Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hóa học (tiết 3)

Quan sát sơ đồ phản ứng (PƯ) trên, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:

1/ Trước PƯ, những nguyên tử nào liên kết với nhau? Có những phân tử nào?

2/ Sau PƯ, những nguyên tử nào liên kết với nhau? Có những phân tử nào?

3/ So sánh số nguyên tử hiđro và oxi trước và sau PƯ?

4/ Các phân tử trước và sau PƯcó khác nhau không?

=> Nêu kết luận về diễn biến của PƯHH?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 30/03/2016 | Lượt xem: 258 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hóa học (tiết 3), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM HỌC SINH.Giáo viên :NGUYỄN THỊ THIỆNKIỂM TRA BÀI CŨCâu 1: Hãy phân biệt hiện tượng vật lý với hiện tượng hoá học ? Lấy mỗi hiện tượng 1 ví dụ?Câu 2: Cho biết đâu là hiện tượng vật lý, đâu là hiện tượng hoá học trong các hiện tượng sau:	a/ Sắt để lâu ngày trong không khí , sắt bị rỉ sét	b/ Muối để ngoài không khí bị chảy nước.	c/ Về mùa hè, thức ăn thường bị ôi thiu	d/ Cồn để trong lọ bị bay hơiĐÁP ÁN a. Sắt để lâu ngày ngoài không khí, sắt bị rỉ sét.-> Hiện tượng hoá học b. Muối để ngoài không khí bị chảy nước.c.Về mùa hè, thức ăn thường bị ôi thiu d. Cồn để trong lọ bị bay hơi.-> Hiện tượng vật lý-> Hiện tượng hoá học -> Hiện tượng vật lý Tiết 18: PHẢN ỨNG HÓA HỌCĐịnh nghĩa: 1/ Ví dụ: SGK 2/ Nội dung: Quá trình biến đổi chất này thành chất khác gọi là phản ứng hóa học (PƯHH)Bài tập :Câu 1: Hãy cho biết các quá trình biến đổi sau đây có phải là phản ứng hóa học không? Vì sao?a/ Kẽm tác dụng với axít Clohiđric tạo thành kẽm clorua và khí hiđrô. b/ Đốt cháy hiđrô trong bình chứa khí oxi tạo thành hơi nước .Câu 2: Viết các phương trình chữ của các PƯHH trên ? ĐÁP ÁN:Câu 1: Các quá trình biến đổi đều phải là phản ứng hóa học vì có tạo ra chất mớiCâu 2: Phương trình chữ của các PƯHHa/ Kẽm + axít Clohiđric -> kẽm clorua + hiđrô. toCb/Hiđrô + oxi -> nước . Mô hình tượng trưng diễn biến của PƯHH giữa khí hiđrô và oxi.II. Diễn biến của phản ứng hoá học: 1.Ví dụ:O2H2OOOOHHHHHHtoOHHH2O Sơ đồ tượng trưng cho PƯHH giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nước ở nhiệt độ cao:oH2H2OO2OOHHa,Trước phản ứngOOHHHH b,Trong quá trình phản ứngOOHHHH c,Sau phản ứngOHHOHHOHHQuan sát sơ đồ phản ứng (PƯ) trên, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:1/ Trước PƯ, những nguyên tử nào liên kết với nhau? Có những phân tử nào?2/ Sau PƯ, những nguyên tử nào liên kết với nhau? Có những phân tử nào?3/ So sánh số nguyên tử hiđro và oxi trước và sau PƯ?4/ Các phân tử trước và sau PƯcó khác nhau không? => Nêu kết luận về diễn biến của PƯHH?ĐÁP ÁN1/ Trước PƯ:	+ 1 Nguyên tử Hiđrô liên kết với 1 nguyên tử hiđrô.	+1 Nguyên tử Oxi liên kết với 1 nguyên tử oxi.	+ Có phân tử Hiđrô, phân tử oxi2/ Sau PƯ:	+ 2 Nguyên tử Hiđrô liên kết với 1 nguyên tử Oxi.	+ Có phân tử nước3/ Số nguyên tử hiđrô và oxi trước và sau PƯ không thay đổi4/ Các phân tử trước và sau PƯ khác nhau về thành phần nguyên tử và sự liên kết các nguyên tử trong phân tử=> Kết luận về diễn biến của PƯHH: 	Trong phản ứng hoá học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi, làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Kết quả là chất này biến đổi thành chất khác.Tiết 18: PHẢN ỨNG HÓA HỌCI/ Định nghĩa:II/ Diễn biến của phản ứng hóa học: 	 Trong PƯHH, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi, làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Kết quả là chất này biến đổi thành chất khác.Tiết 18: PHẢN ỨNG HÓA HỌCI/ Định nghĩa: 1/ Ví dụ: SGK 2/ Nội dung: Quá trình biến đổi chất này thành chất khác gọi là phản ứng hóa học (PƯHH) II/ Diễn biến của phản ứng hóa học: 	 Trong PƯHH, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi, làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Kết quả là chất này biến đổi thành chất khác.phản ứng hoá họcchất phản ứngsản phẩmCỦNG CỐ:Bài tập 1: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Quá trình biến đổi chất này thành chất khác gọi là ................................ . Chất bị biến đổi trong phản ứng gọi là  . , chất mới sinh ra là  Trong quá trình phản ứng, lượng chất ............ . .giảm dần, lượng chất tăng dần.phản ứngsản phẩm Bài tập 2: Sơ đồ phản ứng giữa magie và axit clohiđric tạo ra magie clorua và khí hiđro như sau:MgClHClHMgClClHHa/Trước phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau?b/Sau phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau? c/ Viết phương trình chữ của phản ứng?Bài tập 3: Viết phương trình chữ của các phản ứng hóa học sau:a/ Sắt tác dụng với axit sunfuric tạo ra muối sắt (II) clorua và khí Hiđrôb/ Nhôm tác dụng với khí Oxi tạo ra nhôm oxitc/ Bariclorua tác dụng với Natrisunfat tạo ra Barisunfat và Natriclorua ĐÁP ÁNa/Sắt + axit sunfuric -> muối sắt (II) clorua + Hiđrôb/Nhôm + Oxi -> nhôm oxitc/ Bariclorua+Natrisunfat -> Barisunfat + Natriclorua DẶN DÒ:Học bài Làm bài tập 2, 3 ,4 trang 50 SGKChuẩn bị phần III, IV của bài phản ứng hóa học.Đọc bài đọc thêm trang 51 SGK

File đính kèm:

  • pptBai_13_Phan_ung_hoa_hoc.ppt