Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hoá học (tiết 65)

 Dựa vào sơ đồ trả lời những câu hỏi sau:

Các nguyên tử nào liên kết với nhau?

Có những phân tử nào, số lượng ?

 Sau phản ứng:

Các nguyên tử nào liên kết với nhau?

Phân tử nào được tạo thành ?

So sánh: Số nguyên tử H , O trước phản ứng, trong quá trình phản ứng và sau phản ứng.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hoá học (tiết 65), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trường THCS Quế ChõuChào mừng quớ Thầy Cụ về dự giờ thăm lớp 8/2Kiểm tra bài cũHS 1: Thế nào là hiện tượng vật lí? Cho ví dụ. Thế nào là hiện tượng hoá học? Cho ví dụ. Dấu hiệu nào là chính để phân biệt hiện tượng hoá học với hiện tượng vật lí?HS 2: Chữa bài tập số 2(SGK-T47) Chữa bài tập số 3(SGK-T47)Đáp ánHS 1: Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu, được gọi là hiện tượng vật lí. Ví du: Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác, được gọi là hiện tượng hoá học. Ví dụ: .. Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng hoá học với hiện tượng vật lí là có tạo thành chất mới.Bài tập số 2 (SGK-T47)a) Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc (khí lưu huỳnh đioxit) Hiện tượng hoá học vì có chất mới tạo thành.b) Thuỷ tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.  Hiện tượng vật lí vì không có chất mới tạo thành.c) Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống (canxi oxit) và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài. Hiện tượng hoá học vì có chất mới tạo thành.d) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi Hiện tượng vật lí vì không có chất mới tạo thành.Bài tập số 3 (SGK-T47)Có thể chia thành các giai đoạn như sau:Nến(rắn)Nến(lỏng)Nến(hơi)Khí cacbonicHơi nướcCháyHiện tượng vật líHiện tượng Hoá họcTiết 18phản ứng hoá họci- định nghĩai- định nghĩa- Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hoá học ( PƯ HH).Thế nào là phản ứng hoá học?Trong phản ứng hoá học có những thành phần nào?-Trong PƯ HH: chất ban đầu, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia phản ứng); chất mới sinh ra là sản phẩm.-PƯHH được ghi theo phương trình chữ:Tên các chất phản ứngTên các sản phẩmThí dụ:Canxi cacbonatCanxi oxitCacbon đioxit+Đọc là: Canxi cacbonat bị phân huỷ thành canxi oxit và cacbon đioxitLưu huỳnhLưu huỳnh đioxit+Khí OxiĐọc là: Lưu huỳnh tác dụng với khí oxi tạo thành Lưu huỳnh đioxitTiết 18phản ứng hoá họci- định nghĩai- định nghĩa- Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hoá học (PƯHH).-PƯHH được ghi theo phương trình chữ:Tên các chất phản ứngTên cácsản phẩmiI- diễn biến của phản ứng hoá họcMụ hỡnh tượng trưng diễn biến của PƯHH giữa khớ hiđrụ và khớ oxiOOHHH HII. Diễn biến của phản ứng hoá học:OOHHO2H2Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hoá học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nướcoHHHooHHHH HHoHHSơ đồ tượng trưng cho phản ứng hoá học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nướcoHo Trước phản ứng Sau phản ứngTrong quá trình phản ứngooHHoHHO2H2H2OSơ đồ tượng trưng cho phản ứng hoá học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nước Dựa vào sơ đồ trả lời những câu hỏi sau:Trước phản ứng:Các nguyên tử nào liên kết với nhau?Có những phân tử nào, số lượng ? Sau phản ứng: Các nguyên tử nào liên kết với nhau?Phân tử nào được tạo thành ?So sánh: Số nguyên tử H , O trước phản ứng, trong quá trình phản ứng và sau phản ứng. Sau phản ứng: Các nguyên tử nào liên kết với nhau?Phân tử nào được tạo thành ?Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hoá học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nướcoHHHooHHHH HHoHHSơ đồ tượng trưng cho phản ứng hoá học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nướcoHo Trước phản ứng Sau phản ứngTrong quá trình phản ứngooHHoHHO2H2H2OSơ đồ tượng trưng cho phản ứng hoá học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nướcTiết 18phản ứng hoá họci- định nghĩai- định nghĩa- Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hoá học (PƯHH).-PƯHH được ghi theo phương trình chữ:Tên các chất phản ứngTên cácsản phẩmiI- diễn biến của phản ứng hoá học-Trước phản ứng: Nguyên tử Oxi liên kết với nguyên tử Oxi. Nguyên tử Hiđro liên kết với nguyên tử Hiđro.-Sau phản ứng: Nguyên tử Oxi liên kết với nguyên tử Hiđro. -Trong quá trình phản ứng: số nguyên tử H cũng như số nguyên tử O được giữ nguyên .-Các phân tử trước và sau phản ứng là khác nhau.Trước phản ứngSau phản ứngOxiHiđroNướcHHoHHoHHooTiết 18phản ứng hoá họci- định nghĩai- định nghĩa- Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hoá học (PƯHH).-PƯHH được ghi theo phương trình chữ:Tên các chất phản ứngTên cácsản phẩmiI- diễn biến của phản ứng hoá họcCó kết luận gì về phản ứng hoá học.Kết luận: “Trong PƯHH chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác”. Kết quả là chất này biến đổi thành chất khác.sơ đồ phản ứng giữa kim loại kẽm với axit clohiđric tạo ra kẽm clorua và khớ hiđroZnHClZnClClClHHH.. Hãy chọn những từ và cụm từ thích hợp để mô tả phản ứng này:Phản ứng trên xảy ra với 1..và 2 Sau phản ứng tạo ra 1. và 1nguyên tử kẽmphân tử axit clohiđricphân tử khí hiđrophân tử kẽm cloruaTiết 18phản ứng hoá họci- định nghĩai- định nghĩa- Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hoá học (PƯHH).-PƯHH được ghi theo phương trình chữ:Tên các chất phản ứngTên cácsản phẩmiI- diễn biến của phản ứng hoá họcKết luận: “Trong PƯHH chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác”. Kết quả là chất này biến đổi thành chất khác.Lưu ý: Nếu có đơn chất kim loại tham gia phản ứng thì sau phản ứng nguyên tử kim loại liên kết với nguyên tử nguyên tố khác. Tiết 18phản ứng hoá họci- định nghĩa- Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hoá học (PƯHH).-PƯHH được ghi theo phương trình chữ:Tên các chất phản ứngTên cácsản phẩmiI- diễn biến của phản ứng hoá họcKết luận: “Trong PƯHH chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác”. Kết quả là chất này biến đổi thành chất khác.Bài Tập . Cho sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hoá học giữa khí hiđro và khí ni tơ tạo ra khí Amôniac:NHHHNNHHHHN HHNHHHN Trước phản ứng Sau phản ứngTrong quá trình phản ứngNNHHNHHN2H2 NH3HHHHHHHKhí AmôniacTrước PƯ,có các phân tử nào? Những nguyên tử nào liên kết với nhau?Sau PƯ, những nguyên tử nào liên kết với nhau?Trong quá trình PƯ,số nguyên tử H cũng như số nguyên tử N Có giữ nguyên không?Trong phản ứng hoá học chỉ có sự thay đổi nào?Kết quả?Vậy PƯHH là gì?Viết phương trình chữ của PƯHH?Đáp ánPhương trình chữ của PƯHH giữa khí Hidro và khí Nitơ tạo thành Amôniac là:Hidrô+ Nitơ AmôniacDặn DòLàm bài tập:1,2,3,4 trang 50SGKHọc bài cũ, chuẩn bị bài PƯHH(tt)Tiết 18phản ứng hoá họci- định nghĩa- Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hoá học (PƯHH).-PƯHH được ghi theo phương trình chữ:Tên các chất phản ứngTên cácsản phẩmiI- diễn biến của phản ứng hoá họcKết luận: “Trong PƯHH chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác”. Kết quả là chất này biến đổi thành chất khác. Trường THCS Quế ChõuTạm biệt quớ Thầy Cụ 

File đính kèm:

  • pptT18Hinh8.ppt
Bài giảng liên quan