Bài giảng Tiết 18 - Bài 13: Phản ứng hoá học (tiết 16)

• Trước phản ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau?

• Sau phản ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau?

• Trong quá trình phản ứng, số nguyên tử H cũng như số nguyên tử O có giữ nguyên hay không?

• Các phân tử trước và sau phản ứng có khác nhau không?

• Từ đó rút ra kết luận trong phản ứng hoá học chỉ có . thay đổi làm cho phân tử này. thành . khác.?

 

ppt7 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 18 - Bài 13: Phản ứng hoá học (tiết 16), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 18 Bài 13 Phản ứng hoỏ họcCỏc em đó biết, chất cú thể đổi thành chất khỏc. Quỏ trỡnh đú gọi là gỡ, trong đú cú gỡ thay đổi, khi nào thỡ xảy ra, dựa vào đõu mà biết được?*1Tiết 18 Bài 13 Phản ứng hoỏ họcI - Định nghĩa:- Định nghĩa: (sgk/48) Chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia). Chất mới sinh ra là sản phẩm. Phương trỡnh chữ:Tờn cỏc chất phản ứng  tờn cỏc sản phẩm.Thớ dụ: Lưu huỳnh + sắt  sắt (II) sunfua*2II – Diễn biến của phản ứng hoá họcQuan sát sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hoá học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nước.H2H2OO2acbDate3Hãy thảo luận nhóm các câu sau:Trước phản ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau?Sau phản ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau?Trong quá trình phản ứng, số nguyên tử H cũng như số nguyên tử O có giữ nguyên hay không?Các phân tử trước và sau phản ứng có khác nhau không?Từ đó rút ra kết luận trong phản ứng hoá học chỉ có ......................... thay đổi làm cho phân tử này............................. thành ..................... khác.?Date4 Kết quả thảo luận nhóm :Trước phản ứng, những nguyên tử H liên kết với nguyên tử H. nguyên tử O liên kết với nguyên tử O?Sau phản ứng, những nguyên tử H liên kết với nguyên tử O.Trong quá trình phản ứng, số nguyên tử H cũng như số nguyên tử O vẫn giữ nguyên.Các phân tử trước và sau phản ứng có khác nhau.Từ đó rút ra kết luận trong phản ứng hoá học chỉ có ....................................... thay đổi làm cho phân tử này.. .............thành ................khác. Liên kết giữa các nguyên tửBiến đổiPhân tử Date5Bài tập về nhà:Học thuộc bài.Bài 1, 2, 3 (sgk/50)Bài 13.2 ; 13.2 (sbt/16)Bài học đến đõy là kết thỳc. Date6Mức độ cần đạt	Kiến thức:Phản ứng húa học là quỏ trỡnh biến đổi chất này thành chất khỏc.Nắm vững diễn biến của phản ứng húa học, chớnh là sự thay đổi liờn kết giữa cỏc nguyờn tử hoặc nhúm nguyờn tử. Cũn cỏc nguyờn tử được bảo toàn.	Kĩ năng:Quan sỏt thớ nghiệm, hỡnh vẽ hoặc hỡnh ảnh cụ thể, rỳt ra được nhận xột về phản ứng húa học.Viết đơpcj phương trỡnh húa học bằng chữ để biểu diễn phản ứng húa học.Xỏc định được chất phản ứng (chất tham gia) và sản phẩm (chất tạo thành).Date7

File đính kèm:

  • pptTiet_18_Bai_13_Phan_ung_hoa_hocppt.ppt
Bài giảng liên quan