Bài giảng Tiết 18 - Bài 13: Phản ứng hoá học (tiết 1)

1_ Trước phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau ?

2_ Sau phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau ?

3_ Trong quá trình phản ứng số nguyên tử oxi cũng như

hiđro có giữ nguyên không ?

4_ Các phân tử trước và sau phản ứng có khác nhau không ?

 

ppt14 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 30/03/2016 | Lượt xem: 335 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 18 - Bài 13: Phản ứng hoá học (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨCâu hỏi :Phân biệt hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học ? Lấy ví dụ minh hoạ ?Đáp án :_ Giống nhau : Cả 2 hiện tượng chất bị biến đổi._ Khác nhau :+Hiện tượng vật lí không có chất mới tạo thành.+ Hiện tượng hoá học có chất mới tạo thành.Tiết 18BÀI 13: PHẢN ỨNG HOÁ HỌCI/ Định nghĩaNêu định nghĩa phản ứng hoá học ?Trả lời:	Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hóa học.Phản ứng hoá học được ghi theo phương trình chữ sau :	Tên các chất phản ứng → tên các chất sản phẩm.Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng chất sản phẩm tăng dầnGV làm thí nghiệm, yêu cầu HS quan sát hiện tượng và nhận xét về sự thay đổi tính chất.Ví dụ :Lưu huỳnh + Sắt → Sắt (II) Sunfua.Đọc là : Lưu huỳnh tác dụng với sắt sinh ra sắt (II) sunfua.Đọc phương trình chữ của phản ứng sau :Kẽm + axit clohiđric → Kẽm clorua + Khí hiđro.Đáp án :Kẽm tác dụng với axit clohiđric tạo thành kẽm clorua và khí hiđro.Lưu ý : Dấu (→ ) chỉ sự sinh ra, tạo ra, tạo thành, dấu (+ ) đứng ở chất tham gia đọc là : tác dụng với, dấu ( + ) đứng ở phần sản phẩm thay thế cho chữ “ Và ” Kết luận :Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hóa học.Phản ứng hoá học được ghi theo phương trình chữ sau :	Tên các chất phản ứng → tên các chất sản phẩm. Trong phản ứng hóa học lượng chất phản ứng giảm dần, lượng chất sản phẩm tăng dần.Bài tập : Ghi lại phương trình chữ của phản ứng khi cây nến cháy ( xem bài tập 3 bài 12 ) cho biết tên chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này ?Đáp án :Cây nến(parafin) + khí oxi → Cacbon đioxit + hơi nước._ Tên chất tham gia :cây nến ( parafin) và khí oxi_ Tên chất sản phẩm : Khí cacbon đioxit và hơi nước.II/ Diễn biến của phản ứng hoá học1_ Trước phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau ?2_ Sau phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau ?3_ Trong quá trình phản ứng số nguyên tử oxi cũng như hiđro có giữ nguyên không ?4_ Các phân tử trước và sau phản ứng có khác nhau không ?Thảo luận nhóm : Hoàn thành các câu hỏi SGK trang 48Quan sát hình 2.5. sgk.Trước phản ứngTrong quá trình phản ứngH2O2H2OPhản ứng kết thúc1_ Trước phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau ?2_ Sau phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau ?3_ Trong quá trình phản ứng số nguyên tử oxi cũng như hiđro có giữ nguyên không ?4_ Các phân tử trước và sau phản ứng có khác nhau không ?Đáp án :1_ Trước phản ứng nguyên tử H liên kết với nguyên tử H, nguyên tử O liên kết với nguyên tử O.2_ Sau phản ứng : 2 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử O.3_ Trong quá trình phản ứng số nguyên tử H và O vẫn giữ nguyên.4_ Các phân tử trước và sau phản ứng khác nhau.Quan sát hình 2.5. sgk.Trước phản ứngTrong quá trình phản ứngH2O2H2OPhản ứng kết thúcBài tập 1: Điền từ (cụm từ) vào chỗ chấm sau: Trong phản ứng chất biến đổi gọi là:	 chất mới sinh ra gọi là: ..2 /Trong quá trình phản ứng lượng .giảm dần còn lượng .tăng dần1/ ..là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác3/ Trong phản ứng hòa học chỉ có ..giữa các nguyên tử thay đổi4/ Phương trình chữ : tên chất tham gia .tên sản phẩmliên kếtchất tham giachất sản phẩmchất sản phẩm chất tham gia( chất phản ứng)Phản ứng hóa học Kết luận:Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.Bài 2: Nhôm tác dụng với Oxi tạo ra Nhôm OxitKhoanh tròn vào chữ cái có phương trình chữ đúng dưới đây: a/ Nhôm Oxi + Nhôm oxit b/ Nhôm + Oxi Nhôm oxitc/ Nhôm oxit Nhôm + OxitototoBài 3: Hãy đọc phương trình chữ của các phản ứng sau:Cacbon + khí oxi Cacbon đioxitKhí oxi + khí hiđro NướcLưu huỳnh + khí oxi Lưu huỳnh đioxitCacbon đioxit + Nước Axit cacbonicLưu huỳnh đioxit + Nước Axit sunfurơtototo? Hãy lập CTHH của hợp chất :a) Cacbon đioxit, biết phân tử được tạo thành từ C (IV) và O.b) Lưu huỳnh đioxit, biết phân tử được tạo thành từ S(IV) và O.KẾT LUẬN1/ Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hóa học.Phản ứng hoá học được ghi theo phương trình chữ sau : Tên các chất phản ứng → tên các chất sản phẩm. Trong phản ứng hóa học lượng chất phản ứng giảm dần, lượng chất sản phẩm tăng dần.2/ Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ Học bài Đọc trước phần III và IV sgk trang 49, 50. Trả lời câu hỏi 1, 2 sgk trang 50 vào tập bài tập.

File đính kèm:

  • pptBai_13_Phan_ung_hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan