Bài giảng Tiết 18 - Bài 13: Phản ứng hóa học (tiết 14)

I. Định nghĩa:

- Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.

Cách ghi phương trình chữ:

VD.

Khí hiđrô + Khí oxi  Nước

Kẽm + Axit clohiđric  Kẽm clorua + Khí hiđro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ppt18 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 322 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 18 - Bài 13: Phản ứng hóa học (tiết 14), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY, CÔ GIÁO VỀ DỰ GiỜ THĂM LỚPGV: NGUYỄN THỊ THÚY PHƯƠNGKiểm tra bài cũ:1/ Thế nào là hiện tượng hoá học? 2/ Trong số những hiện tượng mô tả dưới đây, đâu là hiện tượng hóa học? Vì sao?a) Đun nóng lưu huỳnh với sắt tạo ra sắt (II) sunfua.b) Đường bị nhiệt phân hủy thành nước và than.c) Khí hiđrô cháy trong không khí (có khí oxi) tạo thành nước.d) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.CâuChất ban đầu bị biến đổiChất mớia) b)c)Lưu huỳnh;SắtSắt (II) sunfua.ĐườngNước, ThanKhí hiđrô;Khí oxiNướcCâua) Lưu huỳnh, sắt.sắt (II) sunfua.b)Đườngnước và thanc)Khí hiđrô; khí oxinướcChất ban đầu bị biến đổiChất mớiTiết 18. Bài 13. PHẢN ỨNG HÓA HỌCI. Định nghĩa:Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.- Chất ban đầu, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia).- Chất mới gọi là sản phẩm.CâuChất ban đầu bị biến đổiChất mớia) Lưu huỳnh, sắt.Sắt (II) sunfua.b)ĐườngNước và Thanc)Khí hiđrô; khí oxiNướcTiết 18. Bài 13. PHẢN ỨNG HÓA HỌCI. Định nghĩa:Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.- Chất ban đầu, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia).- Chất mới gọi là sản phẩm.Cách ghi phương trình chữ:VD. Khí hiđrô + Khí oxi  NướcCâua) Lưu huỳnh; Sắt.Sắt (II) sunfua.b)ĐườngNước ; Thanc)Khí hiđrô; Khí oxiNướcPhương trình chữ: Lưu huỳnh + Sắt  Sắt (II) sunfua.Đọc là: Lưu huỳnh tác dụng với sắt tạo thành sắt (II) sunfua.b) Đường  Nước + Than. Tên các sản phẩm.Tên các chấtphản ứngChất phản ứng(hay chất tham gia)Sản phẩmt0t0t0Chất ban đầu bị biến đổiChất mớiTiết 18. Bài 13. PHẢN ỨNG HÓA HỌCI. Định nghĩa:- Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.- Chất ban đầu, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia).- Chất mới gọi là sản phẩm.Cách ghi phương trình chữ:VD. Khí hiđrô + Khí oxi  Nước. Kẽm + Axit clohiđric  Kẽm clorua + Khí hiđroCâua) Lưu huỳnh, Sắt.Sắt (II) sunfua.b)ĐườngNước và Thanc)Khí hiđrô; Khí oxiNướcKẽm tác dụng với axit clohiđric tạo thành kẽm clorua và khí hiđroKhí hiđroTên các sản phẩm.Tên các chấtphản ứngKẽmAxit clohiđricKẽm cloruaSản phẩmd)t0Chất phản ứng(hay chất tham gia)Tiết 18. Bài 13. PHẢN ỨNG HÓA HỌCI. Định nghĩa:- Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.Cách ghi phương trình chữ:VD. Khí hiđrô + Khí oxi  NướcKẽm + Axit clohiđric  Kẽm clorua + Khí hiđroTên các sản phẩm.Tên các chấtphản ứngĐường  Than + Nước(Giảm dần)(Tăng dần)t0t0Tiết 18. Bài 13. PHẢN ỨNG HÓA HỌCI. Định nghĩa:- Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.Cách ghi phương trình chữ:VD. Khí hiđrô + Khí oxi  NướcKẽm + Axit clohiđric  Kẽm clorua + Khí hiđroTên các sản phẩm.Tên các chấtphản ứngt0BT 1. Khi đốt nến (Parafin đã cháy trong không khí có Oxi tạo thành khí cacbon đioxit và nước).a) Viết phương trình chữ.b) Cho biết chất tham gia và sản phẩm.Trả lời.Phương trình chữ:Parafin + Khí ôxi  Khí cacbon đioxit + Nước.Chất tham gia: Parafin và khí ôxi; Sản phẩm: Khí cacbon đioxit và Nước.t0`Tiết 18. Bài 13. PHẢN ỨNG HÓA HỌCI. Định nghĩa:- Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.Cách ghi phương trình chữ:VD. Khí hiđrô + Khí oxi  NướcKẽm + Axit clohiđric  Kẽm clorua + Khí hiđroII. Diễn biến của phản ứng hóa học:Tên các sản phẩm.Tên các chấtphản ứngt0Phân tử khí Oxi: O2Phân tử khí hiđrô: H2Phân tử nước: H2OO2H2H2H2OH2Om« h×nh ph¶n øng ho¸ häc gi÷a oxi vµ hi®ro t¹o ra n­ícO2H2H2H2OH2OOOHHHHTrước phản ứngTrong phản ứngSau phản ứngMÔ HÌNH PHẢN ỨNG GIỮA O2 VÀ H2 TẠO RA H2O Trước phản ứngSau phản ứngSố phân tửLiên kết giữa các nguyên tửSố lượng nguyên tử1 phân tử O2, 2 phân tử H22 nguyên tử ôxi liên kết với nhau trong 1 phân tử O2. 2 nguyên tử hi đrô liên kết với nhau trong 1 phân tử hiđrô.6 nguyên tử, trong đó 2 nguyên tử ôxi và 4 nguyên tử hiđrô.6 nguyên tử, trong đó 2 nguyên tử ôxi và 4 nguyên tử hiđrô.1 nguyên tử ôxi liên kết với 2 nguyên tử hiđrô trong 1 phân tử nước.2 phân tử nước.(CHIA NHÓM)O2H2H2H2OH2OOOHHHHTrước phản ứngTrong phản ứngSau phản ứngMÔ HÌNH PHẢN ỨNG GIỮA O2 VÀ H2 TẠO RA H2O Trước phản ứngSau phản ứngSố phân tửLiên kết giữa các nguyên tửSố lượng nguyên tử1 phân tử O2, 2 phân tử H22 nguyên tử ôxi liên kết với nhau trong 1 phân tử O2. 2 nguyên tử hi đrô liên kết với nhau trong 1 phân tử hiđrô.6 nguyên tử, trong đó 2 nguyên tử ôxi và 4 nguyên tử hiđrô.6 nguyên tử, trong đó 2 nguyên tử ôxi và 4 nguyên tử hiđrô.1 nguyên tử ôxi liên kết với 2 nguyên tử hiđrô trong 1 phân tử nước.2 phân tử nước.6 nguyên tử,6 nguyên tử,2 nguyên tử ôxi2 nguyên tử ôxi 4 nguyên  tử hiđrô. 4 nguyên tử hiđrô.Tiết 18. Bài 13. PHẢN ỨNG HÓA HỌCI. Định nghĩa:- Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.Cách ghi phương trình chữ:VD. Khí hiđrô + Khí oxi  NướcKẽm + Axit clohiđric  Kẽm clorua + Khí hiđroII. Diễn biến của phản ứng hóa học: Trong các phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến thành phân tử khác.Tên các sản phẩm.Tên các chấtphản ứngt0Tiết 18. Bài 13. PHẢN ỨNG HÓA HỌCI. Định nghĩa:- Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.Cách ghi phương trình chữ:VD. Khí hiđrô + Khí oxi  NướcKẽm + Axit clohiđric  Kẽm clorua + Khí hiđroII. Diễn biến của phản ứng hóa học: Trong các phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến thành phân tử khác.Tên các sản phẩm.Tên các chấtphản ứngt0ClMgClHHClMgClClMgClHH1/ Viết phương trình chữ của phản ứng. Magie + axit clohiđric  Magie clorua + Hiđro 2/ Hãy cho biết: Các chất tham gia và các sản phẩmChất tham giaSản phẩm3/ Nhận xét liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử trước và sau phản ứngSơ đồ phản ứng giữa Magie và Axit Clohiđric tạo ra Magie clorua và Khí hiđro.BT 2. Axit Clohiđric tác dụng với canxi cacbonat tạo ra canxi clorua, nước và khí cacbon đioxit.a) Viết phương trình chữ.b) Cho biết chất tham gia và sản phẩm.Giải. a) Viết phương trình chữ:Axit Clohiđric + Canxi cacbonat  Canxi clorua + nước + khí cacbon đioxit.b)  Chất tham gia: Axit Clohiđric, Canxi cacbonat. Sản phẩm: Canxi clorua, nước, khí cacbon đioxit.Tiết 18. Bài 13. PHẢN ỨNG HÓA HỌCI. Định nghĩa:- Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.- Chất ban đầu, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia).- Chất mới gọi là sản phẩm Cách ghi phương trình chữ:VD. Khí hiđrô + Khí oxi  NướcKẽm + Axit clohiđric  Kẽm clorua + Khí hiđroII. Diễn biến của phản ứng hóa học: Trong các phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến thành phân tử khác.Tên các sản phẩm.Tên các chấtphản ứngt0VỀ NHÀ- Học bài và làm BT SGK.- Chuẩn bị đọc trước hai mục còn lại.

File đính kèm:

  • pptTIET 1-PHAN UNG HOA HỌ.ppt