Bài giảng Tiết 12 - Bài 9: Công thức hoá học (tiết 9)

II. Công thức hóa học của hợp chất:

 Dạng chung :

x , y , z : chỉ số , cho biết số nguyên tử

của các nguyên tố A , B ,C (

 

ppt19 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 08/04/2016 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 12 - Bài 9: Công thức hoá học (tiết 9), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NhiƯt liƯt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o ®Õn dù giê luyƯn gi¶ngGV:NguyƠn§×nh TuÊn1 Kiểm tra bài cũ -Chất được chia làm mấy loại ? Đĩ là những loại nào?-Thế nào là đơn chất? Hợp chất? Cho ví dụ 2 Đáp ánChất được chia làm 2 loại là : Đơn chất và hợp chất Đơn chất: là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hĩa học Ví dụ :- Đ/c Khí Hiđrơ do ngtố H tạo nên - Đ/c Khí Ơxi do ngtố O tạo nênHợp chất: là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hĩa học trở lên. Ví dụ:- Nước do 2 ngtố là H và O tạo nên - Đá vơi do 3 ngtố là Ca, C và O tạo nên3BÀI 9c«ng thøc ho¸ häcTiết 12Công thức hóa học dùng để biểu diễn chất4Công thức hóa học đơn chất: A : Kí hiệu nguyên tốx : Là chỉ số nguyên tử của nguyên tố ( gọi là chỉ số)CTHH của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hĩa học của một nguyên tố. Dạng chung : AxBÀI 9C«ng thøc ho¸ häc51/ Kim loại và phi kim ở trạng thái rắn Kí hiệu hóa học được coi là công thức hóa họcKHHH của Đồng là Cu nên CTHH là: Cu của Natri là Na nên CTHH là: Na Của Phốt pho là P nên CTHH là: PQuan sát mô hình tượng trưng chấtĐồngAx ( x = 1) do đĩ Ax = A 62. Phi kim : Là Chất khí : CTHH khí oxi : O2 khí hiđro : H2 khí Nitơ : N2 Thường phân tử gồm 2 nguyên tử liên kết với nhauAx (x=2) Nên Ax= A2 Khí oxiKhí hidro7Quan sát mô hình tượng trưng các chất CTHH của hợp chất có dạng chung như thế nào ? CTHH của hợp chất có bao nhiêu kí hiệu hóa học ?Thảo luận câu hỏi sau . Nhận xét số nguyên tử trong phân tử nước,phân tử metan ?NướcCĩ từ 2 kí hiệu hóa học trở lênDạng chung : AxBy hoặc AxByCz.Nước có 1 O , 2 H . MetanMetan có 1C , 4 H . 8II. Công thức hóa học của hợp chất: - Gồm kí hiệu hĩa học của những nguyên tố tạo ra chất và kèmtheo chỉ số ở dưới chân.A , B,C : Kí hiệu của nguyên tốCTHH của nước :CTHH của metan :x , y , z : chỉ số , cho biết số nguyên tử của các nguyên tố A , B ,C ( nếu chỉ số bằng 1 khơng ghi )Ví dụ : Dạng chung : AxBy hoặc AxByCzH2 O CH4BÀI 9C«ng thøc ho¸ häc9Viết CTHH của các hợp chất sau ?1. Khí sunfurơ , biết trong phân tử có 1 S và 2 O3. Canxi cacbonat, biết trong phân tử có 1 Ca, 1 C, và 3 OCTHH :CTHH :SO2CaCO3Bài tập2. Amoniac, biết trong phân tử có 1 N và 3 HCTHH :NH310 Nguyên tố tạo ra chất Số nguyên tử của nguyên tố Phân tử khốiCho các công thức hóa học : CO2 , NaCl Thảo luận các câu hỏi sau . Từ công thức hóa học cho biết những điều gì ? 2) Nêu ý nghĩa của CTHH : NaClNatri và CloCó 1 Na , 1 Cl5 8 , 5 đvc Dựa vào kí hiệu hóa học ? Dựa vào chỉ số nguyên tử ? Biết số nguyên tử trong phân tử ?11III. Ý nghĩa của công thức hóa học : Từ công thức hóa học cho biết : Nguyên tố tạo ra chất Số nguyên tử của nguyên tố Phân tử khốiBÀI 9C«ng thøc ho¸ häc12LƯU Ý :Viết 2 HHệ sốChỉ số H2 2 H2Ochỉ 2 nguyên tử hidrochỉ 1 phân tử hidro 5 H2Ochỉ 5 phân tử nướcchỉ 2 phân tử nước13Luyện tập1. Các cách viết sau chỉ ý gì ?2. Dùng chữ số và công thức hóa học diễn đạt những ý sau :3 phân tử Oxi2 phân tử nước 5 Cu 2NaCl 2 phân tử Natriclorua3 O22 H2O5 nguyên tử Cu14Công thức hóa họcSố nguyên tử của nguyên tố trong phân tửPhân tử khốiSO22 Na , 1 S , 4 OBaCl21N , 3H1 S , 2 O Na2SO41 4 2 6 4 Hãy hoàn thành bảng sauLuyện tập1Ba , 2ClNH32 0 81 7152. Hãy đánh dấu vào ô thích hợp để hoàn thành bảng sau :Công thức hóa họcĐơn chấtHợp chấtKim lọaiPhi kimCl2ZnBaCl2PBr2Na2SO416Tiết 12Bài 9: Cơng thức hĩa họcCơng thức hĩa học của đơn chất- CTHH của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hĩa học của một nguyên tố. CTHH dạng chung : AxII. Cơng thức hĩa học của hợp chất:Gồm kí hiệu hĩa học của những nguyên tố tạo ra chất và kèm theo chỉ số ở dưới chân.CTHH dạng chung: AxBy hoặc AxByCz..III. Ý nghĩa của cơng thức hĩa học:17 Làm bài tâp : số 2 , 3, 4 trang 33 , 34 sách hóa học lớp 8dỈn dßHọc bàiXem bảng hóa trị của một số nguyên tố 18 19

File đính kèm:

  • pptBai CTHH - 8.ppt
Bài giảng liên quan