Bài giảng Tiết 17: Sự biến đổi chất (tiết 14)

Bài 2
Quan sát quá trình biến đổi parafin (sáp đèn cầy) khi nung nóng và để nguội. Các hiện tượng đó là hiện tượng vật lý hay hóa học? Giải thích.

  Trong quá trình đốt nến, sáp chảy lỏng thấm vào bấc (tim đèn). Sau đó nến lỏng chuyển thành hơi. Hơi nến cháy tạo khói đen và hơi nước. Hãy chỉ ra các giai đoạn nào diễn ra hiện tượng vật lý, giai đoạn nào diễn ra hiện tượng hóa học?

  

 

ppt53 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 292 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 17: Sự biến đổi chất (tiết 14), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Kính chào quí thầy cô giáoTRẦN NGUYÊN HÃN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞHÓA HỌC BÀI GIẢNG 8GV : VŨ THỊ NHƯ NGỌCChương II:NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG•	Sự biến đổi của chất như thế nào thì được gọi là hiện tượng vật lí, là hiện tượng hóa học?•	Phản ứng hóa học là gì, khi nào xảy ra, dựa vào đâu để nhận biết?•	Trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng các chất có được bảo toàn không?•	Phương trình hóa học dùng biểu diễn phản ứng hóa học, cho biết những gì về phản ứng? Để lập phương trình hóa học cần cân bằng số nguyên tử như thế nào?PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏC Tiết 17:SỰ BIẾN ĐỔI CHẤTThời gian 1 tiếtCHƯƠNG II : PHẢN ỨNG HOÁ HỌCTiết 17:SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT Trong tiết này chúng ta tìm hiểu 	I. Hiện tượng vật lí	II. Hiện tượng hoá học 	Nöôùc ñaùNöôùcNöôùc soâiRaén Loûng HôiChaûy loûngBay hôiNgöng tuïÑoâng ñaëc 1. Nước có những quá trình biến đổi nào? Vì sao? 2. Sau mỗi quá trình có xuất hiện chất mới không? I. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ Tiết 17:SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT TN1(lỏng)(hơi)(rắn)Nước Nước Nước1.Thí nghiệm- Nhận xét: Nước chỉ biến đổi về trạng tháiI. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ Tiết 17:SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT Chúng ta quan sát thí nghiệm cô cạn dd muối ăn: Cách tiến hành:TN cô cạn dung dịch muối ăn!Muối ăndd muốiThí nghiệm! muối ănnướcDung dịch muối ănCâu 1 : Muối có những quá trình biến đổi nào? Câu 2 : Sau mỗi quá trình có xuất hiện chất mới không? Câu 3 : Qua 2 TN trên em có nhận xét như thế nào về sự biến đổi các chất?I. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ Tiết 17:SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT TN1(lỏng)(hơi)(rắn)Nước Nước Nước- Nhận xét: Nước chỉ biến đổi về trạng thái TN2Muối ăn Muối ăn(dd)- Nhận xét: Muối ăn chỉ biến đổi về hình dạng1.Thí nghiệmCác quá trình biến đổi nước cũng như muối ăn mà chất vẫn giữ nguyên là chất ban đầu thì người ta gọi những hiện tượng này là hiện tượng vật lí.Vậy hiện tượng vật lí là gì? (rắn)I. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ Tiết 17:SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT TN1(lỏng)(hơi)(rắn)Nước Nước Nước- Nhận xét: Nước chỉ biến đổi về trạng thái TN2Muối ăn Muối ăn(dd)- Nhận xét: Muối ăn chỉ biến đổi về hình dạng1.Thí nghiệmHiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu . Hiện tượng vật lí là : 2.Kết luậnHiện tượng vật lí là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu .(rắn)I. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ Tiết 17:SỰ BIẾN ĐỔI CHẤTHS quan sát thí nghiệm sau:	- Đốt tờ giấy trong chậu thủy tinh	- Xé tờ giấy thành nhiều mảnh  Hiện tượng vật lý Hiện tượng hoá họcI. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ Tiết 17:SỰ BIẾN ĐỔI CHẤTII. HIỆN TƯỢNG HOÁ HỌC Bột Lưu huỳnhBột SắtThảo luận nhóm để hoàn thành nội dung phiếu học tập sau: Tên TNCách tiến hànhHiện tượngGiải thíchĐun nóng hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnhBước 1: Trộn hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh, chia làm 2 phần và cho vào 2 ống nghiệmBước 2: Đưa nam châm lại gần ống nghiệm (1)Bước 3: Đun nóng hỗn hợp trong ống nghiệm (2)một lúc rồi ngừng đunBước 4: Đưa nam châm lại gần ống nghiệm (2)NSNS(1)(2)Thí nghiệm nung hỗn hợp sắt và lưu huỳnhhh Fe và Shh Fe và SSăt(II) SunfuaThảo luận nhóm để hoàn thành nội dung phiếu học tập sau: Tên TNCách tiến hànhHiện tượngGiải thíchĐun nóng hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnhTrộn hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh, chia làm 2 phần và cho vào 2 ống nghiệm Đưa nam châm lại gần ống nghiệm (1) Đun nóng hỗn hợp trong ống nghiệm (2)một lúc rồi ngừng đun- Đưa nam châm lại gần ống nghiệm (2)Hỗn hợp nóng sáng lên, ta thu được chất rắn màu xámNam châm bị hút vào đáy ống nghiệmNam châm hút sắt trong hỗn hợpKhi bị đun nóng , lưu huỳnh tác dụng với sắt tạo thành chất mới là sắt II sunfuaNam châm không bị hút vào đáy ống nghiệmChất rắn trong ống nghiệm không phải là sắtEm có nhận xét gì về sự biến đổi của chất khi ta đun nóng hh bột sắt và lưu huỳnh?Có sự biến đổi về chất tạo thành chất mới là Sắt(II) SunfuaTiết 17:SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT TN1Đun hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh- Nhận xét: Có sự biến đổi về chất tạo thành chất mới là sắt ( II) sunfua 1.Thí nghiệmI. