Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hoá học (tiết 18)

Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.

- Chất ban đầu : gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia)

- Chất mới sinh ra : gọi là sản phẩm (hay chất tạo thành)

* PƯHH được ghi theo phương trình chữ như sau :

 

ppt15 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hoá học (tiết 18), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHÒNG GIÁO DỤC ĐẠI LỘCTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRÃI-----------------------***--------------------- Người thực hiện : Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Tổ : HoáTIẾT DẠY 1/ Hiện tượng vật lý là gì ? Hiện tượng hóa học là gì ? * Hiện tượng vật lý là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu * Hiện tượng hóa học là hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác Cho mỗi loại 1 ví dụ minh họa ? 2/ Trong số những quá trình kể dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng hóa học, đâu là hiện tượng vật lý. Giải thích ? a/ Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc (khí lưu huỳnh điôxit) b/ Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu c/ Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi. * Hiện tượng hóa học là : a * Hiện tượng vật lý là : b, c 1/ Dấu hiệu nào là chính để phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lý ? * Dựa vào dấu hiệu có chất mới xuất hiện, có tính chất khác với chất phản ứng TIẾT 18 :PHẢN ỨNG HOÁ HỌC Tiết 18 :	 PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 2/ Trong số những quá trình kể dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng hóa học, đâu là hiện tượng vật lý. Giải thích ? b/ Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu c/ Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi. * Hiện tượng hóa học là : a * Hiện tượng vật lý là : b, c 1/ Dấu hiệu nào là chính để phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lý ? * Dựa vào dấu hiệu có chất mới xuất hiện, có tính chất khác với chất phản ứng a/ Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc (khí lưu huỳnh điôxit)Tiết 18 :	 PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I/ Định nghĩa : Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.- Chất ban đầu : gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia)- Chất mới sinh ra : gọi là sản phẩm (hay chất tạo thành)* PƯHH được ghi theo phương trình chữ như sau : Tên các chất phản ứnga/ Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc (khí lưu huỳnh điôxit)Lưu huỳnh + Oxi Lưu huỳnh điôxít* PƯHH được ghi theo phương trình chữ như sau : toVí dụ : Lưu huỳnh + Oxi Lưu huỳnh điôxíttoTên các sản phẩmTiết 18 :	 PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I/ Định nghĩa : Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.- Chất ban đầu : gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia)- Chất mới sinh ra : gọi là sản phẩm (hay chất tạo thành)* PƯHH được ghi theo phương trình chữ như sau : Tên các chất tham gia Tên các sản phẩm Hãy viết phương trình chữ của các PƯHH sau : a/ Đun nóng lưu huỳnh và sắt thu được sắt (II) sunfua Ví dụ : Lưu huỳnh + Oxi Lưu huỳnh điôxíttob/ Đun nóng đường phân hủy thành nước và than Lưu huỳnh + Sắt Sắt (II) sunfua toĐường Than + nước toLưu huỳnh + Sắt Sắt (II) sunfua toĐường Than + nước toTiết 18 :	 PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I/ Định nghĩa : Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.- Chất ban đầu : gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia)- Chất mới sinh ra : gọi là sản phẩm (hay chất tạo thành)* PƯHH được ghi theo phương trình chữ như sau : Tên các chất tham gia Tên các sản phẩm Ví dụ : Lưu huỳnh + Oxi Lưu huỳnh điôxíttoLưu huỳnh + Sắt Sắt (II) sunfua toĐường Than + nước toHãy cho biết trong các quá trình biến đổi sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lý ? Hiện tượng nào là hiện tượng hóa học ? Viết các phương trình chữ của các PƯHH: a/ Đốt cồn (rượu Êtylic) trong không khí tạo ra khí cacbônic và nước b/ Chế biến gỗ thành giấy, bàn ghế  c/ Đốt bột nhôm trong không khí, tạo ra nhôm ôxit d/ Điện phân nước, ta thu được khí hiđrô và ôxi * Hiện tượng vật lý là : b * Hiện tượng hóa học là : a, c, d Rượu êtylic + ôxi Cacbônic + nước Nhôm + ôxi Nhôm ôxit Nước Hiđrô + ôxi totoĐiện phânTiết 18 :	 PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I/ Định nghĩa : Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.