Bài giảng Tiết 11: Luyện tập (tiếp)

 Bài tập 2

 Một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử O nặng bằng nguyên tử đồng .

a.Tính phân tử khối của hợp chất.

b.Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên , kí hiệu hoá học của nguyên tố (xem bảng 1 trang 42)

 

ppt25 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 296 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 11: Luyện tập (tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Môn hóa học lớp 8Giáo viên thực hiện: Vũ Thị PhượngTrường THCS Trực Cát8aBài 8: BÀI LUYỆN TẬP 1Tổng kếtCõu 1: Chọn khỏi niệm ở cột A ghộp với cỏc vớ dụ ở cột B sao cho phự hợp?a. Con daob. Quả chanhc. Nỳi đồid. Sỏch vởi. Cõy cỏg. Cơ thể ngườih. ễ tụe. Khụng khớ1/ b,c,e,g,i2/ a,d,h1. Vật thể tự nhiờn2. Vật thể nhõn tạoMàu sắcCõu 2: Tớnh chất nào của chất cú thể biết được bằng cỏch quan sỏt trực tiếp mà khụng phải dựng dụng cụ đo hay làm thớ nghiệm?Tớnh tan trong nướcNhiệt độ núng chảyKhối lượng riờngCõu 3: Điền tờn hạt tạo thành nguyờn tử vào cỏc cõu sau đõy sao cho phự hợp?protonelectron.. và .cú điện tớch như nhau chỉ khỏc dấu(1)(2)Cõu 3: Điền tờn hạt tạo thành nguyờn tử vào cỏc cõu sau đõy sao cho phự hợp?và ...cú cựng khối lượng, cũn ..cú khối lượng rất bộ,khụng đỏng kể.protonnơtronelectron(3)(4)(5)B.Cõu 3: Điền tờn hạt tạo thành nguyờn tử vào cỏc cõu sau đõy sao cho phự hợp?C. Những nguyờn tử cựng loại cú cựng số  trong hạt nhõn.proton(6)D. Trong nguyên tử .luôn chuyển động rất nhanh và sắp xếp thành từng lớp.electronCõu 3: Điền tờn hạt tạo thành nguyờn tử vào cỏc cõu sau đõy sao cho phự hợp?(7)Cõu 4: Ghộp cột A với cột B sao cho phự hợpa. Đại diện cho chấtb. Đại diện cho nguyờn tố húa họcc. Khối lượng nguyờn tử, tớnh bằng đvC.d. Khối lượng phõn tử ,tớnh bằng đvC.e. Biểu diễn nguyờn tố húa học,chỉ một nguyờn tử của nguyờn tố1- c 2- d 3- b 4- e 1. Nguyờn tử khối2. Phõn tử khối3. Phõn tử4. Kớ hiệu húa họcCõu 5 : Phõn tử hợp chất có ít nhất mấy loại nguyờn tử?3 loại nguyờn tử2 loại nguyờn tử4 loại nguyờn tử1 loại nguyờn tửCõu 6: điền cụm từ thớch hợp vào chỗ trống trong cỏc cõu sau? Hầu hết cỏc chất cú. là hạt hợp thành. Cỏc đơn chất kim loại cú hạt hợp thành là ..Phõn tửNguyờn tử(1)(2)SƠ ĐỒ NGUYấN TỬ MAGIESố proton Số electron Số lớp e Số electron lớp ngoài cựng 121232Bài tập 1 (Bài 2 -a / trang 31 sgk.) Cho sơ đồ nguyên tử magiê.12+ a.Hãy chỉ ra : Số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử, số lớp e và số e ở lớp ngoài	 cùng . Bài tập 1 (Bài 2 -b /trang 31 sgk.)20+12+SƠ ĐỒ NGUYấN TỬ CANXISƠ ĐỒ NGUYấN TỬ MAGIEb.Nêu điểm khác và giống nhau giữa nguyên tử canxi và nguyên tử magiê?Nguyên tửSố pSố eSố lớp eSố e lớp ngoài cùng MagieCanxi321212202204 Bài tập 2 Một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử O nặng bằng nguyên tử đồng .a.Tính phân tử khối của hợp chất. b.Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên , kí hiệu hoá học của nguyên tố (xem bảng 1 trang 42)Bài tập 3 Cho các chất sau :+ Canxioxit,biết phân tử gồm 1Ca và 1O+Axitsunfuric, biết phân tử gồm 2H,1S và 4O+Khí clo, biết phân tử gồm 2Cl+Đường glucôzơ, biết phân tử gồm 6C,12H và 6O.Hãy chỉ ra đâu là đơn chất ? Đâu là hợp chất ?Tính phân tử khối của các chất trên . (Cho biết : Ca = 40; O= 16 ; H= 1 ; S = 32 ; Cl = 35,5 ; C = 12 )“Nước cất là một hợp chất ,vỡ nước cất sụi ở đỳng 1000C”Cả hai ý đều đỳng nhưng ý 2 khụng giải thớch cho ý 1.Cả hai ý đều đỳng và ý 2 giải thớch cho ý 1í 1 sai, ý 2 đỳng.í 1 đỳng, ý 2 sai.Cả hai ý đều saiBài tập 4: (Bài 5 tr 31 sgk). Khẳng định sau gồm hai ý:Bài tập 5: Cú hai lọ khụng nhón đựng riờng biệt hai chất lỏng khụng màu: nước cất và nước đường. Làm thớ nghiệm đơn giản như thế nào để xỏc định đõu là nước cất, đõu là nước đường?Xác định tên nguyên tố hoá học+ Học thuộc những kiến thức cần nhớ .+Làm các bài tập : Bài 1,4 (sgk/31) Bài 8.1, 8.2, 8.5 (SBT/9)Chuẩn bị : Xem trước bài “công thức hoá học”Hướng dẫn về nhàXin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo

File đính kèm:

  • pptTiet_11_Luyen_tap.ppt
Bài giảng liên quan