Bài giảng Tiết 17: Ôn tập chương 1 (tiếp)

*Chú ý:

+ Đầu tiên ta cần tìm ĐKXĐ của biểu thức cho dù bài có hay không yêu cầu.

+ Để đi đúng hướng biến đổi một cách nhanh chóng, dễ dàng ta cần quan sát thật kĩ mối quan hệ giữa các mẫu hoặc giữa tử phân thức nào với mẫu của phân thức đó (thường là xuất hiện các biểu thức liên hợp hoặc xuất hiện nhân tử chung)

+ Để tính giá trị của BT khi biết giá trị của biến ta cần xem giá trị của biến có T/m ĐKXĐ không và có thể biến đổi đơn giản hơn không?

 

ppt14 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 887 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 17: Ôn tập chương 1 (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Chào mừng các thầy cô giáo đến dự giờ thăm lớpKiểm tra bài cũ?1/ Bài 71 (b)- SGKRút gọn biểu thức:2/ Bài 73 (d)-SGKRút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:Tại Lời giảiLời giải- Nếu ta có A = x-1 - Nếu ta có A = 7x +1Với Ta có A = Ôn tập chương IA.Trả lời câu hỏiB. Các công thức biến đổi căn thứcC. Các dạng bài tậpDang I: Bài tập tính giá trị, rút gọn biểu thức số.Dạng II: Tìm x ( Giải PT vô tỉ)Dạng III: Chứng minh đẳng thứcTiết 17: Ôn tập chương I (t2)A.Trả lời câu hỏiB. Các công thức biến đổi căn thứcC. Các dạng bài tậpDang I: Bài tập tính giá trị, rút gọn biểu thức số.Dạng II: Tìm x ( Giải PT vô tỉ)Dạng III: Chứng minh đẳng thứcDạng IV: Phân tích đa thức thành nhân tửDạng V: Bài toán tổng hợpA.Trả lời câu hỏiB. Các công thức biến đổi căn thứcC. Các dạng bài tậpDang I: Bài tập tính giá trị, rút gọn biểu thức số.Dạng II: Tìm x ( Giải PT vô tỉ)Dạng III: Chứng minh đẳng thứcDạng IV: Phân tích đa thức thành nhân tửTiết 17: Ôn tập chương I (t2)Bài 72-SGK: Phân tích đa thức thành nhân tửa. b.c.d. 12 - - xTiết 17: Ôn tập chương I (t2)A.Trả lời câu hỏiB. Các công thức biến đổi căn thứcC. Các dạng bài tậpDang I: Bài tập tính giá trị, rút gọn biểu thức số.Dạng II: Tìm x ( Giải PT vô tỉ)Dạng III: Chứng minh đẳng thứcDạng IV: Phân tích đa thức thành nhân tửBài 72.SGK: Phân tích đa thức thành nhân tửa) b)c)d) 12 - - xGiảia)b)c)d)Tiết 17: Ôn tập chương I (t2)A.Trả lời câu hỏiB. Các công thức biến đổi căn thứcC. Các dạng bài tậpDang I: Bài tập tính giá trị, rút gọn biểu thức số.Dạng II: Tìm x ( Giải PT vô tỉ)Dạng III: Chứng minh đẳng thứcDạng IV: Phân tích đa thức thành nhân tửBài 72- SGKDạng V: Bài toán tổng hợpBài 1: Cho biểu thức: a/ Tìm ĐKXĐ của biểu thứcb/ Rút gọn biểu thứcc/ Tính giá trị của A khi Bài 2: Cho biểu thức: a/ Tìm ĐKXĐ của biểu thứcb/ Rút gọn biểu thứcc/ Tìm x biết B= 3HOạT ĐộNG NHóMBài giải 2:Ta có biểu thức:Tiết 17: Ôn tập chương I (t2)Bài giải 1:Ta có biểu thức:a. Biểu thức B có nghĩa khi:a. Biểu thức A có nghĩa khi:b. Với điều kiện (*) ta được:Vậy vớib. Với điều kiện (*) ta được:Vậy vớic. Theo câu b , ta có: với Để B =3 (không T/m đk(*))Vậy không