Bài giảng Tiết 17 - Bài 12: Sự biến đổi chất (tiết 14)

 * Thí nghiệm 1:

 Trộn hỗn hợp gồm bột sắt và bột lưu huỳnh. Chia hỗn hợp thành 2 phần:

a) Sắt trong hỗn hợp bị nam châm hút.

b) Đun nóng hỗn hợp. Hỗn hợp nóng sáng lên và chuyển thành chất rắn màu xám (Sắt trong hỗn hợp không bị nam châm hút). Đó là hợp chất sắt (II) sunfua.

 

ppt7 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 304 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 17 - Bài 12: Sự biến đổi chất (tiết 14), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 17 Bài 12 Sự biến đổi chất.Nước đáNước lỏngHơi nướcChảy lỏngBay hơiNgưng tụĐông đặcI - Hiện tượng vật lí:*1Nguyễn Hữu Hải Trường THCS Hợp ĐồngI - Hiện tượng vật lí:Nước đá Lỏng Hơi nước.Hoà tan muối ăn vào nước, được dd muối ăn. Cô cạn dd, những hạt muối ăn xuất hiện trở lại.Nhận xét: Trong các quá trình trên, chất vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.Kết luận: (sgk/47)Chảy lỏngBay hơiĐông đặcNgưng tụDate2Nguyễn Hữu Hải Trường THCS Hợp ĐồngII - Hiện tượng hoá học: * Thí nghiệm 1: Trộn hỗn hợp gồm bột sắt và bột lưu huỳnh. Chia hỗn hợp thành 2 phần:a) Sắt trong hỗn hợp bị nam châm hút.b) Đun nóng hỗn hợp. Hỗn hợp nóng sáng lên và chuyển thành chất rắn màu xám (Sắt trong hỗn hợp không bị nam châm hút). Đó là hợp chất sắt (II) sunfua.Date3Nguyễn Hữu Hải Trường THCS Hợp ĐồngII - Hiện tượng hoá học:	 * Thí nghiệm 2: Đun nóng mạnh ống nghiệm đựng đường. Đường trắng dần chuyển thành chất màu đen là than và hơi nước.	Nhận xét:Lưu huỳnh, sắt và đường đã bị biến đổi thành chất khác.Kết luận: (sgk/46)Date4Nguyễn Hữu Hải Trường THCS Hợp ĐồngCủng cố:Thảo luận nhóm: (3 phút)Trong số những quá trình kể dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng vật lí, đâu là hiện tượng hoá học. Giải thích:Khí metan cháy sinh ra khí cacbon đioxit và hơi nước.Mảnh sắt nung nóng ở nhiệt độ cao bị chảy lỏng.Nung nóng đá vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống (canxi oxit) và khí cacbon đioxit.Date5Nguyễn Hữu Hải Trường THCS Hợp ĐồngBài tập về nhà:Bài 2,3 (sgk/47).Bài 12.2; 12.3; 12.4 (sbt/15)Bài học đến đây là kết thúc. Date6Nguyễn Hữu Hải Trường THCS Hợp ĐồngMức độ cần đạt	Kiến thức:Nắm được khái niệm hiện tượng vật lí là hiện tượng trong đó không có sự biến đổi chất này thành chất khác.Hiện tượng hóa học là hiện tượng trong đó có sự biến đổi chất này thành chất khác.	Kĩ năng:Quan sát được một số hiện tượng cụ thể, rút ra nhận xét về hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học.Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học.Date7Nguyễn Hữu Hải Trường THCS Hợp Đồng

File đính kèm:

  • pptTiet_17_Bai_12_Su_bien_doi_chat.ppt