- Chất ban đầu : gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia)- Chất mới sinh ra : gọi là sản phẩm (hay chất tạo thành)* PƯHH được ghi theo phương trình chữ như sau : Tên các chất tham gia Tên các sản phẩm Ví dụ : Lưu huỳnh + Oxi Lưu huỳnh điôxíttoLưu huỳnh + Sắt Sắt (II) sunfua toĐường Than + nước toHãy cho biết trong các quá trình biến đổi sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lý ? Hiện tượng nào là hiện tượng hóa học ? Viết các phương trình chữ của các PƯHH: a/ Đốt cồn (rượu Êtylic) trong không khí tạo ra khí cacbônic và nước b/ Chế biến gỗ thành giấy, bàn ghế  c/ Đốt bột nhôm trong không khí, tạo ra nhôm ôxit d/ Điện phân nước, ta thu được khí hiđrô và ôxi * Hiện tượng vật lý là : b * Hiện tượng hóa học là : a, c, d Rượu êtylic + ôxi Cacbônic + nước Nhôm + ôxi Nhôm ôxit Nước Hiđrô + ôxi totoĐiện phânTiết 18 :	 PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I/ Định nghĩa : Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.- Chất ban đầu : gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia)- Chất mới sinh ra : gọi là sản phẩm (hay chất tạo thành)* PƯHH được ghi theo phương trình chữ như sau : Tên các chất tham gia Tên các sản phẩm Ví dụ : Lưu huỳnh + Oxi Lưu huỳnh điôxíttoLưu huỳnh + Sắt Sắt (II) sunfua toĐường Than + nước toII/ Diễn biến của PƯHHa/ Trước phản ứngb/Trong phản ứngc/ Sau phản ứngSơ đồ tượng trưng cho phản ứng hoá học giữa khí hidrô và khí Ôxi tạo ra nướcH2O2H2OSo sánh chất tham gia và sản phẩm về: - Các phân tử trước và sau PƯ ? - Liên kết giữa các ngtử trong phân tử ? - Số nguyên tử mỗi loại nguyên tố? - Các phân tử trước và sau PƯ khác nhau - Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi - Số nguyên tử mỗi loại ngtố không thay đổi Tiết 18 :	 PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I/ Định nghĩa : Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.- Chất ban đầu : gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia)- Chất mới sinh ra : gọi là sản phẩm (hay chất tạo thành)* PƯHH được ghi theo phương trình chữ như sau : Tên các chất tham gia Tên các sản phẩm Ví dụ : Lưu huỳnh + Oxi Lưu huỳnh điôxíttoLưu huỳnh + Sắt Sắt (II) sunfua toĐường Than + nước toII/ Diễn biến của PƯHH : Trong PƯHH chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khácIII/ Khi nào PƯHH xảy ra ? 1/ Các chất PƯ phải tiếp xúc với nhau 2/ Một số PƯ cần có nhiệt độ thích hợp 3/ Một số PƯ cần có mặt của chất xúc tác Tiết 18 :	 PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I/ Định nghĩa : Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.- Chất ban đầu : gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia)- Chất mới sinh ra : gọi là sản phẩm (hay chất tạo thành)* PƯHH được ghi theo phương trình chữ như sau : Tên các chất tham gia Tên các sản phẩm Ví dụ : Lưu huỳnh + Oxi Lưu huỳnh điôxíttoLưu huỳnh + Sắt Sắt (II) sunfua toĐường Than + nước toII/ Diễn biến của PƯHH : Trong PƯHH chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khácIII/ Khi nào PƯHH xảy ra ? 1/ Các chất PƯ phải tiếp xúc với nhau 2/ Một số PƯ cần có nhiệt độ thích hợp 3/ Một số PƯ cần có mặt của chất xúc tác 1/ PƯHH là gì ? Viết PT chữ của PƯHH ?2/ Vì sao trong PƯHH có sự biến đổi chất này thành chất khác ?3/ Khi nào thì PƯHH xảy ra ?Tiết 18 :	 PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I/ Định nghĩa : Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.- Chất ban đầu : gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia)- Chất mới sinh ra : gọi là sản phẩm (hay chất tạo thành)* PƯHH được ghi theo phương trình chữ như sau : Tên các chất tham gia Tên các sản phẩm Ví dụ : Lưu huỳnh + Oxi Lưu huỳnh điôxíttoLưu huỳnh + Sắt Sắt (II) sunfua toĐường Than + nước toII/ Diễn biến của PƯHH : Trong PƯHH chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khácIII/ Khi nào PƯHH xảy ra ? 1/ Các chất PƯ phải tiếp xúc với nhau 2/ Một số PƯ cần có nhiệt độ thích hợp 3/ Một số PƯ cần có mặt của chất xúc tác HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ- Học bài cũ. Trả lời câu hỏi 1; 2; 3; 4 tr 50 SGK- Tìm hiểu trước làm thế nào nhận biết có PƯHH xảy ra TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY ĐÃ KẾT THÚC KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO SỨC KHOẺCHÚC CÁC EM HỌC TỐT

File đính kèm:

  • pptPHAN_UNG_HOA_HOC.ppt
Bài giảng liên quan