có giá trị nào của x để B = 3c. Theo câu b , ta có: vớivới (T/m đk)Thay vào A ta được:Vậy khi thì A = Tiết 17: Ôn tập chương I (t2)A.Trả lời câu hỏiB. Các công thức biến đổi căn thứcC. Các dạng bài tậpDang I: Bài tập tính giá trị, rút gọn biểu thức số.Dạng II: Tìm x ( Giải PT vô tỉ)Dạng III: Chứng minh đẳng thứcDạng IV: Phân tích đa thức thành nhân tửBài 72-SGKDạng V: Bài toán tổng hợpBài 1+ Bài 2*Chú ý:+ Đầu tiên ta cần tìm ĐKXĐ của biểu thức cho dù bài có hay không yêu cầu.+ Để đi đúng hướng biến đổi một cách nhanh chóng, dễ dàng ta cần quan sát thật kĩ mối quan hệ giữa các mẫu hoặc giữa tử phân thức nào với mẫu của phân thức đó (thường là xuất hiện các biểu thức liên hợp hoặc xuất hiện nhân tử chung)+ Để tính giá trị của BT khi biết giá trị của biến ta cần xem giá trị của biến có T/m ĐKXĐ không và có thể biến đổi đơn giản hơn không?+ Tìm giá trị của biến khi biết giá trị của biểu thức. Thực chất quay về bài toán giải PT (ở đây chính là dạng toán giải PT vô tỉ bởi trong PT có chứa căn thức). Sau khi giải ra kết quả ta nhất thiết không được quên đối chiếu ĐKXĐ.Tiết 17: Ôn tập chương I (t2)A.Trả lời câu hỏiB. Các công thức biến đổi căn thứcC. Các dạng bài tậpDang I: Bài tập tính giá trị, rút gọn biểu thức số.Dạng II: Tìm x ( Giải PT vô tỉ)Dạng III: Chứng minh đẳng thứcDạng IV: Phân tích đa thức thành nhân tửBài 72-SGKDạng V: Bài toán tổng hợpBài 1+ Bài 2Bài 108-SBT: Cho biểu thức:a/ Rút gọn Cb/ Tìm x sao cho C < -1* Dạng toán rút gọn gắn với giải Bất phương trình vô tỷ cũng cần chú ý đến ĐKXĐ và các phép biến đổiTiết 17: Ôn tập chương I (t2)Căn bậc hai.Căn bậc baĐ/n: CBH số họcCăn bậc haiCác phép biến đổiĐKXĐ của là ADạng toán?Các tính chấtCăn bậc baA ≥ 0Định nghĩaHằng đẳng thức khai căn (1)Khai phương một thương (3)Khai phương một tích (2)Đưa thừa số ra ngoài căn (4)Đưa thừa số vào trong căn (5)Khử mẫu biểu thức lấy căn (6)Trục căn thức ở mẫu (7)Tính ( Rút gọn ) biểu thức Tìm x ? Chứng minh đẳng thức.. PTĐT thành nhân tửBài toán tổng hợpTiết 17: Ôn tập chương I (t2)Hướng dẫn về nhà- Học thuộc lí thuyết. - Xem lại các VD và BT.Bài 107 (SBT) Cho biểu thức: Với x 0 và x 1 b. Rút gọn biểu thức Bc. Tìm x để B = 3- Làm các bài 76- SGK, bài 106; 108- SBT- Tiết sau kiểm tra 1 tiết./.Để rút gọn biểu thức B ta làm như thế nào?Tiết 17: Ôn tập chương I (t2)Căn bậc hai.Căn bậc baĐ/n: CBH số họcCăn bậc haiCác phép biến đổiĐKXĐ của là ADạng toán?Tính ( Rút gọn ) biểu thức Tìm x ? Chứng minh đẳng thức.. Các tính chấtCăn bậc baA ≥ 0Định nghĩaHằng đẳng thức khai căn (1)Khai phương một thương (3)Khai phương một tích (2)Đưa thừa số ra ngoài căn (4)Đưa thừa số vào trong căn (5)Khử mẫu biểu thức lấy căn (6)Trục căn thức ở mẫu (7)PTĐT thành nhân tửBài toán tổng hợp Chân thành cảm ơn  các thầy cô giáo và các em! 

File đính kèm:

  • pptTiet 17 ON TAP CHUONG I t2 -HUONG.ppt