Bài giảng Tiếng Anh - Unit 5 – Lesson 4 : B1 – B2

B1 : Listen and read .

New words

Skip rope (v) : chơi nhảy dây

Marbles (n) : trò chơi bắn bi

Blindman’s bluff (n): trò bịt mắt bắt dê

 

ppt11 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 11/10/2016 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiếng Anh - Unit 5 – Lesson 4 : B1 – B2, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trường THCS Long Tân Welcome to teachers Tiết 27 : Bài 5 B1 – B2 Check up the old lesson. Translate into viet nameseWhat are you doing now? I’m learning English Form: S + be + V – ing .Tiết 27 – Bài 5 : B1 – B2Unit 5 – Lesson 4 : B1 – B2 B1 : Listen and read .a. New words - Skip rope (v) : chơi nhảy dây - Marbles (n) : trò chơi bắn bi- Blindman’s bluff (n): trò bịt mắt bắt dê - Recess (n) :giờ ra chơi - Bell (n) :tiếng chuông - Indoor (adv) :trong nhà Ex: They are eating and drinking- Catch (n) :trò chơi đuổi bắtTiết 27 – Bài 5 : B1 – B2Check new words : Listen . Match each name to an activity is playing catch is playing blindman’s bluffis skipping rope is playing marblesMai KienLan BaTiết 27 – Bài 5 : B1 – B2Questions : True or False Statements T FThe bell rings and all the students don’t go into the yard.Some students are playing games like blindman’s bluff.Students don’t play marbles and skip rope for recessThe yard is very noisy unit the bell ringsFTFTTiết 27 – Bài 5 : B1 – B2b. Ask and answer questions about the students in the picture.Example :A : What is this boy doing ?B : He’ s playing catch.Tiết 27 – Bài 5 : B1 – B2Structure : Ans : WQ + be + S + V- ing ? S + be + V- ing .Bức tranh bí mậtTrò chơi Sau bông hoa này là một bức tranh, các em hãy tìm cách gỡ những cánh hoa theo sự gợi ý của những câu hỏi dưới đây, mỗi câu trả lời đúng, một cánh hoa sẽ tự bay ra.What do you usually do at recess?Do you usually talk with your friends?What do you usually do after school ?How often do you study in the libraly after school?BứctranhbímậtTiết 27 - Bài 5 : B1 - B2 * Consolidation .My father to the radio now .a. are listening b. is listening c. am listening 2.Nam and Lan in the library at the moment a. do read b. am reading c. are reading 3. I usually help after school a. my mom b. she mom c. they mom4.We often play at recess a. blindman’s bluff and skip rope b. soccer c. volleyball. 

File đính kèm:

  • pptunit_5_B1B2.ppt
Bài giảng liên quan