Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hóa học (tiết 72)

Đọc theo đúng những gì diễn ra trong phản ứng:

 - Dấu “ + ” bên các chất tham gia phản ứng đọc là “Tác dụng với” hay “Phản ứng với”.

 - Dấu “ + ” bên các chất sản phẩm đọc là “và”.

 - Dấu “ ? ” đọc là “Tạo thành” hay “Tạo ra” hay “Sinh ra”.

Ví dụ: Nhôm + Brôm ? Nhôm brômua

Đọc là: Nhôm tác dụng với Brôm tạo ra Nhôm brômua.

 

ppt21 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 203 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hóa học (tiết 72), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
1. Em hóy phõn biệt hiện tượng vật lý với hiện tượng hoỏ học ?* Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyờn chất ban đầu, được gọi là hiện tượng vật lý.* Hiện tượng chất biến đổi cú tạo ra chất khỏc,được gọi là hiện tượng hoỏ học.2. Cho biết đõu là hiện tượng vật lý, đõu là hiện tượng hoỏ học.a. Lưu huỳnh chỏy trong khớ oxi tạo ra khớ lưu huỳnh dioxit cú mựi hắc.Hiện tượng hoỏ học b. Thuỷ tinh núng chảy được thổi thành bỡnh cầu.c. Trong lũ nung vụi, canxi cacbonat chuyển dần thành vụi sống và khớ cacbon đioxit thoỏt ra ngoài. d. Cồn để trong lọ bị bay hơi.Hiện tượng vật lýHiện tượng hoỏ học Hiện tượng vật lý I. Định nghĩatiết 18: Phản ứng hóa họcI. Định nghĩaPhản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác. tiết 18: Phản ứng hóa họcTiết 18: Phản ứng hóa họcI. Định nghĩaPhản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác. 	- Chất bị biến đổi trong phản ứng là chất phản ứng hay chất tham gia. 	- Chất mới sinh ra là sản phẩm. Phương trình chữ của phản ứng hoá học:	Ví dụ: Lưu huỳnh + Sắt  Sắt (II) sunfuaChất tham gia PƯSản phẩmTên các chất tham gia  Tên các chất sản phẩmVí dụ: Nhôm + Brôm  Nhôm brômuaĐọc là: Nhôm tác dụng với Brôm tạo ra Nhôm brômua.Đọc theo đúng những gì diễn ra trong phản ứng:	- Dấu “ + ” bên các chất tham gia phản ứng đọc là “Tác dụng với” hay “Phản ứng với”.	- Dấu “ + ” bên các chất sản phẩm đọc là “và”.	- Dấu “  ” đọc là “Tạo thành” hay “Tạo ra” hay “Sinh ra”.Cách đọc phương trình chữ của PƯHHHãy đọc phương trình chữ của các phản ứng hoá học sau:a/ Sắt + Lưu huỳnh  Sắt (II) sunfuab/ Rượu etylic + Oxi  Cacbonic + Nướcc/ Đường  Than + Nướcd/ Hiđrô + Oxi  NướcBài tập Sắt tác dụng với lưu huỳnh tạo thành sắt (II) sunfuaRượu etylic tác dụng với oxi tạo ra khí cacbonic và nướcĐường phân hủy thành than và nướcHyđrô tác dụng với ôxi tạo ra nước Điền từ hoặc cụm từ thớch hợp vào chỗ trống:* Quỏ trỡnh biến đổi chất này thành chất khỏc gọi là ................................ . Chất bị biến đổi trong phản ứng gọi là , chất mới sinh ra là * Trong quỏ trỡnh phản ứng, lượng chất ............... giảm dần, lượng chất tăng dần.phản ứng hoỏ họcchất phản ứngsản phẩmphản ứngsản phẩmĐịnh nghĩaDiễn biến của phản ứng hoá họctiết 18: Phản ứng hóa họcOHHHHTrước phản ứngHãy quan sát sơ đồ phản ứng giữa Hiđrô và Oxi và nhận xét đặc điểm liên kết của nguyên tử trước và sau phản ứng ?Trong phản ứngOOHHHHTrong phản ứngSau phản ứngOOHHHHTrong phản ứngSau phản ứngOOHHHHOOOHHHHTrước phản ứng Hãy rút ra kết luận về bản chất của phản ứng hóa học ?Định nghĩaDiễn biến của phản ứng hoá học:	a. Trước phản ứng.	b. Trong phản ứng.	c. Sau phản ứng. Tiết 18: Phản ứng hóa họcĐịnh nghĩaDiễn biến của phản ứng hoá học:	 Kết luận: Trong phản ứng hoá học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.tiết 18: Phản ứng hóa học a. Trước phản ứng. b. Trong phản ứng. c. Sau phản ứng.Tiết 18: Phản ứng hóa họcI. Định nghĩaPhản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác. 	- Chất bị biến đổi trong phản ứng là chất phản ứng hay chất tham gia. 	- Chất mới sinh ra là sản phẩm. Phương trình chữ của phản ứng hoá học:	Tên các chất tham gia  Tên các chất sản phẩmVí dụ: Lưu huỳnh + Sắt  Sắt (II) sunfuaChất tham gia PƯSản phẩmII. Diễn biến của phản ứng hóa học a. Trước phản ứng. b. Trong phản ứng. c. Sau phản ứng.- Trong phản ứng hoá học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí Hiđrô (H2) và khí Clo (Cl2) tạo ra Axit clohiđric (HCl).HClHClHHClClClHClHHãy cho biết: - Sau phản ứng liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử nào bị thay đổi ? - Phân tử nào được tạo ra ?Đáp án:Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử hiđrô và clo bị thay đổi. Phân tử axít clohiđric được tạo ra.Bài tập1. Điền từ hoặc cụm từ thớch hợp vào chỗ trống:* Quỏ trỡnh biến đổi chất này thành chất khỏc gọi là ................................ . Chất bị biến đổi trong phản ứng gọi là , chất mới sinh ra là * Trong quỏ trỡnh phản ứng, lượng chất ............... giảm dần, lượng chất tăng dần.phản ứng hoỏ họcchất phản ứngsản phẩmphản ứngsản phẩm2. Sơ đồ phản ứng giữa magie và axit clohiđric tạo ra magie clorua và khớ hiđro như sau:- Viết phương trỡnh chữ của phản ứng?- Trước phản ứng những nguyờn tử nào liờn kết với nhau?- Sau phản ứng những nguyờn tử nào liờn kết với nhau?ClHClHClClHHMgMg Làm bài tập 1, 2, 3, 4 (SGK – 50) Soạn mục III và IV của bài 13. Đọc “Bài đọc thêm”- SGK/51Xin trân thành cám ơn các thầy cô giáo và các em học sinh.

File đính kèm:

  • ppttiet_18_phan_ung_hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan