Bài giảng Tiết 12 - Bài 9: Công thức hoá học (tiết 11)

Quan sát mô hình tượng trưng các chất

 CTHH của hợp chất có bao nhiêu kí hiệu hóa học ?

 Nhận xét số nguyên tử trong

 phân tử nước,phân tử metan ?

 CTHH của hợp chất có dạng chung như thế nào ?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 09/04/2016 | Lượt xem: 241 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 12 - Bài 9: Công thức hoá học (tiết 11), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BÀI 9c«ng thøc ho¸ häcTiết 121 Kiểm tra bài cũ -Chất được chia làm mấy loại ? Đĩ là những loại nào?-Thế nào là đơn chất? Hợp chất? Cho ví dụ và phân tích ? 2 Đáp ánChất được chia làm 2 loại là : Đơn chất và hợp chất Đơn chất: là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hĩa học Ví dụ :- Đ/c Khí Hiđrơ do ngtố H tạo nên - Đ/c Khí Ơxi do ngtố O tạo nênHợp chất: là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hĩa học trở lên. Ví dụ:- Nước do 2 ngtố là H và O tạo nên - Đá vơi do 3 ngtố là Ca, C và O tạo nên3BÀI 9c«ng thøc ho¸ häcTiết 12Công thức hóa học dùng để biểu diễn chất4Công thức hóa học đơn chất: A : Kí hiệu nguyên tốx : Là chỉ số nguyên tử của nguyên tố ( gọi là chỉ số)CTHH của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hĩa học của một ngtố Dạng chung : AxBÀI 9C«ng thøc ho¸ häc51/ Kim loại và phi kim ở trạng thái rắn Kí hiệu hóa học được coi là công thức hóa họcKHHH của Đồng là Cu nên CTHH là Cu của Natri là Na nên CTHH là Na Của Phốt pho là P nên CTHH là PQuan sát mô hình tượng trưng chấtĐồngAx ( x = 1) do đĩ Ax = A 62. Phi kim : Là Chất khí : CTHH khí oxi : O2 khí hiđro : H2 khí Nitơ : N2 Thường phân tử gồm 2 nguyên tử liên kết với nhauAx (x=2) Nên Ax= A2 Khí oxiKhí hidro7Quan sát mô hình tượng trưng các chất CTHH của hợp chất có dạng chung như thế nào ? CTHH của hợp chất có bao nhiêu kí hiệu hóa học ?Thảo luận câu hỏi sau . Nhận xét số nguyên tử trong phân tử nước,phân tử metan ?NướcCĩ từ 2 kí hiệu hóa học trở lênDạng chung : AxBy hoặc AxByCz.Nước có 1 O , 2 H . MetanMetan có 1C , 4 H . 8II. Công thức hóa học của hợp chất:A , B,C : Kí hiệu nguyên tốCTHH của nước :CTHH của metan :x , y , z : chỉ số , cho biết số nguyên tử của các nguyên tố A , B ,CVí dụ : Dạng chung : AxBy hoặc AxByCzH2 O CH4BÀI 9C«ng thøc ho¸ häc9Viết CTHH của các hợp chất sau ? Khí sunfurơ , biết trong phân tử có 1 S và 2 O Canxi cacbonat, biết trong phân tử có 1 Ca, 1 C, và 3 OCTHH :CTHH :SO2CaCO3Luyện tập Amoniac, biết trong phân tử có 1 N và 3 HCTHH :NH310LƯU Ý :Viết 2 HHệ sốChỉ số H2 2 H2Ochỉ 2 nguyên tử hidrochỉ 1 phân tử hidro 5 H2Ochỉ 5 phân tử nướcchỉ 2 phân tử nước11Luyện tập1. Các cách viết sau chỉ ý gì ?2. Dùng chữ số và công thức hóa học diễn đạt những ý sau :3 phân tử Oxi2 phân tử cacbonic 5 Cu 2NaCl 2 phân tử Natriclorua3 O22 CO25 nguyên tử Cu12 Nguyên tố tạo ra chất Số nguyên tử của nguyên tố Phân tử khốiCho các công thức hóa học : CO2 , NaCl Thảo luận các câu hỏi sau . Từ công thức hóa học cho biết những điều gì ? 2) Nêu ý nghĩa của CTHH : NaClNatri và CloCó 1 Na , 1 Cl5 8 , 5 đvc Dựa vào kí hiệu hóa học ? Dựa vào chỉ số nguyên tử ? Biết số nguyên tử trong phân tử ?13III. Ý nghĩa của công thức hóa học : Từ công thức hóa học cho biết : Nguyên tố tạo ra chất Số nguyên tử của nguyên tố Phân tử khốiBÀI 9C«ng thøc ho¸ häc14Công thức hóa họcSố nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tửPhân tử khốiSO22 Na , 1 S , 4 OBaCl21N , 3H1 S , 2 O Na2SO41 4 2 6 4 Hãy hoàn thành bảng sauBài tập1Ba , 2ClNH32 0 81 7152. Hãy đánh dấu vào ô thích hợp để hoàn thành bảng sau :Công thức hóa họcĐơn chấtHợp chấtKim lọaiPhi kimCl2ZnBaCl2PBr2Na2SO416 Làm bài tâp : số 2 , 3, 4 trang 33 , 34 sách hóa học lớp 8dỈn dßHọc bàiXem bảng hóa trị của một số nguyên tố 17

File đính kèm:

  • pptHoa_hoc_8.ppt
Bài giảng liên quan