Bài giảng Tiết 13 - Bài 13: Chữ trang trí

- Chữ trang trí có nhiều kiểu khác nhau , đa dạng ,phong phú

Chữ trang trí : phù hợp từng

 nội dung,từng đối tượng

Chữ trang trí :dựa trên các

 kiểu chữ cơ bản(chữ nét đều nét thanh nét đậm )

- Dáng các con chữ : có thể cao, thấp, rộng , hẹp khác nhau

 Nét trong một con chữ nhất

 quán theo một phong cách

 

 

ppt28 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 30/10/2015 | Lượt xem: 459 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 13 - Bài 13: Chữ trang trí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Tiết 13. bài 13 . Vẽ trang tríChữ trang tríChào mừng các thầy cô đến dự giờ mĩ thuật lớp 7DTiết 13. bài 13 . Vẽ trang tríI. Quan sát , nhận xétChữ trang tríĐối tượng nào cần sử dụng chữ trang trí?1342Tiết 13. bài 13 . Vẽ trang trí- Chữ trang trí có nhiều kiểu khác nhau , đa dạng ,phong phúChữ trang tríI. Quan sát , nhận xétTiết 13. bài 13 . vẽ trang tríI. Quan sát , nhận xétChữ trang tríEm hãy nhận xét cách sử dụng chữ cho từng đối tượng ?1234chữ chân phương,ngay ngắnMềm mại , bay bướmchữ cách điệuchữ chân phương,ngay ngắnTiết 13. bài 13 . vẽ trang trí- Chữ trang trí có nhiều kiểu khác nhau , đa dạng ,phong phúChữ trang tríI. Quan sát , nhận xétEm haõy nhaéc laïi caùc kieåu chöõ ñaõ hoïc ôû lôùp 6?Các nét đều bằng nhauChữ trang trí : phù hợp từng nội dung,từng đối tượng A b c d e g h I k l m n o p q r s t u v x y0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	CHÖÕ IN HOA NEÙT ÑEÀU Tiết 13. bài 13 . vẽ trang trí- Chữ trang trí có nhiều kiểu khác nhau , đa dạng ,phong phúChữ trang tríI. Quan sát , nhận xétChữ trang trí : phù hợp từng nội dung,từng đối tượng Ch÷ in hoa nÐt thanh , nÐt ®ËmA b c d e g h I k l m n o p q r S t u v x y0 1 2 3 4 5 6 7 8 9- Caùc chöõ ñeàu coù neùt thanh vaø neùt ñaämChữ trang trí :dựa trên các kiểu chữ cơ bản(chữ nét đều nét thanh nét đậm )Dáng các con chữ như thế nào ?Tiết 13. bài 13 . vẽ trang trí- Chữ trang trí có nhiều kiểu khác nhau , đa dạng ,phong phúChữ trang tríI. Quan sát , nhận xét- Chữ trang trí : phù hợp từng nội dung,từng đối tượng Chữ trang trí :dựa trên các kiểu chữ cơ bản(chữ nét đều nét thanh nét đậm )Dáng các con chữ : có thể cao, thấp, rộng , hẹp khác nhauNét trong một mẫu chữ như thế nào ?Tiết 13. bài 13 . vẽ trang trí- Chữ trang trí có nhiều kiểu khác nhau , đa dạng ,phong phúChữ trang tríI. Quan sát , nhận xétChữ trang trí : phù hợp từng nội dung,từng đối tượng Chữ trang trí :dựa trên các kiểu chữ cơ bản(chữ nét đều nét thanh nét đậm )- Dáng các con chữ : có thể cao, thấp, rộng , hẹp khác nhau Nét trong một con chữ nhất quán theo một phong cáchMOÄT SOÁ KIEÅU CHÖÕ TRANG TRÍ MOÄT SOÁ KIEÅU CHÖÕ TRANG TRÍ Cách viết một số kiểu chữ Tiết 13. bài 13 . vẽ trang tríChữ trang tríII. Cách sử dụng chữ trang tríI. Quan sát , nhận xét13Tiết 13. bài 13 . vẽ trang trí- Chọn kiểu chữ Chữ trang tríII. Cách sử dụng chữ trang tríI. Quan sát , nhận xétTiết 13. bài 13 . vẽ trang tríChữ trang tríII. Cách sử dụng chữ trang tríI. Quan sát , nhận xét15Tiết 13. bài 13 . vẽ trang trí- Chọn kiểu chữ Chữ trang tríII. Cách sử dụng chữ trang tríI. Quan sát , nhận xét- tuỳ theo đồ vật mà chọn chữ trang tríTiết 13. bài 13 . vẽ trang tríChữ trang tríTiết 13. bài 13 . vẽ trang trí- Chọn kiểu chữ Chữ trang tríII. Cách sử dụng chữ trang tríI. Quan sát , nhận xét- tuỳ theo đồ vật mà chọn chữ trang trí- Kết hợp chữ với hình vẽTiết 13. bài 13 . vẽ trang trí- Chọn kiểu chữ Chữ trang tríII. Cách sử dụng chữ trang tríI. Quan sát , nhận xét- tuỳ theo đồ vật mà chọn chữ trang trí- Kết hợp chữ với hình vẽ- Phác bằng bút chì hình dáng Tiết 13. bài 13 . vẽ trang trí- Chọn kiểu chữ Chữ trang tríII. Cách sử dụng chữ trang tríI. Quan sát , nhận xét- tuỳ theo đồ vật mà chọn chữ trang trí- Kết hợp chữ với hình vẽPhác bằng bút chì hình dáng,vị trí nét các con chữ, chỉnh bố cục Tiết 13. bài 13 . vẽ trang trí- Chọn kiểu chữ Chữ trang tríII. Cách sử dụng chữ trang tríI. Quan sát , nhận xét- tuỳ theo đồ vật mà chọn chữ trang trí- Kết hợp chữ với hình vẽPhác bằng bút chì hình dáng,vị trí nét các con chữ, chỉnh bố cục - Vẽ màuBài vẽ của học sinhIII. BAØI TAÄP Em hãy trang trí một dòng chữ với nội dung tự chọn Bài học kết thúc 

File đính kèm:

  • pptTiết 13 chữ trang trí.ppt
Bài giảng liên quan