Bài giảng Tiếng Anh - Unit 4: At school

20-minute break (n):

giờ giải lao dài 20’

hour (n):

tiếng đồng hồ

cafeteria (n):

quán ăn tự phục vụ

 

ppt15 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 14/10/2016 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiếng Anh - Unit 4: At school, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Phuoc Hoi 1 secondary schoolWarmly welcome to our classClass: 7ISchool in Viet NamSchool in the USAThursday, October 15th, 2009UNIT 4: AT SCHOOLPeriod: 23 - Section A: Schedules (A6) =The United States of America- The USA= hợp chủng quốc Hoa KìI. Vocabulary:uniform (n):đồng phục break (n):giờ giải lao- hour (n):tiếng đồng hồ20-minute break (n):giờ giải lao dài 20’- cafeteria (n):quán ăn tự phục vụ- (to) buy:mua- (to) sell:bán- popular (a):phổ biếnbaseball (n):môn bóng chày I. Vocabulary: -The USA = The United States of America - uniform (n): 	đồng phục - hour (n):	tiếng đồng hồ - break (n):	giờ giải lao - 20- minute break (n): giờ giải lao dài 20’ - cafeteria (n):	quán ăn tự phục vụ - (to) buy:	mua -(to) sell:	bán - popular (a): 	phổ biến ≠ unpopular (a):	không phổ biến -baseball (n): 	bóng chàypopularcafeteriasellbuybreakuniform 123456True / False prediction:a) Students do not wear school uniformb) There are classes on Saturday morningc) Students don’t have a break in the afternoond) The school cafeteria sells food to stuudentse) The school cafeteria only opens at lunchtimef) Basketball is an unpopular after-school activityTTTTTTFFFFFF There are no classes on Saturday morning Students have a break in the afternoon.The school cafeteria opens at lunchtime and at break Basketball is a popular after-school activityAsk and answer about school in the USA:a) Is there school uniform in the USA? - Yes, there is.b) What time do classes start in the USA?- Classes start at 8.30c) What time do they end?- They end at 3.30 or 4 o’clockc) Are there lessons on Saturday?- No, there aren’td) How many breaks do students have each day?- They have two breaks each daye) Where do students have lunch?- They have lunch at schoolCompare school in the U.S.A and school in Viet Nam:ActivitiesIn the U.S.A In Vietnam School uniform Classes starts at Classes ends at Lessons on Saturday Students have lunch x v7 a.m or 1p.m3.30 or 4p.m11.15 or 5.15xv 8.30at schoolat home Homework:- Học thuộc lòng từ mớiĐọc lại A6 – viết đọan văn ngắn so sánh trường học ở Mĩ và Việt Nam.Soạn Unit 4: B1 / 47,48- Làm bài tập: A1,2 (VBT)

File đính kèm:

  • pptUnit_4_A_6.ppt
Bài giảng liên quan