Bài giảng Tiết 18 - Bài 13: Phản ứng hoá học (tiết 18)

Hãy cho biết trong các quá trình biến đổi sau đây,có phải là hiện tượng hóa học không?

Viết các phương trình chữ của các p/ứ hóa học?

Hiện tượng hoá học

Ptrình chữ: Hiđro + Oxi -> Nước

 như thế nào?

a,Kẻm tác dụng với axítclohiđric tạo thành kẻm clorua và khí hiđrô.

Hiện tượng hoá học

Ptrình chữ: Hiđro + Oxi -> Nước

 

ppt16 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 241 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 18 - Bài 13: Phản ứng hoá học (tiết 18), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHàO MừNG CáC THầY CÔ GIáO Về Dự Giờ THAO GIảNG!Người thực hiện: Bùi Thị MaiMÔN: Hoá học 8Kiểm tra bài cũCâu 1. Em hóy phõn biệt hiện tượng vật lý với hiện tượng hoỏ học ?* Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyờn chất ban đầu, được gọi là hiện tượng vật lý.* Hiện tượng chất biến đổi cú tạo ra chất khỏc,được gọi là hiện tượng hoỏ học.Câu 2. Cho biết đõu là hiện tượng vật lý, đõu là hiện tượng hoỏ học.a. Lưu huỳnh chỏy trong khớ oxi tạo ra khớ lưu huỳnh dioxit cú mựi hắc.Hiện tượng hoỏ học b. Thuỷ tinh núng chảy được thổi thành bỡnh cầu.c. Trong lũ nung vụi, canxi cacbonat chuyển dần thành vụi sống và khớ cacbon đioxit thoỏt ra ngoài. d. Cồn để trong lọ bị bay hơi.Hiện tượng vật lýHiện tượng hoỏ học Hiện tượng vật lý Kiểm tra bài cũI. Định nghĩa:Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.Chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng (hay là chất tham gia).Chất mới sinh ra gọi là sản phẩm.Phương trình chữ phản ứng:Cách đọc: Lưu huỳnh tỏc dụng (phản ứng) với oxi tạo thành Lưu huỳnh đioxit.Tiết 18. BÀI 13: PHẢN ỨNG HOÁ HỌCLưu huỳnh + oxi Lưu huỳnh đioxit (Chất tham gia ) (Chất sản phẩm)Bài tập :Hóy cho biết trong cỏc quỏ trỡnh biến đổi sau đõy,cú phải là hiện tượng húa học khụng?Viết cỏc phương trỡnh chữ của cỏc p/ứ húa học? Cách đọc p/ứ như thế nào?a,Kẻm tỏc dụng với axớtclohiđric tạo thành kẻm clorua và khớ hiđrụ.b, Đốt chỏy hiđrụ trong bỡnh chứa khớ oxi tạo thành hơi nước .Tiết 18. BÀI 13: PHẢN ỨNG HOÁ HỌCHiện tượng hoá họcPtrình chữ: Kẽm + Axitclohiđric ->Kẽm clorua + hiđroHiện tượng hoá họcPtrình chữ: Hiđro + Oxi -> NướcMụ hỡnh tượng trưng diễn biến của phản ứng hoỏ học giữa khớ hiđro và oxi.II. Diễn biến của phản ứng hoỏ học:1.Diễn biến:O2H2OOOOHHHHHHtoTiết 18. BÀI 13: PHẢN ỨNG HOÁ HỌCSơ đồ tượng trưng cho phản ứng hoỏ học giữa khớ hiđro và khớ oxi tạo ra nước.oH2H2OO2OOHHa,Trước p/ứngOOHHHH b,Trong quỏ trỡnh phản ứngOOHHHH c,Sau phản ứngOHHOHHOHHTiết 18. BÀI 13: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC* Theo sơ đồ phản ứng trờn, thảo luận nhúm và cho biết:Trước phản ứng những nguyờn tử nào liờn kết với nhau?Sau phản ứng những nguyờn tử nào liờn kết với nhau?So sỏnh số nguyờn tử hidro và oxi trước và sau phản ứng?Cỏc phõn tử trước và sau phản ứng cú khỏc nhau khụng?Tiết 18. BÀI 13: PHẢN ỨNG HOÁ HỌCKết quả:Trước phản ứng những