Bài giảng Tiết 17 - Bài 12: Sự biến đổi của chất

I. HIỆN TƯỢNG VẬT LÝ

 Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.

? Hiện tượng vật lý là gì?

 

ppt5 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 258 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 17 - Bài 12: Sự biến đổi của chất, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chương 2:PHẢN ỨNG HÓA HỌCTiết 17(bài 12):SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤTTiết 17(bài 12): SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤTI. HIỆN TƯỢNG VẬT LÝHãy quan sát hình sau:Và thông tin sau:Hòa tan muối ăn dạng hạt vào nước, được dung dịch trong suốt. Không nhìn thấy hạt muối nhưng nếm thấy vị mặn. Cô cạn dung dịch, những hạt muối xuất hiện trở lại? Qua tranh và thông tin, nước cũng như muối ăn tính chất của các chất đó như thế nào? Qua tranh và thông tin, nước cũng như muối ăn vẫn giữ nguyên tính chất ban đầu.? Những biến đổi trên phụ thuộc vào hiện tượng gì? Những biến đổi trên phụ thuộc vào hiện tượng vật lý.Tiết 17(bài 12): SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤTI. HIỆN TƯỢNG VẬT LÝ? Hiện tượng vật lý là gì? Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.Tiết 17(bài 12): SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤTI. HIỆN TƯỢNG VẬT LÝII. HIỆN TƯỢNG HÓA HỌCThí nghiệm 1:Hãy đọc thí nghiệm 1 trong sách giáo khoaQuan sát đoạn phim thí nghiệm sau:? Hãy thảo luận các câu hỏi sau:1. Hỗn hợp sắt và lưu huỳnh lúc đầu có bị nam châm hút không?2. Hỗn hợp sắt và lưu huỳnh sau khi đốt có bị nam châm hút không?3. Hãy giải thích vì sau có hiện tượng trên?1. Hỗn hợp sắt và lưu huỳnh lúc đầu có bị nam châm hút.2. Hỗn hợp sắt và lưu huỳnh sau khi đốt không bị nam châm hút.3. Vì sau khi đốt thì lúc này trong ống nghiệm không còn sắt và lưu huỳnh nữa mà nó đã chuyển thành chất khác, chất đó không bị nam châm hút được.Tiết 17(bài 12): SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤTI. HIỆN TƯỢNG VẬT LÝII. HIỆN TƯỢNG HÓA HỌCThí nghiệm 1:Hãy thảo luận các câu hỏi sau:1. Trước khi đốt đường có máu gì?2. Sau khi đốt đường chuyển thành màu gì?3. Hãy giải thích vì sau có hiện tượng trên?4. Ngoài chất rắn màu đen sinh ra thì còn sản phẩm nào khác không?Hãy đọc thí nghiệm 2 trong sách giáo khoaQuan sát đoạn phim thí nghiệm sau:Thí nghiệm 2:1. Trước khi đốt đường có máu trắng.2. Sau khi đốt đường chuyển thành màu đen.3. Vì sau khi đốt đường đã chuyển thành chất khác, chất đó có màu đen.4. Ngoài chất rắn màu đen sinh ra thì còn được hơi nước.

File đính kèm:

  • ppt16.ppt
Bài giảng liên quan