Bài giảng Tiết 17: Bài 12 : Sự biến đổi chất (Tiết 18)

 ?1. Quan sát.

?2. Nhận xét: Sự biến đổi:

Các chất vẫn gi? nguyên là chất ban đầu.

Gọi là hiện tượng vật lý.

?Vậy hiện tượng vật lyự là gỡ?

Hiện tượng vật lý là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn gi? nguyên là chất ban đầu.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 20/04/2016 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 17: Bài 12 : Sự biến đổi chất (Tiết 18), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
năm học: 2009 - 2010NHIệT LIệT CHàO MừNG CáC THầY CÔ GIáO Và CáC EM HọC SINH! Huyện lương sơnDate1 Tiết 17:Bài 12 : sự biến đổi chấtI – hiện tượng vật lí- Quan sát Hỡnh 2.1 (SGK – Tr45)- Theo dõi các hiện tượng biến đổi về vật thể và cho biết trong các hiện tượng đó có xuất hiện chất nào mới không ?1. Quan sát.Date2Nửụực ủaựNửụựcNửụực soõiRaộn Loỷng HụiChaỷy loỷngBay hụiNgửng tuùẹoõng ủaởc Tiết 17:Bài 12 : sự biến đổi chấtI – hiện tượng vật lí- Hieọn tửụùng 1:1. Quan sát.Date3NệễÙCMUOÁIDUNG DềCH NệễÙC MUOÁI Tiết 17:Bài 12 : sự biến đổi chấtI – hiện tượng vật lí- Hieọn tửụùng 2:1. Quan sát.Date4DUNG DềCH NệễÙC MUOÁI Tiết 17:Bài 12 : sự biến đổi chấtI – hiện tượng vật lí- Hieọn tửụùng 2:1. Quan sát.Date5MuoỏiKeỏt tinh Tiết 17:Bài 12 : sự biến đổi chấtI – hiện tượng vật lí- Hieọn tửụùng 2:1. Quan sát.Date6DUNG DềCH NệễÙC MUOÁIMUOÁI Tiết 17:Bài 12 : sự biến đổi chấtI – hiện tượng vật lí- Hieọn tửụùng 2:Hoaứ tanCoõ caùn1. Quan sát.Coõ caùnDate7(lỏng)(hơi)(rắn)Nước Nước Nước Muối Ăn Muối Ăn(rắn)(dd) Tiết 17:Bài 12 : sự biến đổi chấtI – hiện tượng vật lí2. Nhận xét: Sự biến đổi: Các chất vẫn giữ nguyên là chất ban đầu. 1. Quan sát.Gọi là hiện tượng vật lý.?Vậy hiện tượng vật lyự là gỡ?3. Kết luận:Hiện tượng vật lý là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.Date8 Tiết 17:Bài 12 : sự biến đổi chấtI – hiện tượng vật líII – hiện tượng hóa học  1. Thí nghiệm: - TN1: đốt nóng hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh 2. Nhận xét: - TN2: đun nóng đường. - Trong các quá trỡnh trên, lưu huỳnh, sắt và đường đã biến đổi thành chất khácGọi là hiện tượng hoá họcVậy, hiện tượng hoá học là gỡ?Date9 Tiết 17:Bài 12 : sự biến đổi chấtI – hiện tượng vật líII – hiện tượng HOAÙ HOẽC 1. Thí nghiệm:2. Nhận xét: 3. Kết luận: Hiện tượng hoá học là hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác. - Trong các quá trỡnh trên, lưu huỳnh, sắt và đường đã biến đổi thành chất khácDate10 Tiết 17:Bài 12 : sự biến đổi chấtI – hiện tượng vật líII – hiện tượng hóa học Hiện tượng vật lý là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu. Hiện tượng hoá học là hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác. KL chung: (SGK – 47)Date11Dấu hiệu nào là chớnh để phõn biệt hiện tượng hoá học và hiện tượng vật lý? Hiện tượng vật lýHiện tượng hoá họcKhông xuất hiện chất mớiCó xuất hiện chất mớiIII – bài tập1. Bài tập 1: 2Date12 Những hiện tượng dưới đây là hiện tượng vật lý hay hiện tượng hoá học:1. Đồ vật bằng sắt để nơi ẩm ướt thường hay bị han gỉ.2.Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bỡnh cầu.3.Khí phụt ra khi mở chai nước ngọt.4. “Ma trơi” là ánh sáng xanh (ban đêm) do photphin PH3 cháy trong không khí.5. Dây tóc bóng điện nóng và sáng lên khi có dòng điện chạy qua.Hiện tượngVật lýHóa họcxxxxxIII – bài tập1. Bài tập 2: Date13III – bài tập1. Bài tập 3: Xét trong các quá trỡnh sau, đâu là HTVL, HTHH: a/ Đốt nến nến nóng chảy và hoá hơi sau đó hơi nến cháy sinh ra khí cácbonic và hơi nước b/ Hoá lỏng không khí sau đó nâng dần nhiệt độ đến – 1960C thu được khí Nitơ bay lên; -1830C thu được khí Oxi bay lên.Dùng tia lửa điện phóng vào hỗn hợp Nitơ cháy trong Oxi sinh ra khí Nitơ oxit.Hiện tượng vật líHiện tượng hoá họcabNến nóng chảy; húa hơi Hơi nến cháyHoá lỏng không khíNitơ cháy trong OxiDate14Hướng dẫn về nhà- Học bài - Làm bài tập 2; 3 (SGK – Tr47); bài 12.1; 12.3; 12.4 (SBT – Tr15).- Xem trước Bài 13: Phản ứng hóa học.Date15

File đính kèm:

  • pptT17 Hoa 8Su bien doi chat.ppt
Bài giảng liên quan