Bài giảng Tiết 15: Vẽ trang trí: Trang trí đường diềm (tiếp)

 KẾT LUẬN:

* Đường diềm là hình thức trang trí kéo dài,

 trên đó các hoạ tiết được sắp xếp lặp đi

lặp lại, đều đặn và liên tục giới hạn trong

hai đường song song ( thẳng, cong hoặc tròn).

 

ppt18 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 806 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 15: Vẽ trang trí: Trang trí đường diềm (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Gi¸o viªn d¹y: §µo TuÊn TóPhßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o huyÖn ch­¬ng müTr­êng THCS qu¶ng bÞ Mü thuËt Líp 6 12TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀMTIẾT 15VÏ trang trÝ3Em có nhận xét gì về 2 đĩa trên?124TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀMTIẾT 15VÏ trang trÝI- THẾ NÀO LÀ ĐƯỜNG DIỀM?5 KẾT LUẬN:* Đường diềm là hình thức trang trí kéo dài, trên đó các hoạ tiết được sắp xếp lặp đi lặp lại, đều đặn và liên tục giới hạn trong hai đường song song ( thẳng, cong hoặc tròn).6PHẦN THI THỬ TÀI TRÍ NHỚ Mêi bèn nhóm, các nhóm nhìn vào màn hình trong 15 giây, sau đó ghi lại những đồ vật, hình ảnh có trong màn hình. Mỗi đồ vật, hình ảnh ghi đúng được cộng 10 điểm. Nhóm nµo cã sè ®iÓm cao nhÊt sÏ chiÕn th¾ng.70002031004080509060701111213141516171819202122232425262728293000020310040805090607011112131415891011 KẾT LUẬNĐường diềm được sử dụng và trang trí nhiều đồ vật: Khăn áo ,túi sách,mặt trống , đá hoa...12TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀMTIẾT 15VÏ trang trÝI- THẾ NÀO LÀ ĐƯỜNG DIỀM?II- CÁCH TRANG TRÍ MỘT ĐƯỜNG DIỀM ĐƠN GIẢN:1312314B­íc 1: KÎ hai ®­êng th¼ng song song.B­íc 2: Chia kho¶ng ®Ó vÏ ho¹ tiÕt xen kẽ B­íc 3: VÏ ho¹ tiÕt vµo c¸c m¶ng h×nh.B­íc 4: VÏ mµu theo ý thÝch15THỰC HÀNH em h·y trang trÝ mỘT ĐƯỜNG DIỀM CÓ KÍCH THƯỚC 20 x 6 (cm)16Hướng dẫn về nhà:Về nhà hoàn thành bài vẽ ( Nếu chưa xong). Chuẩn bị cho bài học sau: vẽ theo mẫu- mẫu có dạng hình trụ và hình cầu. 17Giê häc ®Õn ®©y lµ kÕt thóckÝnh Chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o m¹nh kháe, h¹nh phóc!18

File đính kèm:

  • ppttiet_15.ppt