Bài giảng Tiết 13: Hoá trị (tiết 10)

Làm thế nào để xác định được hoá trị của nguyên tố mà trong công thức không có nguyên tố H?

Ví dụ:
Tính hoá trị của Na; C trong các hợp chất Na2O; CO2

- Hoá trị của O bằng 2 đơn vị hoá trị ta có thể tính được hoá trị của nguyên tố khác thông qua nguyên tố O

+Na2O thì Na có hoá trị I

+CO2 thì C có hoá trị IV

 

ppt15 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 09/04/2016 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 13: Hoá trị (tiết 10), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG SƠNNGƯỜI THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH PHÓ HIỆU TRƯỞNG :TRƯỜNG THCS SƠN TRUNGVỮNG BƯỚC TIẾN VÀO TƯƠNG LAI!NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2007Kiểm tra bài cũ1.Các chất có CTHH sau đây chất nào là đơn chất chất nào là hợp chất? Giải thích?O2, O3, Fe,HCl, H2SO4, KOH, CH4, NH3, P2.Nhìn vào CTHH H2O em biết được điều gì?Đáp ánĐơn chấtO2, O3, Fe, PVì chỉ do 1 nguyên tố hoá học cấu tạo nênHợp chấtHCl, H2SO4, KOH, CH4, NH3Vì do 2 nguyên tố hoá học trở lên cấu tạo nên.Nhìn vào công thức của H2O ta biết đuợc:- Nước do nguyên tố H và O cấu tạo nên- Trong một phân tử nước có 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử O- Phân tử khối của nước là 18 đvC?Em có biết vì sao chỉ số trong công thức hoá học của các chất lại khác nhau không?Tiết 13 Hoá Trị (tiết 1)I, Hoá trị của một nguyên tố được xác định bằng cách nào?a, Cách xác địnhCho các CTHH sau: HCl, H2O, NH3, CH4 Em thấy khả năng liên kết của Cl, O, N, C với nguyên tử H có giống nhau không?Nếu ta qui ước gán cho H có hoá trị I thì nguyên tử của nguyên tố khác liên kết được với bao nhiêu nguyên tử H thì có hoá trị bấy nhiêu. Em có tính được hoá trị của các nguyên tố Cl; O; N; C không?HCl Cl có hoá trị IH2O O có hoá trị IINH3 N có hoá trị IIICH4 C có hoá trị IV- Hoá trị của O bằng 2 đơn vị hoá trị ta có thể tính được hoá trị của nguyên tố khác thông qua nguyên tố O+Na2O thì Na có hoá trị I +CO2 thì C có hoá trị IVLàm thế nào để xác định được hoá trị của nguyên tố mà trong công thức không có nguyên tố H?Ví dụ:Tính hoá trị của Na; C trong các hợp chất Na2O; CO2Ta có thể tính được hóa trị của nhóm nguyên tử Không?-Trong công tức hoá học H2SO4 thì nhóm (SO4) có hoá trị mấy? -Nhóm (SO4) có hoá trị II vì nó liên kết được với 2Hb, Kết luận Hoá trị là biểu thị khả năng gì?Ta qui ước chọn hoá trị của H là mấy?Ta có thể tính được hoá trị của nhóm nguyên tử không? - Hoá trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác.- Quy ước hoá trị của H là I và của O là II.- Ta cũng xác định đựơc hoá trị của nhóm nguyên tử như (SO4) và (OH)... AxBy X.aY.bNH31.III3.ICO21.IV2.IIH2O2.I1.IIII- Quy tắc a.x=b.yEm nào rút ra được quy tắc hoá trị?Trong công thức hoá học, tích của chỉ số và hoá trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hoá trị của nguyên tố kia.Theo em ta có thể áp dụng quy tắc này làm gì?-Tính hoá trị của một nguyên tố-Lập công thức hoá học của hợp chất theo hoá trị.Bài tập1.Tính nhanh:-Tính hoá trị của các các nguyên tố Cu, Fe, Ba, Ca, Zn trong các hợp chất sau:CuO, FeO, BaO, CaO, ZnO-Tính hoá trị của các nguyên tố Ag, Na, K, N trong các hợp chất sau: Ag2O, Na2O, K2O, N2O2.Em có nhận xét gì về hoá trị của nguyên tố N trong các hợp chất sau?N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5Bài tập3.Em h·y chØ ra trong c¸c c«ng thøc ho¸ häc sau ®©y c«ng thøc nµo sai:FeO2 , Fe2O3 , SO3 , HSO4, SO2 , SO, S2O6, C2H6.§¸p ¸n: C«ng thøc sai: FeO2HSO4 , SO , S2O6.Bài ca hoá trịKali,Iot,Hidro,Natri với Bạc clo một loài Hoá trị I em ơi,học đi cho kỹ kẻo rồi phân vân,Magiê với kẽm thuỷ ngân, Oxi, đồng đấy cũng gần Bari Cuối cùng là chú Canxi hoá trị II đó có gì khó khănSắt kia kể cũng quen tên II, III lên xuống thật phiền lắm thayLưu huỳnh lắm lúc chơi khăm xuống II lên VI khi nằm ở IVBác nhôm hoá trị III lần , ghi sâu vào trí khi cần có ngayNito rắc rối nhất đời I,II , III, IV khi thời ở V.CÁM ƠN SỰ CHÚ Ý THEO DÕI BÀI GIẢNG CỦA CÁC THẦY CÔ GIÁO !

File đính kèm:

  • pptHoa_tri_hoa_hoc_lop_8.ppt