Bài giảng Tiết 12: Công thức hoá học (tiết 16)

-. CTHH của hợp chất có bao nhiêu kí hiệu hóa học?

 Có từ 2 nguyên tố hóa học trở lên

-.Nhận xét số ngtử mỗi nguyên tố có trong phân tử nước và phân tử khí metan

-.Theo em CTHH của hợp chất có dạng chung như thế nào?

 

ppt22 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 12: Công thức hoá học (tiết 16), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
HOÁ HỌC 8CuCu NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ VỚI LỚP CHÚNG TA1 Kiểm tra bài cũ? -Chất được chia làm mấy loại ? Đó là những loại nào??-Thế nào là đơn chất? Hợp chất? Cho ví dụ và phân tích ? 2 Đáp ánChất được chia làm 2 loại là : Đơn chất và hợp chất Đơn chất: là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học Ví dụ: - Đ/c Khí Hiđrô do ngtố H tạo nên - Đ/c Kim loại Đồng do ngtố Cu tạo nên Hợp chất: là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên. Ví dụ: - Nước do 2 ngtố là H và O tạo nên - Đá vôi do 3 ngtố là Ca, C và O tạo nên3c«ng thøc ho¸ häcTiết 12 Công thức hóa học biểu diễn thành phần phân tử của chấtQui ước: - Kí hiệu hoá học viết tắt là KHHH - Công thức hoá họcviết tắt là CTHH4I. Công thức hóa học của đơn chất CTHH của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hóa học của một ngtố CÔNG THỨC HÓA HỌC Dạng chung :AxBÀI 9 A : Là kí hiệu hóa học của ngtố x : Là chỉ số cho biết số ngtử của ngtố A 5Quan sát mô hình sau và cho biết hạt hợp thành của đơn chất kim loại có gì khác với hạt hợp thành của đơn chất phi kim ở trạng thái khí? Hạt hợp thành của đơn chất PK ở trạng thái khí là phân tử thường gồm 2 ngtử cùng loại liên kết với nhau Hạt hợp thành củađơn chất kim loạilà nguyên tử 6 1.Với Kim loại và Phi kim ở trạng thái rắn :Vì có hạt hợp thành là nguyên tử nên KHHH được coi là CTHHCách ghi: Ax (x=1 nên không cần ghi) Do đó : Ax = AVí dụ : - KHHH của Đồng là Cu nên CTHH là Cu - Cacbon là C nên CTHH là C 2. Với Phi kim ở trạng thái khí :Vì có hạt hợp thành là phân tử thường thì gồm 2 nguyên tử cùng loại liên kêt với nhau nên CTHH được ghi là Ví dụ : CTHH của khí Hyđrô được ghi là : H2 CTHH của khí Ôxi được ghi là O2 CÔNG THỨC HÓA HỌCI.Công thức hóa học của đơn chấtBÀI 9Ax ( x = 2 ) nên Ax = A27MÔ HÌNH TƯỢNG TRƯNG MẪU HỢP CHẤTHạt hợp thành của hợp chất là gì? có gì khác với hạt hợp thành của đơn chất8 II.Công thức hóa học của hợp chất BÀI 9 CÔNG THỨC HÓA HỌC I. Công thức hóa học của đơn chất9 QUAN SÁT MÔ HÌNH TƯỢNG TRƯNG CÁC HỢP CHẤTNƯỚCMETAN THẢO LUẬN NHÓM (2 phút)-. CTHH của hợp chất có bao nhiêu kí hiệu hóa học?-.Nhận xét số ngtử mỗi nguyên tố có trong phân tử nước và phân tử khí metan -.Theo em CTHH của hợp chất có dạng chung như thế nào? Có từ 2 nguyên tố hóa học trở lênNước có 2H và 1OMetan có 1C và 4 HDạng chung : AxBy hoặc AxByCz10 II.Công thức hóa học của hợp chất Hợp chất là hạt hợp thành gồm một số ngtử khác loại liên kết với nhau do đó CTHH gồm KHHH của những Ngtố tạo ra chất kèm theo chỉ số ở chân A, B, C là KHHH của các nguyên tốx , y , z là chỉ số cho biết số ngtử của các ngtố A,B,CVí dụ : Dạng chung: AxBy hoặc AxByCzH2 OBÀI 9 CÔNG THỨC HÓA HỌC CTHH của Đá vôi : CTHH của metan :CH4CaCO3CTHH của Nước :I. Công thức hóa học của