Bài giảng Tiết 18 - Bài 13: Phản ứng hóa (tiết 19)

1, Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc (khí lưu huỳnh đioxit).

2, Trong lò nung đá vôi , canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống (canxi oxit) và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài.

 

ppt21 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 18 - Bài 13: Phản ứng hóa (tiết 19), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh !Kiểm tra bài cũCõu 1: Có những hiện tượng sau:1. Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc (khí lưu huỳnh đioxit).2. Thuỷ tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.3. Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống (canxi oxit) và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài.4. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.Những hiện tượng ứng với hiện tượng hoá học là: A, 1; 2B, 1; 3C, 2; 4D, 1; 2; 3; 4Kiểm tra bài cũCõu 2: Cho sơ đồ đốt đường:Đường (r) Đường (l) Than và nướcHãy xác định chất biến đổi ở giai đoạn nào là hiện tượng vật lí? Giai đoạn nào là hiện tượng hoá học? Tiết 18 - Bài 13:Phản ứng hoá học Đường Than + NướcChất phản ứngSản phẩmTên các chất phản ứngTên các sản phẩmThớ duù:1, Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc (khí lưu huỳnh đioxit).2, Trong lò nung đá vôi , canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống (canxi oxit) và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài.CâuTên chất phản ứngTên sản phẩm12Lưu huỳnh, khí oxiKhí lưu huỳnh đioxitCanxi cacbonatCanxi oxit, khí cacbon đioxitChaỏt tham gia Phaỷn ệÙựngHiđroOxi Saỷn phaồm taùo thaứnh laứ H2OH2OChất tham gia phản ứngOxiHiđro+H2OSản phẩm*Xeựt Phaỷn ửựng HH :Khớ HiđroKhớOxiNệễÙCBUOÀNG PHAÛN ệÙNGKhi caực chaỏt coự phaỷn ửựng thỡ chớnh laứ caực phaõn tửỷ BUOÀNG PHAÛN ệÙNGTRệễÙC P/ệTRONG PHAÛN ệÙNGSAU P/ệBUOÀNG PHAÛN ệÙNGTRệễÙC P/ệTRONG PHAÛN ệÙNGSAU P/ệBUOÀNG PHAÛN ệÙNGTRệễÙC P/ệTRONG PHAÛN ệÙNGSAU P/ệBUOÀNG PHAÛN ệÙNGTRệễÙC P/ệTRONG PHAÛN ệÙNGSAU P/ệBUOÀNG PHAÛN ệÙNGTRệễÙC P/ệTRONG PHAÛN ệÙNGSAU P/ệ*Keỏt luaọn:Trong phản ứng hoá học chỉ có lieõn keỏt giửừa caực nguyeõn tửỷ thay ủoồi, laứm phaõn tửỷ naứy bieỏn ủoồi thaứnh phaõn tửỷ khaực, neõn chaỏt naứy bieỏn thaứnh chaỏt khaựcBài 1: Cho kẽm tác dụng với axit clohiđric tạo thành kẽm clorua và khí hiđrô.Trong các cách viết phương trình chữ của phản ứng, cách viết nào sau đây là đúng?A, Kẽm + Kẽm clorua Khí hiđrô + Axit clohiđric B, Khí hiđrô + Kẽm clorua Kẽm + Axit clohiđric C, Axit clohiđric + Kẽm clorua Kẽm + Khí hiđrô D, Kẽm + Axit clohiđric Kẽm clorua + Khí hiđrô Bài 2:Trong các quá trình biến đổi sau, quá trình nào có xảy ra phản ứng hoá học? Viết các phương trình chữ của các phản ứng hoá học đó.a, Dây sắt cắt thành từng đoạn nhỏ và tán thành đinh.b, Đốt bột nhôm trong không khí, tạo ra nhôm oxit.c, Chế biến gỗ thành bàn, ghế.d, Điện phân nước, ta thu được khí hiđro và khí oxi.* Phản ứng hoá học: b, d* Phương trình chữ:b, Nhôm + Khí oxi Nhôm oxitd, Nước Hiđro + oxitºđpĐáp ánBài 3:Điền các từ (cụm từ) thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:-“(1)................................... là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác. Chất biến đổi trong phản ứng gọilà(2) .............................................., còn(3).......... mới sinh ra là(4)..................-Trong quá trình phản ứng,(5) ................................. giảm dần, còn (6) ......................... tăng dần”Phản ứng hoá họcsản phẩmchất chất phản ứng (hay chất tham gia)lượng chất tham gialượng sản phẩm

File đính kèm:

  • pptTiet_18_Phan_ung_hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan