Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hoá học (tiết 62)

- Phản ứng hoá học là quá trình chất này biến thành chất khác

- Phương trình chữ:

Ví dụ: Viết phương trình chữ của phản ứng 2/47 SGK

a/ Lưu huỳnh + Oxi Lưu huỳnh đioxit

*Lưu ý: Trong phản ứng hoá học lượng chất tham gia giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần

 

ppt16 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 327 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hoá học (tiết 62), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KÍNH CHAØO QUÍ THAÀY COÂ VAØ CAÙC EM HOÏC SINHVEÀ DỰÏ HOÄI GIAÛNG GIAÙO VIEÂN GIOÛI HÓA HỌC BÀI GIẢNG 8KiỂM TRA BÀI CŨCÂU HỎI1. Thế nào là hiện tượng vật lí? Hiện tượng hoá học?b. Dấu hiệu phân biệt hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học ?2. Bài tập 2/SGK trang 47 SỬA BÀI VỀ NHÀCâu 3:Giai đoạn 1: Nến chảy lỏng thấm vào bấc là hiện tượng vật lí.Giai đoạn 2: Nến lỏng chuyển thành hơi là hiện tượng vật lí.Giai đoạn 3: Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí. 	 cacbon đioxit và hơi nước là hiện tượng hoá học.Vậy quá trình đó gọi là gì ? Diến biến như thế nào?Khi nào thì xảy ra ? Dấu hiệu nhận biết?CHÚNG TA ĐÃ BiẾT CHẤT CÓ THỂ BiẾN ĐỔI TỪ CHẤT NÀY THÀNH CHẤT KHÁCI/ Định nghĩa:Phản ứng hoá học là gì ?Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khácMỗi dấu hỏi thay bằng chất gì?Biến đổi chấtSản phẩmChất tham giaPhương tình chữI. Định nghĩa:Tên sản phẩmTên chất tham gia- Phương trình chữ:- Phản ứng hoá học là quá trình chất này 	biến thành chất khácVí dụ: Viết phương trình chữ của phản ứng 2/47 SGKa/ Lưu huỳnh + Oxi Lưu huỳnh đioxitc/ Canxi cacbonat Canxi oxit + vôi sống*Lưu ý: Trong phản ứng hoá học lượng chất tham gia giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần Đường	t0	Than + nước Tại sao ta không nếm được đường?Sau khi phản ứng kết thúc ta nếm được chất nào ?Lượng chất nào tăng dần?Lượng chất nào giảm dần ?II/ Diễn biến của phản ứng hoá học:Phản ứng hoá học diễn ra như thế nào ????a/ Trước phản ứng:2 nguyên tử H liên kết với nhau2 nguyên tử O liên kết với nhaub/ Trong QT phản ứng:Không có sự liên kết giữa các nguyên tửc/ Sau phản ứng:2 H liên kết với 1 OCó phân tử H2OCó phân tử H2, O2Nhận xét gì ?Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi Biến thành I. ĐỊNH NGHĨA:	Kết quả là chất này 	biến thành chất khác	 . Số nguyên tử của mỗi 	nguyên tố không thay đổiGiải quyết vấn đề:Vậy quá trình đó gọi là gì ? Diến biến như thế nào?Khi nào thì xảy ra ? Dấu hiệu nhận biết?CHÚNG TA ĐÃ BiẾT CHẤT CÓ THỂ BiẾN ĐỔI TỪ CHẤT NÀY THÀNH CHẤT KHÁCTrong phản ứng hoá học chỉ có sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tửSố nguyên tử của mỗi nguyên tố không thay đổi.Trong phản ứng hoá học chỉ có sự thay đổi gì và không có sự thay đổi gì ?Tại sao nói khi chất pứ chính là phân tử pứ (đối với kim loại thì nguyên tử pứ)Trong phản ứng lượng chất nào giảm dần ?Chất phản ứng (hay chất tham gia) còn được gọi là gì ?Đáp án: chất ban đầuĐáp án: Chất tham gia Vì phân tử là hạt đại diện cho chất (đối với kim loại thì nguyên tử là hạt đại diện)4/ Trong phản ứng hoá học chỉ có sự thay đổi gì và không có sự thay đổi gì ? 3/ Tại sao nói khi chất pứ chính là phân tử pứ (đối với kim loại thì nguyên tử pứ) ?2/ Trong phản ứng lượng chất nào giảm dần ?1/ Chất phản ứng (hay chất tham gia) còn được gọi là gì ?HƯỚNG DẪN VỀ NHÀLàm bài tập 1-3 SGK.Xem phần II, III .Tiếp tục học hoá trị.

File đính kèm:

  • pptPUHH.ppt
Bài giảng liên quan