Bài giảng Tiết 10 - Bài Thực hành 2: Sự lan toả của chất (tiết 1)

- Bỏ một ít tinh thể kali pemanganat vào cốc nước (1), khuấy đều cho tan hết.

- Lấy chừng ấy thuốc tím bỏ vào cốc nước (2). Lần này cho từ từ từng mẩu tinh thể vào nước. Để cốc nước (2) lặng yên, không khuấy hay động vào. Quan sát sự đổi màu của nước ở những chỗ có thuốc tím. So sánh màu cảu nước trong 2 cốc.

 Chú ý: Lượng thuốc tím lấy rất ít, lấy nhiều quan sát hiện tượng không rõ

ppt6 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 10 - Bài Thực hành 2: Sự lan toả của chất (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TiÕt 10 - Bµi Thùc hµnh 2Sù lan to¶ cña chÊt Dụng cụ và hóa chấtDụng cụỐng nghiệm, nút đậy ống nghiệm, bông, công tơ hút.Cốc thủy tinh (mỗi nhóm 2 cốc), đũa thủy tinh, thìa thủy tinh.Hóa chấtQuỳ tím, dung dịch amoniac.Kali pemanganat (KMnO4), nước.Tiến hành thí nghiệm Tên thí nghiệmCách tiến hànhNhận xét, kết luận1. Sự lan tỏa của ammoniac.- Cho 1 – 2 giọt dung dịch amoniac vào mẩu giấy quỳ tím.- Bỏ một mẩu quỳ tím tẩm nước vào đáy ống nghiệm. Lấy nút có bông được tẩm dung dịch amoniac đậy ống nghiệm. Quan sát sự đổi màu của giấy quỳ tím.- Giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh.- Sau một thời gian giấy quỳ tím cũng chuyển sang màu xanh. Các phân tử amoniac đã lan tỏa trong ống nghiệm và tiếp xúc với mẩu quỳ tím ẩm.2. Sự lan tỏa của kali pemanganat (thuốc tím, KMnO4) trong nước.- Bỏ một ít tinh thể kali pemanganat vào cốc nước (1), khuấy đều cho tan hết.- Lấy chừng ấy thuốc tím bỏ vào cốc nước (2). Lần này cho từ từ từng mẩu tinh thể vào nước. Để cốc nước (2) lặng yên, không khuấy hay động vào. Quan sát sự đổi màu của nước ở những chỗ có thuốc tím. So sánh màu cảu nước trong 2 cốc. Chú ý: Lượng thuốc tím lấy rất ít, lấy nhiều quan sát hiện tượng không rõ.- Cốc nước có màu tím.- Màu tím của kali pemanganat lan ra trong nước. Lúc đầu chỉ thấy nước gần tinh thể kali pemanganat có màu tím. Để lâu thì ta thấy cả cốc nước đều có màu tím và màu tím trong cốc (1) và cốc (2) là như nhau. kali pemanganat đã lan tỏa ra toàn cốc nước. Bảng kết quả TNSTTTªn TNC¸ch tiÕn hµnhHiÖn t­îng qs¸t ®­îcGiai thÝch- KÕt luËn TN1Sù lan toa cña amoniacQïi tÝm B«ng tÈm amoniacGiÊy qïi tÝm Èm dÇn chuyÓn mµu xanh.Do amoni¨c ®· lan toa tíi, lµm qïi tÝm Èm chuyÓn mµu xanh. 2Sù lan toa cña Kalipemanganat (thuèc tÝm) N­íc Cèc1: Thuèc tÝm tan, chÊt láng mµu tÝm.Cèc2: Thuèc tÝm tan dÇn. N­íc dÇn dÇn ®æi mµu tÝm.Cèc1: do thuèc tÝm tan vµo n­íc nªn chÊt láng mµu tÝm.Cèc 2: cã sù lan toa thuèc tÝm vµo n­íc.

File đính kèm:

  • pptT10Bai_TH_2.ppt
Bài giảng liên quan