Bài giảng Tiết 14: Hoá trị (tiết 9)

VD 2: Lập công thức hoá học của hợp chất được tạo bởi :

a, Nitơ V và Oxi

b, Kali I và nhóm CO3 hoá trị II

Đáp án:

a, N2O5

b, K2(CO3)

 

ppt8 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 09/04/2016 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 14: Hoá trị (tiết 9), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ Chữa bài tập số 2 SGK Hoá trị là gì? Nêu quy tắc hoá trị và viết biểu thức ?Tiết 14: Hoá trị (tiếp) 2, Vận dụngb, Lập công thức hoá học của hợp chất theo hoá trị VD1: Lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi Nitơ IV và OxiGọi công thức chung của hợp chất là NxOyáp dụng quy tắc hoá trị: a.x = b.y x . IV = y . IIxyIIIV12 X = 1 ; y = 2Vậy công thức cần lập là: NO2VD 2: Lập công thức hoá học của hợp chất được tạo bởi :a, Nitơ V và Oxi b, Kali I và nhóm CO3 hoá trị II Đáp án: a, N2O5b, K2(CO3) VD 3: Hãy cho biết các công thức sau, công thức nào đúng, công thức nào sai? Nếu sai, hãy sửa lại cho đúngNaO; H3O ; Al2O3 ; H2(SO4) ; KCl2 Đáp án:Công thức đúng: Al2O3 ; H2(SO4)Công thức sai: NaO; H3O ; KCl2 Sửa lại: Na2O; H2O ; KClVD 3: Cho biết CTHH được tạo bởi nguyên tố X với O là XO và nguyên tố Y với H là YH2Hãy chọn công thức đúng của hợp chất tạo bởi X và Y trong các công thức sau:A: X2Y 	B: XY2 	 C: XY 	Đáp án: Trong công thức XO ; X có hoá trị II Trong công thức YO : Y có hoá trị II Công thức hoá học học của hợp chất tạo bởi X và Y là: XY C đúngBài về nhà: Làm bài: 5, 6, 7 SGKÔn lại Công thức hoá học: Công thức chung của đơn chất, hợp chất, ý nghĩa của công thức hoá học? Hoá trị: Định nghĩa, quy tắc, biểu thức, vận dụng? 

File đính kèm:

  • pptHoa_tri.ppt
Bài giảng liên quan