Bài giảng Tiết 12 - Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh

? Về mặt di truyền:

 Sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã đảm bảo duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể

? Về mặt biến dị:

 Tạo ra nguồn biến dị tổ hợp phong phú phục vụ cho công tác chọn giống

 

ppt10 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 661 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 12 - Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TextTextSINH HỌC 9Giỏo viờn bộ mụn: Hà Tiến QuangTRƯỜNG THCS TÂN AN Năm học: 2011 - 2012Kiểm tra bài cũTieỏt 12 – Baứi 11Sơ đồ phát sinh giao tử và thụ tinh ở động vậtSự tạo noãnSự tạo tinhNoãn nguyên bàoNoãn bào bậc 1Thể cực thứ nhấtThể cực thứ haiTinh nguyên bàoTinh bào bậc 1Tinh bào bậc 2Tinh trùngTrứngNoãn bào bậc 2Tinh trùngThụ tinhHợp tửTrứngNguyên phân Giảm phân 2Giảm phân 1 2n 2n 2n 2n 2n 2n2n2nnnnnnn nnn nnn 2nTế bào mầmTế bào mầmnnI. Sự phát sinh giao tử:1.Giống nhau: Các tế bào mầm đều thực hiện nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra noãn nguyên bào và tinh nguyên bào Noãn bào bậc 1 và tinh bào bậc 1 đều thực hiện giảm phân để tạo giao tửTIẾT 12 – BÀI 11: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH2.Khác nhauPhát sinh giao tử cáiPhát sinh giao tử đực- Noãn bào bậc 1 qua giảm phân I cho thể cực thứ nhất (kích thước nhỏ) và noãn bào bậc 2 (kích thước lớn)- Từ tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho 4 tinh tử phát sinh thành tinh trùng- Mỗi tinh bào bậc 2 qua giảm phân II cho 2 tinh tử, các tinh tử phát sinh thành tinh trùng- Tinh bào bậc 1 qua giảm phân I cho 2 tinh bào bậc 2- Noãn bào bậc 2 qua giảm phân II cho thể cực thứ 2 (kích thước nhỏ) và 1 tế bào trứng (kích thước lớn)- Kết quả: Mỗi noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho 3 thể cực và 1 tế bào trứngTIẾT 12 – BÀI 11: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINHII.Thụ tinh: Khái niệm: Thụ tinh là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa 1 giao tử đực và 1 giao tử cái. Bản chất: Sự thụ tinh là sự kết hợp của 2 bộ nhân đơn bội tạo ra bộ nhân lưỡng bội ở hợp tửTIẾT 12 – BÀI 11: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINHIII. ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh: Về mặt di truyền: Sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã đảm bảo duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể Về mặt biến dị: Tạo ra nguồn biến dị tổ hợp phong phú phục vụ cho công tác chọn giống TIẾT 12 – BÀI 11: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH- Qua giảm phân, ở động vật, mỗi tinh bào bậc 1 cho ra 4 tinh trùng, còn mỗi noãn bào bậc 1 chỉ cho ra 1 trứng.- Thụ tinh là sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa một giao tử đực với một giao tử cái, về bản chất là sự kết hợp của 2 bộ nhân đơn bội (n NST) tạo ra bộ nhân lưỡng bội (2n NST) ở hợp tử.- Sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã duy trì ổn đinh bộ NST đặc trưng của các loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể. Đồng thời còn tạo ra nguồn biến dị tổ hợp phong phú cho chọn giống và tiến hoá.- Học bài, trả lời câu hỏi SGK - Đọc trước bài 12- Đọc phần “Em có biết”- Hướng dẫn bài tập 5 SGK:+ Các tổ hợp NST trong các giao tử : AB, Ab, aB, ab+ Trong các hơp tử: AABB, AABb, AaBB, AAbb, AaBb, Aabb, aaBB, aaBb, aabbHệễÙNG DAÃN HS Tệẽ HOẽC ễÛ NHAỉ 

File đính kèm:

  • pptTiet_12_Phat_sinh_giao_tu_va_thu_tinh.ppt
Bài giảng liên quan