Bài giảng Tiết 12 - Bài 9: Công thức hoá học (tiết 10)

Thảo luận câu hỏi sau .

 CTHH của hợp chất có bao nhiêu kí hiệu hóa học ?

 Nhận xét số nguyên tử trong

 phân tử nước,phân tử metan ?

 CTHH của hợp chất có dạng chung như thế nào ?

 

ppt14 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 08/04/2016 | Lượt xem: 303 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 12 - Bài 9: Công thức hoá học (tiết 10), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BÀI 9c«ng thøc ho¸ häcTiết 12Công thức hóa học dùng để biểu diễn chất1I. Công thức hóa học đơn chất:A : Kí hiệu nguyên tốx : Là chỉ số nguyên tử của nguyên tố ( gọi là chỉ số) Dạng chung : AxBÀI 9C«ng thøc ho¸ häc21/ Kim loại:CTHH đồng : Kí hiệu hóa học được coi là công thức hóa học Nhôm : AlQuan sát mô hình tượng trưng chấtĐồngCu 32. Phi kim : Chất khí : CTHH khí oxi : Chất rắn :CTHH photpho : P Thường phân tử gồm 2 nguyên tử liên kết với nhauThường lấy kí hiệu làm công thức hóa học cacbon : Ckhí hidro : H2O2 Khí oxiKhí hidro4Quan sát mô hình tượng trưng các chất CTHH của hợp chất có dạng chung như thế nào ? CTHH của hợp chất có bao nhiêu kí hiệu hóa học ?Thảo luận câu hỏi sau . Nhận xét số nguyên tử trong phân tử nước,phân tử metan ?Nước2 kí hiệu hóa họcDạng chung : AxByNước có 1 O , 2 H . MetanMetan có 1C , 4 H . 5II. Công thức hóa học của hợp chất:A , B : Kí hiệu nguyên tốCTHH của nước :CTHH của metan :x , y : chỉ số , cho biết số nguyên tử của các nguyên tố A , BVí dụ : Dạng chung : AxByH2 O CH4BÀI 9C«ng thøc ho¸ häc6Viết CTHH của các hợp chất sau ? Khí sunfurơ , biết trong phân tử có 1 S và 2 O Canxi cacbonat, biết trong phân tử có 1 Ca, 1 C, và 3 OCTHH :CTHH :SO2CaCO3Luyện tập Amoniac, biết trong phân tử có 1 N và 3 HCTHH :NH37LƯU Ý :Viết 2 HHệ sốChỉ số H2 2 H2Ochỉ 2 nguyên tử hidrochỉ 1 phân tử hidro 5 H2Ochỉ 5 phân tử nướcchỉ 2 phân tử nước8Luyện tập1. Các cách viết sau chỉ ý gì ?5 Cu5 Cu5 Cu2 NaCl4 SO22. Dùng chữ số và công thức hóa học diễn đạt những ý sau :3 phân tử Oxi2 phân tử cacbonicChỉ 5 nguyên tử đồngChỉ 2 phân tử muối natri cloruaChỉ 4 phân tử sunfurơ3 O22 CO29 Nguyên tố tạo ra chất Số nguyên tử của nguyên tố Phân tử khốiCho các công thức hóa học : CO2 , NaCl Thảo luận các câu hỏi sau . Từ công thức hóa học cho biết những điều gì ? 2) Nêu ý nghĩa của CTHH : NaClNatri và CloCó 1 Na , 1 Cl5 8 , 5 đvc Dựa vào kí hiệu hóa học ? Dựa vào chỉ số nguyên tử ? Biết số nguyên tử trong phân tử ?10III. Ý nghĩa của công thức hóa học : Từ công thức hóa học cho biết : Nguyên tố tạo ra chất Số nguyên tử của nguyên tố Phân tử khốiBÀI 9C«ng thøc ho¸ häc11Công thức hóa họcSố nguyên tử của nguyên tố trong phân tửPhân tử khốiSO22 Na , 1 S , 4 OBaCl21N , 3H1 S , 2 O Na2SO41 4 2 6 4 Hãy hoàn thành bảng sauLuyện tập1Ba , 2ClNH32 0 81 7122. Hãy đánh dấu vào ô thích hợp để hoàn thành bảng sau :Công thức hóa họcĐơn chấtHợp chấtKim lọaiPhi kimCl2ZnBaCl2PBr2Na2SO413 Làm bài tâp : số 2 , 3, 4 trang 33 , 34 sách hóa học lớp 8dỈn dßHọc bàiXem bảng hóa trị của một số nguyên tố 14

File đính kèm:

  • ppthoa_8_tiet_12.ppt
Bài giảng liên quan