Bài giảng Tiết 18: Mol

- Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.

- Khối lượng mol (kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

- Là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó.

- Một mol của bất kì chất khí nào, trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất đều chiếm những thể tích bằng nhau.

- ở nhiệt độ 00C và áp suất 1 atm (được gọi là điều kiện tiêu chuẩn, viết tắt là đktc) thì thể tích đó là 22,4 lit.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 08/04/2016 | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 18: Mol, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Hội giảng chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20-11Nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo, cô giáo đến dự giờ, thăm lớp!giáoviênNguyễntiếntrườngthCSkhám* trường thCS khám lạng* * * * lớp 8a * * * OHHchương 3mol và tính toán hoá họcTiết 18Moli- Mol là gì ?i- Mol là gì ?- Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.- Số 6.1023 được gọi là số Avogađro và kí hiệu là N.Thí dụ:- Một mol nguyên tử Sắt là lượng Sắt có chứa N (6.1023) nguyên tử Sắt (Fe).- Một mol phân tử Nước là lượng Nước có chứa N (6.1023) phân tử Nước (H2O).Trong đó:Tiết 18Moli- Mol là gì ?i- Mol là gì ?- Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. N = 6.1023 (Số Avogađro)ii- khối lượng Mol là gì ?ii- khối lượng Mol là gì ?- Khối lượng mol (kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.- Khối lượng mol nguyên tử hoặc phân tử của một chất có cùng số trị với nguyên tử khối hay phân tử khối của chất đó.-Khối lượng mol nguyên tử Hiđro: MH = 1 gThí dụ:-Khối lượng mol nguyên tử Oxi: MO = 16 g-Khối lượng mol phân tử Hiđro:-Khối lượng mol phân tử Oxi:-Khối lượng mol phân tử Nước:Tiết 18Moli- Mol là gì ?i- Mol là gì ?- Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. N = 6.1023 (Số Avogađro)ii- khối lượng Mol là gì ?ii- khối lượng Mol là gì ?- Khối lượng mol (kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.iii- thể tích mol của chất khí là gì ?- Thể tích Mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó. 1 mol H2ở cùng điều kiện, thể tích mol là: 1 mol N21 mol CO2 Vậy cần tới 15 700 000 năm để loài người trên trái đất này ăn hết N hạt gạo (1 mol hạt gạo) Tiết 18MolBài tập 1:a) Tính số phân tử CO2 có trong 1,5mol phân tử Cacbonic (CO2) ?b) Tính số mol nguyên tử Fe có trong 18.1023 nguyên tử Fe ?c) Tính số nguyên tử O có trong 2 mol phân tử Al2O3?Đáp án:a) Số phân tử CO2 có trong 1,5mol phân tử CO2 là: 1,5.6.1023=9.1023 (phân tử)b) Số mol nguyên tử Fe có trong 18.1023 nguyên tử Fe là:c) Số nguyên tử O có trong 2 mol phân tử Al2O3- Số phân tử Al2O3 = 2. 6. 1023 = 12. 1023 (phân tử)- Số nguyên tử O = 12. 1023 .3 = 36.1023 (nguyên tử)Tiết 18MolBài tập 2:Tính phân tử khối của các chất sau và điền vào bảng?ChấtPhân tử khốiCO2K2OAl2O3Khối lượng mol44 đvC94 đvC102 đvC44 g94 g102 gEm có nhận xét gì về giá trị phân tử khối và giá trị khối lượng mol phân tử ?

File đính kèm:

  • pptBai giang TIET 26 -HOA LOP 8 (MOL).ppt
Bài giảng liên quan