Bài giảng Tiết 1: Bài 1: Mở đầu môn hóa học (tiếp theo)

a) Thí nghiệm 1: Tạo kết tủa màu xanh lam.

(Kết tủa là chất rắn xuất hiện trong chất lỏng và lắng xuống (không tan) khi làm thí nghiệm)

Vậy: Từ các chất lỏng tạo thành chất rắn

  có sự biến đổi chất

b)Thí nghiệm 2: Xuất hiện chất khí sủi bọt trong chất lỏng.

Vậy: Từ chất lỏng và chất rắn tạo thành chất khí

  có sự biến đổi chất

 

 

ppt18 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 04/04/2016 | Lượt xem: 283 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 1: Bài 1: Mở đầu môn hóa học (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
nhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸ovµ c¸c em häc sinh - Đầy đủ SGK,sách bài tập vở ghi và vở bài tập khi đến lớp.- Vở phải có lề, xuống dòng và gạch đầu dòng rõ ràng- Làm bài tập phải ghi rõ số trang và ở sách nào- Làm bài tập và đọc bài mới trước khi đến lớp- Dùng bút màu gạch những nội dung quan trọng- Với thí nghiệm các con chỉ làm những thí nghiệm mà giáo viên yêu cầu.( hết sức cẩn thận khi sử dụng hóa chất)Lưu ý:I. HÓA HỌC LÀ GÌ?Tiết 1: Bài 1: MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌCQuan sát các thí nghiệm sau:* Chú ý: -  Màu sắc các dung dịch trước khi thí nghiệm. -  Sự thay đổi về màu sắc, hiện tượng khi tiến hành thí nghiệm? -  Các chất có sự biến đổi không? Dựa vào dấu hiệu nào?I. Hoá học là gì?Nhận xéta) Thí nghiệm 1: Tạo kết tủa màu xanh lam.(Kết tủa là chất rắn xuất hiện trong chất lỏng và lắng xuống (không tan) khi làm thí nghiệm)Vậy: Từ các chất lỏng tạo thành chất rắn ⇒ có sự biến đổi chấtb)Thí nghiệm 2: Xuất hiện chất khí sủi bọt trong chất lỏng.Vậy: Từ chất lỏng và chất rắn tạo thành chất khí ⇒ có sự biến đổi chấtI. Hoá học là gì?Kết luận:I. Hoá học là gì?Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chấtNhững vật dụng sinh hoạtNhững sản phẩm trên phục vụ ngành nào?Những sản phẩm trên phục vụ cho khía cạnh nào của cuộc sống con người?Vải sợiĐây là hoạt động gì?Đây là hoạt động gì?Đây là hoạt động gì?Bạn học sinh đang làm gì?(2) Phương pháp học môn hoá học như thế nào là tốt?

File đính kèm:

  • pptbai_mo_dau_hoa_hoc_8_day_du.ppt
Bài giảng liên quan