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ II. HIỆN TƯỢNG HOÁ HỌC I. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ Tiết 17:SỰ BIẾN ĐỔI CHẤTII. HIỆN TƯỢNG HOÁ HỌC TN2: Chúng ta tiến hành thí nghiệm đun nóng đườngCách tiến hành	 Cho đường vào 2 ống nghiệm.	 + Một ống để đối chứng	 + Một ống đun nóng trên ngọn lửa đèn cồnThảo luận nhóm để hoàn thành nội dung phiếu học tập sau: Tên TNCách tiến hànhHiện tượngGiải thíchĐun nóng đường trên ngọn lửa đèn cồn Ống nghiệm (1) đựng đường dùng để đối chứng Ống nghiệm (2) đun nóng đường trên ngọn lửa đèn cồnĐường chuyển dần sang màu nâu, rồi đen, thành ống nghiệm xuất hiện những giọt nướcKhi đun nóng đường chuyển thành chất màu đen đó là than và nướcTiết 17:SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT TN1- Nhận xét: Có sự biến đổi về chất , tạo thành chất mới là sắt ( II) sunfua TN2Đun nóng đường- Nhận xét: Có chất mới tạo thành là than và nước1.Thí nghiệmI. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ II. HIỆN TƯỢNG HOÁ HỌC Các quá trình biến đổi trên có phải là hiện tượng vật lí không ,vì sao ? Người ta gọi các hiện tượng này là hiện tượng hoá học .	Vậy hiện tượng hoá học là gì ? Không phải hiện tượng vật lí vì có sự biến đổi chất .Đun hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnhTiết 17:SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT TN1- Nhận xét: Có sự biến đổi về chất , tạo thành chất mới là sắt ( II) sunfua TN2- Nhận xét: Có chất mới tạo thành là than và nước1.Thí nghiệmI. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ II. HIỆN TƯỢNG HOÁ HỌC Hiện tượng hoá học là: Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khácĐun hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnhĐun nóng đường- Nhận xét: Muối ăn chỉ biến đổi về hình dạng- Nhận xét: Nước chỉ biến đổi về trạng tháiNước Nước NướcTiết 17:SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT TN1- Nhận xét: Có sự biến đổi về chất , tạo thành chất mới là sắt ( II) sunfua TN2- Nhận xét: Có chất mới tạo thành là than và nước1.Thí nghiệmI. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ II. HIỆN TƯỢNG HOÁ HỌC 2.Kết luận: Hiện tượng hoá học là hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác . TN1(lỏng)(hơi)(rắn) TN2Muối ăn Muối ăn(rắn)(dd)1.Thí nghiệm2.Kết luậnHiện tượng vật lí là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu .Đun hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnhĐun nóng đườngBài 1: Những hình ảnh nào sau đây là hiện tượng vật lý? Giải thích?    Băng tanĐĩa vỡBài 2Quan sát quá trình biến đổi parafin (sáp đèn cầy) khi nung nóng và để nguội. Các hiện tượng đó là hiện tượng vật lý hay hóa học? Giải thích.  Trong quá trình đốt nến, sáp chảy lỏng thấm vào bấc (tim đèn). Sau đó nến lỏng chuyển thành hơi. Hơi nến cháy tạo khói đen và hơi nước. Hãy chỉ ra các giai đoạn nào diễn ra hiện tượng vật lý, giai đoạn nào diễn ra hiện tượng hóa học?   TRÒ CHƠI CHỌN Ô SỐ TRẢ LỜI CÂU HỎI12345687Đây là hiên tượng gì?Về mùa hè thức ăn thường hay bị thiu(1) Hiện tượng hóa học2 .Đây là hiên tượng gì?Cháy rừng gây ô nhiễm môi trường(2) Hiện tượng hóa học3.Đây là hiên tượng gì?Mặt trời mọc sương tan dần(3) Hiện tượng vật lí4.Đây là hiên tượng gì?Đèn tín hiệu giao thông chuyển từ màu xanh sang màu đỏ(4) Hiện tượng vật lí5.Trong các hiện tượng sau hiện tượng nào là hoá học?Sự tạo thành chất rắn màu xám khi nung nóng hổn hợp bột sắt và lưu huỳnhNước chảy đá mònĐinh sắt để lâu ngoài không khí bị gỉa,b và c	(B) a và c	(C) b,c	(5) B) b và c6.Trong các hiện tượng sau hiện tượng nào là vật lí?Cồn để trong lọ không kín bị bay hơiCho kim loại Magiê vào axit HCL thì có khí H2 bay lênBong bóng bay, bay lên trời rồi nổ tung a,b và c	(B) a và c	(C) a và b	(6) B ) a và c7. Ô may mắn(7) Bạn được cộng 10 điểm8. Dựa vào dấu hiệu nào để phân biệt hiện tượng hoá học và hiện tượng vật lí?(8) Có chất mới sinh ra sau phản ứng123456789101112131415DẶN DÒ HS học bài và làm BT 2 ,3 sgk / 47Tìm hiểu phản ứng hoá học là gì ? Khi nào có phản ứng xảy ra .BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ GIÁO 

File đính kèm:

  • pptSu bien doi chat1.ppt
Bài giảng liên quan