Let's learn some moreI. Vocabulary.Chuyển các danh từ sau sang dạng số nhiều.1.a dog 2.a rabbit3. a cat4. a frog5. a bird6. a tree7. a flower8. a spiderdogsrabbitscatsfrogsbirdstreesflowersspidersPresent the formThis TheseThat Those Form: Are these cats? Yes, they are. No, they aren’t Are those cats ? Are not = aren’tAre these pencils? -yes, they areAre these pens ? -No, they aren’tAre these........?Are those.........?* Complete the sentences.1. are /these / What/ ?2. kites/ are / they.3.these / Are / trees /?4. they / Yes, / are/.5. dogs / those / Are / ?6. not / are / No,/ they. What are these ?They are kites.Are these trees ?Yes, they are.Are those dogs ?No, they are not.*Form. . YES OR NO QUESTION. Are these + N(s, es) ? Are those + N(s, es) ? - Yes, they are. - No, they aren’t.HomeworkLearn by heart the vocabularyKính chúc thầy cô mạnh khỏeChúc các em học sinh học giỏi

File đính kèm:

  • pptPresentation1.ppt
Bài giảng liên quan