Bài giảng Tiết 08 - Bài 6: Đơn chất – hợp chất – phân tử

Mô hình tượng trưng một mẩu khí hiđro ( A ) và oxi ( B )

? Trong đơn chất khí các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào ? Khoảng cách giữa các hạt ?

- Trong đơn chất phi kim các nguyên tử liên kết với nhau theo một số nhất định thường là 2. Khoảng cách giữa các hạt thường rất xa nhau.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 05/04/2016 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 08 - Bài 6: Đơn chất – hợp chất – phân tử, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
GV :Nguyễn Thi Ngọc HiếuTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HẬU THÀNHTIẾT 08-BÀI 6ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬCâu 1(5đ) :Nguyên tử khối là gì ?Một đvC bằng bao nhiêu klượng của nguyên tử C ?Câu 2 (5đ) :Các cách viết: 5C ,3Fe ,8Ca lần lượt chỉ ý gì ?Hãy diễ dạt các ý sau bằng kí hiệu hóa học :hai nguyên tử natri, năm ngtử Oxi.Đáp ánCâu1:Nguyên tử khối là khối lương của ngtử tính bằng đơn vị cacbonMột đvC bằng1/12 khối lượng của ngtử CCâu 2: *Có năm ngtử cácbon , ba ngtử sắt,tám ngtử canxi. * 2Na,5OKIỂM TRA BÀI CŨTuần 4; tiết 8:BÀI 6 : ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬI. Đơn chất :1.Định nghĩa :Khí hiđro do nguyên tố H tạo nên.Nhôm do nguyên tố nhôm tạo nên.Natri do nguyên tố natri tạo nênLưu huỳnh do nguyên tố lưu huỳnh tạo nên.Ta gọi những chất có cấu tạo như trên là đơn chất- Đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học? Đơn chất là gì ?? Vì sao lại nói: khí hiđro, lưu huỳnh, natri, nhôm là những đơn chất ?- Vì khí hiđro, lưu huỳnh, natri, nhôm do một nguyên tố hoá học tạo nên. *Phân lọai: Có 2 loại đơn chất Đơn chất kim loại: Chất rắn trừ ( Thủy ngân ) Dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim + Đơn chất phi kim : Tồn tại ở 3 trạng thái: ( Rắn, lỏng, khí ) không dẫn điện ( Trừ than chì dẫn điện yếu ) không dẫn nhiệt, không có ánh kim.2. Đặc điểm cấu tạo:- Mô hình trật tự sắp xếp các nguyên tử trong đơn chất kim loại? Em hãy nhận xét về trật tự sắp xếp các nguyên tử trong đơn chất kim loại ?- Trong đơn chất kim loại các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự nhất định.Mô hình tượng trưng một mẩu khí hiđro ( A ) và oxi ( B )AB? Trong đơn chất khí các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào ? Khoảng cách giữa các hạt ?- Trong đơn chất phi kim các nguyên tử liên kết với nhau theo một số nhất định thường là 2. Khoảng cách giữa các hạt thường rất xa nhau.II. Hợp chất.1. Hợp chất là gì ?HOClNaMuối ăn ( NaCl )Nước ( H2O ) Tóm lại : Hợp chất là những chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.*phân loạiCó 2 loại :+ Hợp chất vô cơ.+ Hợp chất hữu cơ.2/ Đặc điểm cấu tạo :? Hãy nêu nhận xét về cách sắp xếp nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất (tỉ lệ, thứ tự). Mô hình tượng trưng một mẫu muối ăn.Mô hình tượng trưng một mẫu nước- Trong hợp chất nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất địnhKẾT LUẬN 1. Đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học.- Có hai loại đơn chất:	+ Đơn chất kim loại: nhôm, sắt	+ Đơn chất phi kim: lưu huỳnh, hidro- Trong đơn chất kim loại các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự nhất định.1. Hợp chất là những chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.- Có 2 loại: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ.- Trong hợp chất nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất định. Lưu ý : Để phân biệt đơn chất với hợp chất người ta dựa vào nguyên tử khác loại liên kết với nhau.KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁĐánh dấu x vào ô vuông đầu câu mà em chọn đúng1/ Cho các đơn chất sau: lưu huỳnh, hiđro, oxi, nhôm, đòng, than chì, sắt, natri, clo. Điều khẳng định nào sau đây đúng ?a/ Các kim loại bao gồm: Nhôm, đồng, sắt, natri, than chì, các chất còn lại là phi kim.b/ Các phi kim bao gồm : lưu huỳnh, hiđro, oxi, nhôm.c/ Các kim loại bao gồm : nhôm, đồng, sắt, natri, các chất còn lại là phi kim.2/ Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây để phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất ?- Số lượng nguyên tử trong phân tử.- Nguyên tử khác loại liên kết với nhau.- Hình dạng của phân tử.HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ1. Học bài theo nội dung ghi.2. Đọc trước phần III và IV SGK trang 24.3. Làm bài tập 1, 2, 3 sgk trang 25, 26 vào vở bài tập.

File đính kèm:

  • pptdon_chat_hop_chat_phan_tu.ppt
Bài giảng liên quan