Bài giảng Tiết 18 – Bài 13: Phản ứng hoá học (tiết 15)

Ở giai đoạn trước phản ứng:

+ Có những phân tử nào? Số lượng? Mỗi nguyên tố có bao nhiêu nguyên tử?

+ Những nguyên tử nào liên kết với nhau?

Ở giai đoạn trong phản ứng:

+ Có những nguyên tố nào? Mỗi nguyên tố có bao nhiêu nguyên tử?

Ở giai đoạn sau phản ứng:

+ Có những phân tử nào? Số lượng? Số lượng nguyên tử của từng nguyên tố?

+ Những nguyên tử nào liên kết với nhau?

+ Có 4 phân tử hidro, 2phân tử Oxi, có 8 H và 4 O

+ H liên kết với H, O liên kết với O

 

ppt7 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 244 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 18 – Bài 13: Phản ứng hoá học (tiết 15), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 18 – Bài 13. PHẢN ỨNG HOÁ HỌCI. ĐỊNH NGHĨAQuá trình biến đổi chất này thành chất khác gọi là phản ứng hoá học. Chất ban đầu gọi là chất tham gia, chất mới sinh ra gọi là chất sản phẩmVậy phản ứng hoá học là gì?- Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khácCách ghi phản ứng hoá học:Tên các chất tham gia Điều kiện phản ứng Tên các chất 	 sản phẩm1. Đá vôi có thành phần chính là canxi cacbonat. Trong lò nung vôi, canxi cacbonat bị nung nóng và bị phân huỷ thành canxi oxit và khí cacbon dioxit.2. Khi đốt photpho trong không khí. Photpho tác dụng với oxi tạo thành hợp chất diphotpho pentaoxitHãy cho biết hai quá trình biến đổi trên có phải là phản ứng hoá học không? Nếu là phản ứng hoá hoc hãy chỉ ra tên các chất tham gia, tên các chất sản phẩm?Hai quá trình trên là phản ứng hoá học1. 	Chất tham gia: canxi cacbonat	Chất sản phẩm: canxi oxit, cacbon dioxit2. 	Chất tham gia: photpho, oxi	Chất sản phẩm: diphotpho pentaoxit- Cách ghi phản ứng hoá học:Tên các chất TG ĐK phản ứng Tên các chất SPHãy viết phương trình chữ của hai phản ứng trên1. Canxi cacbonat t0 Canxi oxit + Cacbon dioxit2. Photpho + Oxi t0 Diphotpho pentaoxitCanxi cacbonat t0 Canxi oxit +	 Cacbon dioxitPhotpho + Oxi t0 Diphotpho pentaoxit- Ví dụTiết 18 – Bài 13. PHẢN ỨNG HOÁ HỌCI. ĐỊNH NGHĨA- Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác- Cách ghi phản ứng hoá học:Tên các chất TG ĐK phản ứng Tên các chất SPCanxi cacbonat t0 Canxi oxit +	 Cacbon dioxitPhotpho + Oxi t0 Diphotpho pentaoxit- Ví dụII. DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG HOÁ HỌCPhản ứng hoá học gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn trước phản ứng Giai đoạn trong phản ứng Giai đoạn sau phản ứngỞ giai đoạn trước phản ứng: + Có những phân tử nào? Số lượng? Mỗi nguyên tố có bao nhiêu nguyên tử?+ Những nguyên tử nào liên kết với nhau?Ở giai đoạn trong phản ứng:+ Có những nguyên tố nào? Mỗi nguyên tố có bao nhiêu nguyên tử?Ở giai đoạn sau phản ứng:+ Có những phân tử nào? Số lượng? Số lượng nguyên tử của từng nguyên tố?+ Những nguyên tử nào liên kết với nhau?Ở giai đoạn trước phản ứng: + Có những phân tử nào? Số lượng? Mỗi nguyên tố có bao nhiêu nguyên tử?+ Những nguyên tử nào liên kết với nhau?Ở giai đoạn trong phản ứng:+ Có những nguyên tố nào? Mỗi nguyên tố có bao nhiêu nguyên tử?Ở giai đoạn sau phản ứng:+ Có những phân tử nào? Số lượng? Số lượng nguyên tử của từng nguyên tố?+ Những nguyên tử nào liên kết với nhau?Phản ứng hoá học gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn trước phản ứng Giai đoạn trong phản ứng Giai đoạn sau phản ứng+ Có 4 phân tử hidro, 2phân tử Oxi, có 8 H và 4 O+ H liên kết với H, O liên kết với O+ H liên kết với O+ Có 4 phân tử nước (H2O), có 8 H và 4 O+ Có nguyên tố H và O, có 8 H và 4 OHãy viết phương trình chữ của phản ứng giữa Hidro và Oxi?Hidro + Oxi t0 NướcTiết 18 – Bài 13. PHẢN ỨNG HOÁ HỌCI. ĐỊNH NGHĨA- Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác- Cách ghi phản ứng hoá học:Tên các chất TG ĐK phản ứng Tên các chất SPCanxi cacbonat t0 Canxi oxit +	 Cacbon dioxitPhotpho + Oxi t0 Diphotpho pentaoxitII. DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG HOÁ HỌC- Ví dụ:Phản ứng hoá học gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn trước phản ứng Giai đoạn trong phản ứng Giai đoạn sau phản ứng* Bản chất của phản ứng hoá học là sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác  chất này biến đổi thành chất khác, còn nguyên tử và số lượng nguyên tử không bị thay đổiViết phương trình chữ của các phản ứng hoá học sau:Nến có thành phần chính là parafin, khi đốt nến trong không khí, chất parafin đã tác dụng với oxi có trong không khí tạo thành nước và khí cacbon dioxitNhúng 1 miếng kẽm vào dung dịch axit clohidric người ta thấy có khí hidro và kẽm clorua tạo thànhParafin + Oxi t0 nước + Cacbon dioxitKẽm + Axit clohodric Kẽm clorua + HidroHọc sinh về nhà: Học bài, làm các bài tập: 1, 2, 3 cuối bài Xem trước: các điều kiện để phản ứng hoá học xảy ra, các dấu hiệu nhận biết phản ứng hoá học

File đính kèm:

  • pptTiet_18_Bai_13_Phan_ung_hoa_hoc_tiet_1.ppt
Bài giảng liên quan