Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hóa học (tiết 5)

a.Kẽm tác dụng với Axitclohiđric tạo thành Kẽm clorua và khí hiđrô.

b.Đốt cháy Hiđrô trong bình chứa khí Oxi tạo thành hơi nước .

 

 

ppt15 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 30/03/2016 | Lượt xem: 399 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hóa học (tiết 5), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Gi¸o viªn d¹y: N T_72thanhng721@gmail.comTËP THÓ LíP 8B TR¦êNG THCS XI M¡NG CHµO MõNG THÇY C¤ VÒ Dù GIêHãA HäC 81. Em hãy phân biệt hiện tượng vật lý với hiện tượng hoá học ?* Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên chất ban đầu, được gọi là hiện tượng vật lý.* Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác,được gọi là hiện tượng hoá học.2. Cho biết đâu là hiện tượng vật lý, đâu là hiện tượng hoá học.a. Lưu huỳnh cháy trong khí oxi tạo ra khí lưu huỳnh dioxit có mùi hắc.Hiện tượng hoá học b. Thuỷ tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.c. Trong lò nung vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài. d. Cồn để trong lọ bị bay hơi.Hiện tượng vật lýHiện tượng hoá học Hiện tượng vật lý 2. Thí dụ: Phương trình chữ của phản ứng ở thí nghiệm 1.tr45.I. Định nghĩa:1. Định nghĩa: Quá trình biến đổi chất này thành chất khác gọi là PƯHH.Đọc: Lưu huỳnh tác dụng (phản ứng) với Sắt tạo thành Sắt (II) sunfua.Tên các chất phản ứng Tên các sản phẩm Lưu huỳnh + Sắt Sắt (II) sunfua(Chất tham gia ) (Chất tạo thành)to Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống:* Quá trình biến đổi chất này thành chất khác gọi là ................................ . Chất bị biến đổi trong phản ứng gọi là , chất mới sinh ra là * Trong quá trình phản ứng, lượng chất ............... giảm dần, lượng chất tăng dần.phản ứng hoá họcchất phản ứngsản phẩmphản ứngsản phẩm Viết các phương trình chữ của các p/ứ hóa học? Đọc p/ứ như thế nào?a.Kẽm tác dụng với Axitclohiđric tạo thành Kẽm clorua và khí hiđrô.b.Đốt cháy Hiđrô trong bình chứa khí Oxi tạo thành hơi nước . Kẽm + Axitclohyđric Kẽm clorua + Hyđrô Hyđrô + Oxy NướcMô hình tượng trưng diễn biến của phản ứng hoá học giữa khí hiđro và oxi.II. Diễn biến của phản ứng hoá học:1.Diễn biến:O2H2OOOOHHHHHHtoSơ đồ tượng trưng cho phản ứng hoá học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nước.oH2H2OO2OOHHa.Trước p/ứngOOHHHH b.Trong quá trình phản ứngOOHHHH c.Sau phản ứngOHHOHHOHHTheo sơ đồ hình 2.5Trước phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau?Sau phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau?So sánh số nguyên tử hidro và oxi trước và sau phản ứng?Các phân tử trước và sau phản ứng có khác nhau không?Kết quả: - Trước phản ứng(h.a): 2 ng/tử hiđrô liên kết với nhau tạo thành 1p/tử hiđrô; 2 ng/tử oxi liên kết với nhau tạo thành 1p/tử oxi. - Trong phản ứng: số ng/tử oxi và hiđrô ở(b)bằng số ng/tử hiđrô và oxi ở(a). - Sau p/ứ có các p/tử nước được tạo thành;trong đó 2 ng/tử hiđrô liên kết với 1 ng/tử oxi. - Liên kết giữa các ng/tử thay đổi; số ng/tử mỗi loại không thay đổi. Nguyên tử được bảo toàn. “Trong phản ứng hoá học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi, làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác”. Kết quả là chất này biến đổi thành chất khác. Nêu kết luận về diễn biến của phản ứng hóa học?2.Kết luận:1. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống:* Quá trình biến đổi chất này thành chất khác gọi là ................................ . Chất bị biến đổi trong phản ứng gọi là , chất mới sinh ra là * Trong quá trình phản ứng, lượng chất ............... giảm dần, lượng chất tăng dần.phản ứng hoá họcchất phản ứngsản phẩmphản ứngsản phẩm2. Sơ đồ phản ứng giữa magie và axit clohiđric tạo ra magie clorua và khí hiđro như sau:- Viết phương trình chữ của phản ứng?- Trước phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau?- Sau phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau?ClHClHClClHHMgMg Về nhà :Học bài Làm bài tập 2, 3 ,4 trang 50 SGKChuẩn bị phần III, IV của bài phản ứng hóa học.Đọc bài đọc thêm trang 51 SGKBÀI HỌC KẾT THÚC Thầy cô và các em

File đính kèm:

  • pptBai_13_T18_PHAN_UNG_HOA_HOCT1.ppt
Bài giảng liên quan