Bài giảng Tiết 15 - Bài 11: Bài luyện tập 2 (tiết 1)

*Lập công thức hoá học của hợp chất theo hoá trịCho hợp chất bất kì có công thức hoá học tổng quát: AxBy

(gọi a,b lần lượt là hoá trị của nguyên tố A,B ; x, y là các chỉ số)

Theo quy tắc hoá trị ta có: x. a = y. b

Chuyển thành tỉ lệ

Lấy x=b hay b’ và y=a hay a’(nếu a’,b’ là những số nguyên đơn

giản hơn so với a,b)

 

 

ppt12 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 15 - Bài 11: Bài luyện tập 2 (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Môn Hoá học 8. Giáo viên : Phạm thị Ngọc	Trường THCS Giao Châu Thầy giáo, cô giáo Các em học sinh.Nhiệt liệt chào mừngtiết 15-bài 11:Bài tập 1:Viết công thức hoá học của các chất bằng cách hoàn thành bảng sau:Tên chất SắtCac bonHiđrôNướcCanxicacbonatCTHHFeCH2H2OCaCO3Bài tập 2:Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống() 1/ là con số biểu thị của nguyên tử hay nhóm nguyên tử . 2/Trong công thức hoá học, tích của chỉ số và.của nguyên tố này ....tích của.. và hoá trị của nguyên tố kia.Hoá trị khả năng liên kếthoá trịbằngchỉ sốĐể tính hoá trị của nguyên tố và lập công thức hoá học của hợp chất theo hoá trị ta làm như sau:*Tính hoá trị của nguyên tố:Cho hợp chất bất kì có công thức hoá học tổng quát: AxBy(gọi a,b lần lượt là hoá trị của nguyên tố A, B ; x,y là các chỉ số)-Theo quy tắc hoá trị ta có: x. a = y. b-Biết x, y và a suy ra b=-Biết x, y và b suy ra a= Ví dụ 1:Tính hoá trị của F trong hợp chất có công thức hoá học:AlF3.Biết Al hoá trị III.*Lập công thức hoá học của hợp chất theo hoá trịCho hợp chất bất kì có công thức hoá học tổng quát: AxBy(gọi a,b lần lượt là hoá trị của nguyên tố A,B ; x, y là các chỉ số)Theo quy tắc hoá trị ta có: x. a = y. bChuyển thành tỉ lệLấy x=b hay b’ và y=a hay a’(nếu a’,b’ là những số nguyên đơngiản hơn so với a,b)Ví dụ 2:Lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi Fe(hoá trị III) và nhóm NO3(hoá trị I)Bài tập tự luậnBài 1: Nêu ý nghĩa công thức hoá học của nước : H2O ? Bài làm -Nước do 2 nguyên tố là hiđrô và oxi tạo ra. -Có 2 nguyên tử hiđrô và 1 nguyên tử oxi trong 1phân tử -Phân tử khối bằng: 2x1 + 1x16 = 18 (đvC)Bài 2Cho công thức hoá học của 1 số hợp chất sau:NaCl2 ,CaOHCl2 , Fe2O3 , K2O3 , CO2.Hãy cho biết công thức hoá học nào viết đúng ,viết sai? Sửalạicông thức hoá học viết sai. Bài tập trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng .1/Theo hoá trị của sắt trong hợp chất có công thức hoá học là Fe2O3 ,hãy chọn các công thức hoá học đúng trong số các công thức hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với (SO4) A. FeSO4 B. Fe2SO4 C. Fe2(SO4)2 D. Fe2(SO4)3 E. Fe3(SO4)2 2/Cho hợp chất có công thức hoá học: NO2 , biết oxi hoá trị II. Hoá trị của nguyên tố N là: A .I B. II C. IV D .III Hướng dẫn về nhàôn lại cách viết công thức hoá học Học quy tắc hoá trịLàm bài tập:1,2/41-SGK .Bài 11.1 -11.5/14-SBTxin chân thành cảm ơnCác thầy cô giáo ,các em học sinh

File đính kèm:

  • pptTiet_15_Bai_luyen_tap_2.ppt
Bài giảng liên quan