đơn chất11Viết công thức hóa học của các hợp chất sau:*Khí sunfurơ, biết trong phân tử có 1 S và 2 O *Canxi cacbonat, biết trong phân tử co 1 Ca, 1 C và 3 OCTHH :CTHH :SO2CaCO3LUYỆN TẬP 1 *Axitsunfric, biết trong phântử có 2 H, 1 S và 4 OCTHH :H2SO412LƯU ÝViết 2HHệ sốChỉ số H2 2H2O Chỉ 2 nguyên tử HyđroChỉ 1 phân tử Hyđro 5H2OChỉ 5 phân tử NướcChỉ 2 phân tử Nước* Trong CTHH của Axitsunfuric H2SO4 thì SO4 là nhóm Ngtử*Trong CTHH của Canxicacbonat CaCO3 thì CO3 là nhóm Ngtử13Luyện tập 21. Cách viết sau chỉ ý gì ?2.Dùng chữ số và CTHH diễn đạt những ý sau:3 phân tử khí Oxi2 Phân tử khí Cacbonic 5 Cu 2NaCl 2 phân tử Natriclorua3 O22 CO25 nguyên tử Cu14Đọc thông tin mục III và nghiên cứu kỹ ví dụ a,b trang 33 SGK thảo luận nhóm theo nội dung sau:Nhóm 1 : Từ công thức hóa học của khi Clo Cl2 ta biết được điều gì?- Khí Clo do nguyên tố Clo tạo raCó 2 ngtử Clo trong 1 phân tửPhân tử khối bằng 35,5 x 2 = 71(đvC)Nhóm 2: Từ công thức hóa học của Axitsunfuric H2SO4 ta biết được điều gì?Axitsunfuric do 3 ngtố là H, S và O tạo raCó 2 ngtử H, 1 ngtử S và 4 ngtử O trong 1 phântửPhân tử khối bằng : 2x1 + 32 + 16 x 4 = 98(đvC)15Từ CTHH cho ta biết-Nguyên tố nào tạo ra chất-Số nguyên tử của mỗi ngtố có trong 1 phân tử của chất.- Phân tử khối của chấtCÔNG THỨC HÓA HỌCIII. Ý nghĩa của công thức hóa họcII. Công thức hóa học của hợp chất I.Công thức hóa học của đơn chất1.Với đơn chất kim loại và phi kim ở trạng thái rắn2. Với đơn chất phi kim ở trạng thái khíBÀI 9 :16Củng cốBài tập 1 sgk trang 33Điền các từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Đơn chất tạo nên từ một.......... nên CTHH chỉ gồm một.........................còn.................. tạo nên từ hai, ba......................., nên CTHH gồm hai, ba.. .............................. Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số .................................... có trong một .....................nguyên tố hóa họckí hiệu hóa học hợp chấtnguyên tố hóa họckí hiệu hóa họcnguyên tử của mỗi nguyên tốphân tử của chất17Luyện tập 3Công thức hóa họcSố nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tửPhân tử khối SO2 2Na, 1 S , 4 O BaCl2 1 N , 3 H 1 S, 2 O64Na2SO41421 Ba, 2Cl208NH31718Công thức hóa họcĐơn chấtHợp chất Kim loại Phi kimCl2ZnBaCl2PCaNa2SO4Hãy đánh dấu vào ô thích hợp để hoàn thành bảng sau19BÀI 9: CÔNG THỨC HOÁ HỌCI.Công thức hoá học của đơn chất 1.Với đơn chất kim loại và phi kimloại ở trạng thái rắn Ax ( x = 1) do đó không cần ghi Ax = A2. Với đơn chất phi kim ở trạngthái khí Ax ( x=2) do đó Ax = A2II. Công thức hoá học của hợp chấtDạng chung: AxBy hoặc AxByCz ...Trong đó: A,B,C... là KHHHx,y,z... là chỉ sốIII. ý nghĩa của công thức hoá họcCông thức hoá học cho biết:-Nguyên tố nào tạo ra chất-Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử.-Phân tử khối của chất20 Làmbài tập số 2 , 3, 4 trang 33 , 34 SGK Hoá 8 dÆn dßHọc bài, ôn thật kỹ kí hiệu hóa học các ngtố trang 42Nghiên cứu kỹ nội dung bài hoá trị,hoàn thành cột hoá trị vào bảng các nguyên tố hoá học21HOÁ HỌC 8CuCuXIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO22

File đính kèm:

  • pptTiet_12_Cong_thuc_Hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan