Bài giảng Tiết 08: Đơn chất – hợp chất – phân tử

 Có 2 loại đơn chất :

+ Đơn chất kim loại:

 Chất rắn trừ ( Thủy ngân ) Dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim

+ Đơn chất phi kim :

 Tồn tại ở 3 trạng thái: ( Rắn, lỏng, khí ) không dẫn điện ( Trừ than chì dẫn điện yếu ) không dẫn nhiệt, không có ánh kim.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 29/03/2016 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 08: Đơn chất – hợp chất – phân tử, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Nguyễn Văn HoàngStereochemistryTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔNG PHÚBÀI GIẢNG HOÁ HỌC LỚP 8TIẾT 08ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬHãy bấm chọn chữ A, B, C, D đáp án mà em cho là đúng	Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là5,342.10-23g6,023.10-23g4,482.10-23g3,990.10-23gKIỂM TRA BÀI CŨTuần 4; tiết 8:BÀI : ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬI/ Đơn chất :1/ Đơn chất là gì ?Khí hiđro do nguyên tố H tạo nên.Nhôm do nguyên tố nhôm tạo nên.Natri do nguyên tố natri tạo nênLưu huỳnh do nguyên tố lưu huỳnh tạo nên.Ta gọi những chất có cấu tạo như trên là đơn chất Đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học Đơn chất là gì ? Vì sao lại nói: khí hiđro, lưu huỳnh, natri, nhôm là những đơn chất ? Vì khí hiđro, lưu huỳnh, natri, nhôm do một nguyên tố hoá học tạo nên. Có 2 loại đơn chất :+ Đơn chất kim loại: Chất rắn trừ ( Thủy ngân ) Dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim+ Đơn chất phi kim : Tồn tại ở 3 trạng thái: ( Rắn, lỏng, khí ) không dẫn điện ( Trừ than chì dẫn điện yếu ) không dẫn nhiệt, không có ánh kim.2/ Đặc điểm cấu tạo: Mô hình trật tự sắp xếp các nguyên tử trong đơn chất kim loại Em hãy nhận xét về trật tự sắp xếp các nguyên tử trong đơn chất kim loại ? Trong đơn chất kim loại các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự nhất định.Mô hình tượng trưng một mẩu khí hiđro ( A ) và oxi ( B )AB Trong đơn chất khí các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào ? Khoảng cách giữa các hạt ? Trong đơn chất phi kim các nguyên tử liên kết với nhau theo một số nhất định thường là 2. Khoảng cách giữa các hạt thường rất xa nhau.II/ Hợp chất.1/ Hợp chất là gì ?HOClNaMuối ăn ( NaCl )Nước ( H2O ) Tóm lại : Hợp chất là những chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.Có 2 loại :+ Hợp chất vô cơ.+ Hợp chất hữu cơ.2/ Đặc điểm cấu tạo :Hãy nêu nhận xét về cách sắp xếp nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất (tỉ lệ, thứ tự). Mô hình tượng trưng một mẫu muối ăn.Mô hình tượng trưng một mẫu nước Trong hợp chất nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất địnhKẾT LUẬN 1. Đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Có hai loại đơn chất:	+ Đơn chất kim loại: nhôm, sắt	+ Đơn chất phi kim: lưu huỳnh, hidro Trong đơn chất kim loại các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự nhất định.1. Hợp chất là những chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. Có 2 loại: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ. Trong hợp chất nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất định. Lưu ý : Để phân biệt đơn chất với hợp chất người ta dựa vào nguyên tử khác loại liên kết với nhau.KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁĐánh dấu x vào ô vuông đầu câu mà em chọn đúng1/ Cho các đơn chất sau: lưu huỳnh, hiđro, oxi, nhôm, đòng, than chì, sắt, natri, clo. Điều khẳng định nào sau đây đúng ?a/ Các kim loại bao gồm: Nhôm, đồng, sắt, natri, than chì, các chất còn lại là phi kim.b/ Các phi kim bao gồm : lưu huỳnh, hiđro, oxi, nhôm.c/ Các kim loại bao gồm : nhôm, đồng, sắt, natri, các chất còn lại là phi kim.2/ Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây để phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất ?- Số lượng nguyên tử trong phân tử.- Nguyên tử khác loại liên kết với nhau.- Hình dạng của phân tử.HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ Học bài theo nội dung ghi. Đọc trước phần III và IV SGK trang 24. Làm bài tập 1, 2, 3 sgk trang 25, 26 vào vở bài tập.

File đính kèm:

  • pptBai don chat Hop Chat Phan tu 1.ppt
Bài giảng liên quan