Bài giảng Tiết 17: Sự biến đổi chất (tiết 36)

1) Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu , được gọi là hiện tượng vật lí .

2)Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác , được gọi là hiện tượng hóa học .

 

ppt14 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 17: Sự biến đổi chất (tiết 36), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Giáo viên : Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờmôn hóa học 8Phòng giáo dục & Đào tẠo Trường Giáo Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờmôn hóa học 8a. Haừy noựi caựch taựch rieõng moói chaỏt ra khoỷi hoón hụùp goàm lửu huyứnh vaứ saột ?b. Muoỏi aờn coự laón caựt, trỡnh baứy caựch taựch saùch muoỏi aờn ?a. ẹửa nam chaõm laùi gaàn hoón hụùp saột vaứ lửu huyứnh, saột bũ nam chaõm huựt ra khoỷi hoón hụùp, coứn lửu huyứnh thỡ khoõng. Vaọy ta ủaừ taựch ủửụùc moói chaỏt ra khoỷi nhau.b. Cho muoỏi aờn coự laón caựt vaứo coỏc, cho nửụực caỏt vaứo hoứa tan heỏt muoỏi aờn.- Sau ủoự ủem dung dũch loùc qua pheóu coự ủeồ giaỏy loùc. Caực caựt naốm laùi beõn treõn giaỏy loùc.- Laỏy phaàn dung dũch beõn dửụựi ủem ủun noựng. Vỡ nhieọt ủoọ soõi cuỷa nửụực 1000C, coứn nhieọt ủoọ soõi cuỷa muoỏi aờn 14500C, neõn nửụực boỏc hụi trửụực, phaàn coứn laùi laứ muoỏi aờn ụỷ daùng raộn naốm ụỷ dửụựi coỏc sửự. Vaọy ta ủaừ laứm saùch muoỏi aờn coự laón chaỏt baồn.Kiểm tra bài cũCâu hỏi : Tra lời :Chương 2 : Phan ứng hóa học Tiết 17 :sự biến đổi chấtI) Hiện tượng vật lí :1) Quan sát :Nước , muối ăn vẫn giữ nguyên là chất ban đầuEm có nhận xét gi qua các quá trinh trên?Em hãy lấy ví dụ về một vài hiện tượng vật lí mà em biết ??2) Kết luận : Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu, gọi là hiện tượng vật lí .II) Hiện tượng hóa học :1) Thí nghiệm :Tên TNoTên chất và tính chất tương ứng của chất trước TNoTên chất và tính chất của chất sau TNo TNo1 : Đun nóng hỗn hợp sắt và lưu huỳnhTN02 : Đun nóng đường - Sắt : chất rắn , màu xám và bị nam châm hút.- Lưu huỳnh : chất rắn , màu vàng. Đường : chất rắn , màu trắng. - Than : chất rắn , màu đen.- Nước : chất lỏng , không màu .- Sắt(II)sunfua : chất rắn , màu xám , không bị nam châm hút.Thao luận : Qua hai thí nghiệm trên , em hãy nhận xét về sự biến đổi của sắt, lưu huỳnh và đường ?Nhận xét :Trong các quá trinh trên , lưu huỳnh , sắt và đường đã biến đổi thành chất khác .2) Kết luận :Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác, được gọi là hiện tượng hóa học . Em hãy lấy ví dụ về một vài hiện tượng hóa học mà em biết ??GHI NHễÙ1) Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu , được gọi là hiện tượng vật lí .2)Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác , được gọi là hiện tượng hóa học . Bài 1 : Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí là :A . Sự thay đổi về trạng thái của chất .B . Sự thay đổi về màu sắc của chất .C . Sự xuất hiện chất mới . CủNG CốBài 2: Cho quá trinh sau : Nến (parafin) Nến lỏng nến ở thể hơi (I) (II) Cháy trong không khí Khí cacbon đioxit và hơi nước (III)ĐốtGiai đoạn có biến đổi hóa học là : A . I B . II C . III D . I , II , IIICủNG CốBài 3: Trong cỏc hiện tượng sau, đõu là hiện tượng vật lý:A. Nước đỏ núng chảy thành nưúc lỏng.B. Đường bị phõn huỷ biến đổi thành 2 chất là than và nướcC. Cồn để trong lọ kớn bị bay hơiD. Thuỷ tinh núng chảy được thụỉ thành bỡnh cầuE. Than chỏy trong khụng khớ tạo ra khớ cacbon đioxit.CủNG CốHướng dẫn về nhà- Bài tập về nhà : 1 , 2 ( SGK_47 ) 10.2 đến 10.4 (SBT_15) - Đọc và tim hiểu bài : Phan ứng hóa học Bài học kết thúcThân ái chào các em

File đính kèm:

  • ppttiet_17_su_bien_doi_chat.ppt
Bài giảng liên quan