Bài giảng Tiết 15: Bài luyện tập 2

I- Kiến thức cần nhớ

 1, Công thức hóa học

 a, Đơn chất :A, Ax

 b, Hợp chất: AxBy, AxByCz, .

 2, Hóa tri:

 AxBy

Ta có a.x = b.y

 VD1:Tính hóa trị của S trong hợp chất SO2 .

 VD2: Lập CTHH tạo bởi Ba(II) và (PO4) hóa trị III .

*Kết quả

- Trong h/c SO2 nguyên tố S có hóa trị IV

- CTHH Ba3(PO4)2

 

ppt16 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 04/04/2016 | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 15: Bài luyện tập 2, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHÒNG GD THỊ XÃ HÀ TĨNHTRƯỜNG THCS LÊ VĂN THIÊMVỮNG BƯỚC TIẾN VÀO TƯƠNG LAI!THỨ 5 NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2007Kiểm Tra Bài CũCho các các chất sau đây, chất nào là đơn chất chất nào là hợp chất ? Giải thíchThan chì, Nước, Khí cacbonic, muối ăn, khí hiđro, khí ozon, đồng, amoniac.Đáp ÁnCác chất là đơn chất: Than chì(C), khí ozon(O3), khí hiđro (H2), đồng (Cu).Các chất là hợp chất: Nước (H2O), khí cacbonic (CO2), muối ăn ( NaCl), Amoniac (NH3)? Ta có thể dựa vào những yếu tố nào để viết được công thức hóa họcTiết 15: Bài luyện tập 2I- Kiến thức cần nhớ: 1- Công thức hóa học a-Đơn chất : ? Với những đơn chất nào có công thức tổng quát là A ? ? Với đơn chất nào có công thức chung là Ax? A : Đơn chất KL và một vài PK như C,S Ax : Phần lớn đơn chất phi kim, thường x=2Tiết 15: Bài luyện tập 2b- Hợp chất:? Công thức tổng quát của hợp chất như thế nào? Giải thích ? AxBy, AxByCz.Tiết 15: Bài luyện tập 2I- Kiến thức cần nhớ1, Công thức hóa học a, Đơn chất :A, Ax b, Hợp chất: AxBy, AxByCz,. ? Viết CTHH của các chất sau? Cho biết PTK của chất đó? a, Phân tử có 2 Al và 3 S. b, Phân tử có 2 Na, 1 S và 4 O. c, Phân tử có 12C, 22 H và 11O. Tiết 15: Bài luyện tập 2I- Kiến thức cần nhớ1, Công thức hóa học a, Đơn chất :A, Ax b, Hợp chất: AxBy, AxByCz,. a, Al2S3 = 150 đvCb, Na2SO4 =142 đvCc, C12H22O11 =342 đvCTiết 15: Bài luyện tập 22, Hóa tri:? Nêu quy tắc hóa trị? AxBy Ta có a.x = b.y? Dựa vào qui tắc này ta tính được cái gì? abTiết 15: Bài luyện tập 2I- Kiến thức cần nhớ 1, Công thức hóa học a, Đơn chất :A, Ax b, Hợp chất: AxBy, AxByCz,. 2, Hóa tri: AxBy Ta có a.x = b.y VD1:Tính hóa trị của S trong hợp chất SO2 . VD2: Lập CTHH tạo bởi Ba(II) và (PO4) hóa trị III .*Kết quả- Trong h/c SO2 nguyên tố S có hóa trị IV- CTHH Ba3(PO4)2abTiết 15: Bài luyện tập 2II- Bài tập Bài1: Điền hóa trị thích hợp vào bảng sau:CTHHN2O5N2O3NO2NON2OHóa trị của NVIIIIVIIITiết 15: Bài luyện tập 2Bài 2 : Điền CTHH phù hợp vào bảng:Kim loại Nhóm nguyên tửCTHHNa(I)(NO3) hóa trị ICu(II)(OH) hóa trị IAl(III)(SO4) hóa trị IIFe(II)(PO4) hóa trị IIITiết 15: Bài luyện tập 2Kim loại Nhóm nguyên tửCTHHNa(I)(NO3) hóa trị INaNO3Cu(II)(OH) hóa trị ICu(OH)2Al(III)(SO4) hóa trị IIAl2(SO4)3Fe(II)(PO4) hóa trị IIIFe3(PO4)2Tiết 15: Bài luyện tập 2Bài 3: Một hợp chất có dạng X2O3. Phân tử hợp chất nặng hơn phân tử khí oxi 5 lần. a, Tính phân tử khối của hợp chất. b, Xác địng CTHH của hợp chất trên.Cách làma, Phân tử khối của hợp chất là: 5 x 32=160 (đvC)b, 2X + 3x16 =160-> X = 56 -> X là FeCTHH là Fe2O3Tiết 15: Bài luyện tập 2Bài 4: Một hợp chất tạo bởi S và O trong đó nguyên tố S chiếm 60% về khối lượng. S có hóa trị nào sau đây? A- II B- IV C - VIĐTiết 15: Bài luyện tập 2Bài 5: Biết kim cơng tinh khiết. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử C trong 1,75 carat kim cương ?( 1carat= 200 mg). A- 4,38.1017 nguyên tử B- 1,77 .1022 nguyên tử C- 5,71 .1021 nguyên tử D- 2,11. 1023 nguyên tửCÁM ƠN SỰ CHÚ Ý THEO DÕI BÀI GIẢNG CỦA CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CỦA CÁC EM!

File đính kèm:

  • pptBai luyen tap 2 hoa 8.ppt
Bài giảng liên quan