nguyờn tử nào liờn kết với nhau? Ở hỡnh (a) trước p/ứ cú 2 p/tử hiđrụ và1p/tử oxi;2 ng/tử hiđrụ liờn kết với nhau tạo thành1p/tử hiđrụ;2 ng/tử oxi liờn kết với nhau tạo thành 1p/tử oxi.So sỏnh số nguyờn tử hidro và oxi trước và sau phản ứng? Trong phản ứng cỏc ng/tử chưa liờn kết với nhau; số ng/tử oxi và hiđrụ ở(a)bằng số ng/tử hiđrụ và oxi ở(c).Sau phản ứng những nguyờn tử nào liờn kết với nhau?Sau p/ứ cú cỏc p/tử nước được tạo thành;trong đú 2 ng/tử hiđrụ liờn kết với 1 ng/tử oxi.Cỏc phõn tử trước và sau phản ứng cú khỏc nhau khụng?Liờn kết giữa cỏc ng/tử thay đổi;số ng/tử mỗi loại khụng thay đổi. Nguyờn tử được bảo toàn.Tiết 18. BÀI 13: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC“ Trong phản ứng hoỏ học, chỉ cú liờn kết giữa cỏc nguyờn tử thay đổi, làm cho phõn tử này biến đổi thành phõn tử khỏc ”. Kết quả là chất này biến đổi thành chất khỏc.* Nờu kết luận về diễn biến của phản ứng húa học?2. Kết luận :Tiết 18. BÀI 13: PHẢN ỨNG HOÁ HỌCIII.Khi nào thỡ phản ứng húa học xảy ra? 1.Trả lời cỏc cõu hỏi:Quan sỏt thớ nghiệm trờn cỏc em thấy muốn p/ứ húa học xóy ra ,nhất thiết phải cú điều kiện gỡ?Nếu để than trong khụng khớ nú cú tự bốc chỏy khụng? Quỏ trỡnh chuyển húa từ tinh bột sang rượu . Cần cú điều kiện gỡ?Khi nào thỡ phản ứng húa học xóy ra?2.Kết luận :Tiết 18. BÀI 13: PHẢN ỨNG HOÁ HỌCIII.Khi nào thỡ phản ứng húa học xóy ra? 1.Trả lời cỏc cõu hỏi:2.Kết luận : Các chất tham gia được tiếp xúc với nhau. Một số phản ứng cần có nhiệt độ. Một số phản ứng cần có mặt chất xúc tác.Tiết 18. BÀI 13: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC* Điền từ hoặc cụm từ thớch hợp vào chỗ trống:* Quỏ trỡnh biến đổi chất này thành chất khỏc gọi là ................................ . Chất bị biến đổi trong phản ứng gọi là , chất mới sinh ra là * Trong quỏ trỡnh phản ứng, lượng chất ............... giảm dần, lượng chất tăng dần.phản ứng hoỏ họcchất phản ứngsản phẩmBài tập 1:phản ứngsản phẩmTiết 18. BÀI 13: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC* Sơ đồ phản ứng giữa magie và axit clohiđric tạo ra magie clorua và khớ hiđro như sau:MgClHClHMgClClHHBài tập 2:- Viết phương trỡnh chữ của phản ứng?- Trước phản ứng những nguyờn tử nào liờn kết với nhau?- Sau phản ứng những nguyờn tử nào liờn kết với nhau?Tiết 18. BÀI 13: PHẢN ỨNG HOÁ HỌCTrả lời:MgClHClHMgClClHHBài tập 2:Ptrình chữ của p/ứng: Magiê + Axitclohiđric -> Magiêclorua + hiđrôTrước phản ứng một nguyên tử hiđrô liên kết một nguyên tử clo.Sau phản ứng một nguyên tử Magiê liên kết với 2 nguyên tử clo, và 2 nguyên tử hiđro liên kết với nhau.Tiết 18. BÀI 13: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC Hướng dẫn về nhàHọc bài Làm bài tập 2, 3 ,4 trang 50 SGKChuẩn bị phần IV của bài phản ứng húa học.Đọc bài đọc thờm trang 51 SGKTiết 18. BÀI 13: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

File đính kèm:

  • pptTiet_18_Phan_ung_hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan